Jesteś tutaj: Strona główna / Egzaminy / artykuł

Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 lutego 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Przeprowadzenie testów diagnostycznych jest dobrowolne.

Egzamin ósmoklasisty

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.
O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w pierwszym tygodniu marca br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście.
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Szczegółowy harmonogram – w załączniku poniżej

UWAGA! Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-17-do-19-marca-tzw-probne-egzaminy-osmoklasisty-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna


Egzamin maturalny

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.
O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w ostatnim tygodniu lutego br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście w szkole.
Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.

UWAGA! Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-3-do-16-marca-tzw-probne-egzaminy-maturalne-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna

W załączniku również - wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego
 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-02-18 09:22:50
Data publikacji: 2021-02-18 09:31:34
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 9382

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-22 12:55:17Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja