Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 stycznia 2021

Sygnatura protokołu kontroli                                 Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę                                   Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DZ.5533.199.2020.AST Anna Startek, Dorota Kurzyńska 04.01.2021 DZ.5533.199.2020.AST Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorządowe "Bajak" w Werbkowoicacach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.200.2020.AST Anna Startek, Dorota Kurzyńska 05.01.2021 DZ.5533.200.2020.AST Prawidłowość zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole Samorządowe "Bajak" w Werbkowoicacach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.13.2021.MP Marzena Poździk 26.01.2021 DZ.5533.13.2021.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-470 Tarnogród Zaleceń nie wydano
DZ.5533.14.2021.MP Marzena Poździk 25.01.2021 DZ.5533.14.2021.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Zaleceń nie wydano
DZ.5533.15.2021.MP Marzena Poździk 28.01.2021 DZ.5533.15.2021.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Michalowie, MIchalów 117, 22-640 Rachanie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.16.2021.MG Maria Gruszka 26.01.2021 DZ.5533.16.2021.MG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuńkach Pierwszych, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437 Łabunie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.17.2021.MG Maria Gruszka 28.01.2021 DZ.5533.17.2021.MG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.18.2021.MG Maria Gruszka 29.01.2021 DZ.5533.18.2021 Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu, ul. Prusa 10, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.19.2021.ABT Aneta Bartoszczyk - Trochimiuk 26.01.2021 DZ.5533.19.2021.ABT Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, Sabaudia 47, 22-600 Tomaszów Lubelski Zaleceń nie wydano
DZ.5533.20.2021.ABT Aneta Bartoszczyk - Trochimiuk 27.01.2021 DZ.5533.20.2021.ABT Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Husynne 118, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.21.2021.ABT Aneta Bartoszczyk - Trochimiuk 29.01.2021 DZ.5533.21.2021.ABT Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski Zaleceń nie wydano
DZ.5533.22.2021.AST Anna Startek 26.01.2021 DZ.5533.22.2021.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Zaleceń nie wydano
DZ.5533.23.2021.AST Anna Startek 27.01.2021 DZ.5533.23.2021.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.24.2021.AST Anna Startek 29.01.2021 DZ.5533.24.2021.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, ul. Biłgorajska 11, 22-415 Księżpol Zaleceń nie wydano
DZ.5533.29.2021.AST Anna Startek, Maria Gruszka 17.02.2021 DZ.5533.29.2021.AST Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej dotyczącej zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.30.2021.AST Anna Startek, Dorota Kurzyńska 18.02.2021 DZ.5533.30.2021.AST Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli dotyczącej zgodności funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 oraz prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Zaleceń nie wydano
DZ.5533.32.2021.AST Anna Startek, Maria Gruszka 11.03.2021 DZ.5533.32.2021.AST Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej dotyczącej zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 oraz realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawpwej z wybranych przedmiotów. Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń62, 22-546 Turkowice Wydano 9 zaleceń patrz protokół kontroli
DZ.5533.33.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 11.03.2021 DZ.5533.33.2021.ABT Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dzo przedszkola. Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej, ul. Parkowa 1, 22-680 Lubycza Królewska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.34.2021.MG Maria Gruszka 24.03.2021 DZ.5533.34.2021.MG Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wyboru Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie Wydano 1 zalecenia patrz protokół kontroli
DZ.5533.35.2021.AST Anna Startek 30.03.2021 DZ.5533.35.2021.AST Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania przy organizacji wycieczki szkolnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Zaleceń nie wydano
DZ.5533.36.2021.DK Dorota Kurzyńska 16.04.2021 DZ.5533.36.2021.DK Kontrola w zakresie prawidłowej organizacji pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konpopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w majdanie Sopockim Pierwszym Wydano 3 zalecenia patrz protokół kontroli
DZ.5533.37.2021.MG Maria Gruszka 23.04.2021 DZ.5533.37.2021.MG Organizacja pracy rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.38.2021.MG Maria Gruszka 09.06.2021 DZ.5533.38.2021.MG Organizacja kształcenia specjalnego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.39.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 07.06.2021 DZ.5533.39.2021.ABT Zgodność z przepisami prawa oceniania i klasyfikowania uczniów oraz organizacji pracy nauczycieli podczas nauczania zdalnego. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce, ul. Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka Zaleceń nie wydano
DZ.5533.40.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 15.06.2021 DZ.5533.40.2021.ABT Kontrola doraźna w zakresie realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli prowadzonej dnia 11 marca 2021 roku dotyczącej zgodności z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Przedszkole samorządowe w Lubyczy Królewskiej, ul. Parkowa 1, 22-680 Lubycza Królewska Zaleceń nie wydano
DZ.5533.41.2021.AST Anna Startek, Marzena Poździk 12.10.2021 DZ.5533.41.2021.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 14 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.43.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 05.11.2021 DZ.5533.43.2021.ABT Organizacja pracy świetlicy szkolnej oraz organizacja dowozu uczniów do szkoły. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.44.2021.KJ Krzysztof Jaremko 10.11.2021 DZ.5533.44.2021.KJ Zgodność przydzielania nauczycielom godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wymaganymi kwalifikacjami. Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.45.2021.DK Dorota Kurzyńska 19.11.2021 DZ.5533.45.2021.DK W zakresie przestrzegania zasad spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko sześcioletnie, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole Miejskie nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Zaleceń nie wydano
DZ.5533.46.2021.DK Dorota Kurzyńska 16.11.2021 DZ.5533.46.2021.DK W zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole oraz zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im. marii Konopnickiej w majdanie Sopockim Pierwszym Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.48.2021.BK Barbara Krawczyk 19.12.2021 DZ.5533.48.2021.BK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Satowieyskiego w łaszczowie, ul. Chopina 8, 22-650 Łaszczów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.49.2021.DK Dorota Kurzyńska 18.11.2021 DZ.5533.49.2021.DK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w przedszkolu w związku z obowiązującym stanem epidemii. Gminne Przedszkole w Łaszczowie, ul. Chopina 11A, 22-650 Łaszczów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.50.2021.AŚ Andrzej Świątek 19.11.2021 DZ.5533.50.2021.AŚ Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju Zaleceń nie wydano
DZ.5533.51.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 23.11.2021 DZ.5533.51.2021.ABT Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.52.2021.KJ Krzysztof Jaremnko 26.11.2021 DZ.5533.52.2021.KJ Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Jarczowie, ul. Szkolna 3, 22-664 Jarczów Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.53.2021.MP Marzena Poździk 26.11.2021 DZ.5533.53.2021.MP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Bukowej, Bukowa 98, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.55.2021.AST Anna Startek 26.11.2021 DZ.5533.55.2021.AST Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa im. KEN w Szyszkowie, Szyszków 27A, 23-423 Potok Górny Zaleceń nie wydano
DZ.5533.56.2021.AST Anna Startek 03.12.2021 DZ.5533.56.2021.AST Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.58.2021.MG Maria Gruszka 26.11.2021 DZ.5533.58.2021.MG Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem Płoskie 139, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.60.2021.KJ Krzysztof Jaremko 06.12.2021 DZ.5533.60.2021.KJ Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Wierzbie, Wierzba, 22-417 Stary Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.61.2021.DK Dorota Kurzyńska 03.12.2021 DZ.5533.61.2021.DK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w przedszkolu w związku z obowiązującym stanem epidemii. Przedszkole w Józefowie, ul. Broniewskiego 10, 23-460 Józefów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.62.2021.MP Marzena Poździk 03.12.2021 DZ.5533.62.2021.MP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Zaleceń nie wydano
DZ.5533.63.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 07.12.2021 DZ.5533.63.2021.ABT Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Pasieki 87, 22-600 Tomaszw Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.65.2021.DK Dorota Kurzyńska 07.12.2021 DZ.5533.65.2021.DK W zakresie zapewnienia dotyczącej organizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozów uczniów. Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach Wydano 1 zalecenie - Patrz protokół kontroli
DZ.5533.67.2021.MP Marzena Poździk 10.12.2021 DZ.5533.67.2021.MP Zgodności z przepisami prawa wyboru Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Gromadzie. Szkoła Podstawowa w Gromadzie, Gromada 141, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.68.2021.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 09.12.2021 DZ.5533.68.2021.ABT Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) przez szkołe niepubliczną. NIepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.69.2021.AŚ Andrzej Świątek 10.12.2021 DZ.5533.69.2021.AŚ Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Technikum Nr 2 w Hrubieszowie w Zespole Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18J, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.72.2021.BK Barbara Krawczyk 15.12.2021 DZ.5533.72.2021.BK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, ul. gen. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.1.2021.EG Edyta Gawryszuk 25.01.2021 DBP.5533.1.2021.EG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.2.2021.EG Edyta Gawryszuk 26.01.2021 DBP.5533.2.2021.EG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
Wydano 2 zalecenia-patrz rotokół kontroli
DBP.5533.3.2021.EG Edyta Gawryszuk 27.01.2021 DBP.5533.3.2021.EG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach,
ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.4.2021.USz Urszula Szubińska 26.01.2021 DBP.5533.4.2021.USz Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Wólce Dobryńskiej, Wólka Dobryńska 57, 21-512 Zalesie
Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.5.2021.USz Urszula Szubińska 25.01.2021 DBP.5533.5.2021.USz Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Placówek Oświatowych
w Piszczacu,
ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.6.2021.USz Urszula Szubińska 29.01.2021 DBP.5533.6.2021.USz Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa im. kpt. Michała Fijałki w Zespole Placówek Oświatowych
w Kodniu,
ul. 1 Maja 27, 21-509 Kodeń
Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.7.2021.PG Przemysław Glowacki 25.01.2021 DBP.5533.7.2021.PG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Zaleceń nie wydano
DBP.5533.8.2021.PG Przemysław Głowacki 26.01.2021 DBP.5533.8.2021.PG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Paszenkach, Paszenki 78, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.9.2021.PG Przemysław Głowacki 27.01.2021 DBP.5533.9.2021.PG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Sławatyczach
w Zespole Szkół
w Sławatyczach, ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławatycze
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.10.2021.MŻ Marek Żelisko 26.01.2021 DBP.5533.10.2021.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Zaleceń nie wydano
DBP.5533.11.2021.MŻ Marek Żelisko 27.01.2021 DBP.5533.11.2021.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.12.2021.MŻ Marek Żelisko 28.01.2021 DBP.5533.12.2021.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Białej Podlaskiej, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.13.2021.BBB Barbara Bachonko-Breczko 27.01.2021 DBP.5533.13.2021.BBB Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Zespole Placówek Oświatowych
w Woli Osowińskiej,
ul. Parkowa 7, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.14.2021.BBB Barbara Bachonko-Breczko 28.01.2021 DBP.5533.14.2021.BBB Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach, Swory ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.15.2021.BBB Barbara Bachonko-Breczko 29.01.2021 DBP.5533.15.2021.BBB Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi im. H. Sienkiewicza
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Miedzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.16.2021.EK Ewa Kwaśniewska 29.01.2021 DBP.5533.16.2021.EK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich
w Drelowie,
ul. Szkolna 11, 21-570 Drelów
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.17.2021.EK Ewa Kwaśniewska 27.01.2021 DBP.5533.17.2021.EK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek Oświatowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Siemieniu,
ul. Kościelna 1, 21-220 Siemień
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.18.2021.BD Bożena Duklewska 28.01.2021 DBP.5533.18.2021.BD Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, Rudniki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.19.2021.BD Bożena Duklewska 27.01.2021 DBP.5533.19.2021.BD Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa
im. ks.Lucjana Niedzielaka
w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.20.2021.AJ Agnieszka Jakubiak 26.01.2021 DBP.5533.20.2021.AJ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, 21-300 Radzyń Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.21.2021.AJ Agnieszka Jakubiak 27.01.2021 DBP.5533.21.2021.AJ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Horodyszczu, ul. Rynek 6, 21-580 Wisznice
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.22.2021.BF Brygida Fabrycka 26.01.2021 DBP.5533.22.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.23.2021.BF Brygida Fabrycka 27.01.2021 DBP.5533.23.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
w Bezwoli, Bezwola, Grabówka 1, 21-310 Wohyń
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.24.2021.BF Brygida Fabrycka 28.01.2021 DBP.5533.24.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.25.2021.EK Ewa Kwasniewska, Bożena Duklewska 8-12.02.2021 DBP.5533.25.2021.EK Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Białej Podlaskiej, ul. Stanisława Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska
Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.26.2021.USz Urszula Szubińska 10.02.2021 DBP.5533.26.2021.USz Organizacja kształcenia specjalnego dziecka. Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim,
ul. 1 Maja 5,
21-505 Janów Podlaski
Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.27.2021.BBB.AJ Barbara Bachonko-Breczko, Agnieszka Jakubiak 16.03.2021 DBP.5533.27.2021.BBB.AJ Kontrola w zakresie sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w szczególności przestrzegania zapisów regulaminu Rady Pedagogicznej w zwiazku z badaniem zasadnosci skargi. Szkoła Podstawowa im.ks. Lucjana Niedzielaka w Zespole Oświatowym w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kakolewnica Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.28.2021.EK Ewa Kwaśniewska 30.04.2021 DBP.5533.28.2021.EK Prawidłowość przyjecia dziecka do szkoły oraz współpraca szkoły z jego rodzicem. Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140, 21-220 Siemień Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.29.2021.EK Ewa Kwaśniewska 15.04.2021 DBP.5533.29.2021.EK Organizacja pracy przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" w Radzyniu Podlaskim,
ul. Międzyrzecka 98, 21-300 Radzyń Podlaski
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.30.2021.BD.AJ Bożena Duklewska
Agnieszka Jakubiak
20.05.2021 DBP.5533.30.2021.BD.AJ Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 16 marca 2021 roku, zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległosc lub innego sposobu realizacji tych zajęć w okresie czsowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli w zwiazku z badaniem zasadności skargi. Szkoła Podstawowa im. ks. Licjana Niedzielaka w Zespole Oświatowym w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.31.2021.AJ.PG Agnieszka Jakubiak
Przemysław Głowacki
01.06.2021 DBP.5533.31.2021.AJ.PG Prawidlowość przyjęcia dzieci do szkoły oraz współpraca szkoły z ich rodzicami. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu, ul. Rynek 6, 21-580 Wisznice Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.32.2021.MŻ.BBB Marek Żelisko, Barbara
Bachonko-Breczko
07.06.2021 DBP.5533.32.2021.MŻ.BBB Kontrola w zakresie organizacji kształcenia dziecka posiadajacego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
nr 2 z Oddziałami integracyjnymi i Sportowymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.33.2021.BBB.MŻ Barbara
Bachonko-Breczko,
Marek Żelisko
14.06.2021 DBP.5533.33.2021.BBB.MŻ Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 15 października 2020 roku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu, Witoroż 2a, 21-570 Drelów Zaleceń nie wydano
DBP.5533.34.2021.EG.BBB Edyta Gawryszuk,
Barbara Bachonko-Breczko
11.06.2021 DBP.5533.34.2021.EG.BBB Zapewnienie uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania-badanie zasadności skargi. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej, ul. leszczynowa 16 Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.35.2021.PG.BD Przemysław Głowacki,
Bożena Duklewska
14.06.2021 DBP.5533.35.2021.PG.BD Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.36.2021.BF Brygida Fabrycka 22.06.2021 DBP.5533.35.2021.BF Kontrola w zakresie realizacji przez dyrektora szkoły obowiazków określonych w art.5 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082) oraz w art. 7 ust 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 usawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z póź. zm.). Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66B, 21-310 Wohyń Wydano 13 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.37.2021.BF Brygida Fabrycka 28.06.2021 DBP.5533.37.2021.BF Kontrola w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7 i 9-11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe oraz art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i 6 Karty Nauczyciela. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66B, 21-310 Wohyń Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.38.2021.MŻ.BBB Marek Żelisko
Barbara
Bachonko-Breczko
05.07.2021 DBP.5533.38.2021.MŻ Zgodność z obowiązujacymi przepisami przyjmowania uczniów do szkoły w trybie przeniesienia z innej szkoły oraz organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnoksztacących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.39.2021.BBB.AJ Barbara
Bachonko-Breczko,
Agnieszka Jakubiak
06.07.2021 DBP.5533.39.2021.BBB Zapewnienie uczniowi bezpiecznych warunków pobytu w szkole-badanie zasadności zawiadomienia. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 6, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.40.2021.USz Urszula Szubińska 05.07.2021
12.07.2021
DBP.5533.40.2021.USz Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia oraz przestrzeganie praw dziecka. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Zaleska 2, 21-530 Piszczac wydano 9 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.41.2021.PG.BBB Przemysław Głowacki,
Barbara
Bachonko-Breczko
13.07.2021 DBP.5533.41.2021.PG.BBB Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzeganie zasad oceniania zachowania uczniów w zwiazku z badaniem zasadności skargi. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.42.2021.PG Przemysław Głowacki 13.07.2021 DBP.5533.42.2021.PG Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.43.2021.EG.BBB Edyta Gawryszuk,
Barbara
Bachonko-Breczko
19.07.2021
23.07.2021
DBP.5533.43.2021.EG Zgodność z przepisami prawa skreślenia ucznia z listy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowaej im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej-badanie zasadności skargi. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.44.2021.USz Urszula Szubińska 05.08.2021 DBP.5533.44.2021.USz Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.45.2021.EK.EG Ewa Kwasniewska,
Edyta Gawryszuk
16.08.2021 DBP.5533.45.2021.EK Zgodność z przepisami prawa skreślenia ucznia z listy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej-badanie zasadności skargi. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.47.2021.BD.EK Bożena Duklewska,
Ewa Kwaśniewska
23.09.2021 DBP.5533.47.2021.BD.EK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole oraz sprawowanie przez dyrektora nadzoru nad realizacją podstawy programowej i prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania. Zespół Oświatowy w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Wydano 6 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.48.2021.EG Edyta Gawryszuk 01.10.2021 DBP.5533.48.2021.EG Kontrola realizacji zaleceniawydanego w wyniku kontroli doraźnej dotyczącej zapewnienia uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16 Zaleceń nie wydano
DBP.5533.49.2021.USz Urszula Szubińska 01.10.2021 DBP.5533.49.2021.USz Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli, przestrzeganie przepisów prawa związanych z zasadami oceniania ucznia oraz współpracy szkoły z rodzicem ucznia. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 4, 21-523 Tuczna Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.50.2021.BBB.EG Barbara Bachonko-
Breczko,
Edyta Gawryszuk
04.10.2021 DBP.5533.50.2021.BBB.EG Kontrola dotycząca sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole i poza nią. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii ąbrowskiej ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.51.2021.BF.KS Brygida Fabrycka,
Katarzyna Sierpotowska
12.10.2021 DBP.5533.51.2021.BF.KS Prawidłowość zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w dniach 22 czerwca 2021 r. i 28 czerwca 2021 r., dotyczących sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego oraz pracy rady pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66B, 21-310 Wohyń Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.52.2021.PG Przemysław Głowacki 03.11.2021 DBP.5533.52.2021.PG Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.53.2021.EK.BD Ewa Kwaśniewska,
Bożena Duklewska
29.10.2021 DBP.5533.53.2021.EK.BD Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w dniach 13 lipca 2021 r. oraz 19 i 23 lipca 2021 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.54.2021.EG Edyta Gawryszuk 29.10.2021 DBP.5533.54.2021.EG Kontrola realizacji zalecenia wydanego w wyniku kontroli doraźnej dotyczącej zgodności z obowiązującymi przepisami przyjmowania uczniów do szkoły w trybie przeniesienia z innej szkoły oraz organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.55.2021.EG Edyta Gawryszuk 05.11.2021 DBP.5533.55.2021.EG Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice Zaleceń nie wydano
DBP.5533.56.2021.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
05.11.2021 DBP.5533.56.2021.BBB Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.57.2021.EG Edyta Gawryszuk 10.11.2021 DBP.5533.57.2021.EG Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.58.2021.KS Katarzyna Sierpotowska 15.11.2021 DBP.5533.57.2021.KS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Władysława Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.59.2021.KS Katarzyna Sierpotowska 18.11.2021 DBP.5533.59.2021.KS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.60.2021.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
17.11.2021 DBP.5533.60.2021.BBB Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zalecen nie wydano
DBP.5533.61.2021.BF Brygida Fabrycka 26.11.2021 DBP.5533.61.2021.BF Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli, Suchowola 133, 21-310 Wohyń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.65.2021.BD Bożena Duklewska 19.11.2021 DBP.5533.65.2021.BD Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Szkoła Podstawowa w Turowie, Turów 76, 21-302 Kąkolewnica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.66.2021.BD Bożena Duklewska 23.11.2021 DBP.5533.66.2021.BD Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Białej Podlaskiej, ul. Stanisława Tessaro 4, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.69..2021.KS Katarzyna Sierpotowska 22.11.2021.KS DBP.5533.69.2021.KS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Aleja Jana Pawła II 97, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DCH.5533.1.2021.EO Eliza Orzeszko 12.01.2021 DCH.5533.1.2021.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad pracą nauczyciela w zakresie realizacji podstawy programowej, organizacji nauczania zdalnego, stosowania zasad oceniania, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych mozliwości ucznia, w tym wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmowanych przez niego działań w związku z niewłaściwą postawą nauczyciela wobec uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.2.2021.EL Ewa Lik-Matuła 19.01.2021 DCH.5533.2.2021.EL Realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi szkoły po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 9 grudnia 2020 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.3.2021.EW Elżbieta Wołczuk 27.01.2021 DCH.5533.3.2021.EW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Siedliszczu w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu Zaleceń nie wydano
DCH.5533.4.2021.EW Elżbieta Wołczuk 27.01.2021 DCH.5533.4.2021.EW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie, Żulin 116, 22-251 Łopiennik Górny Zaleceń nie wydano
DCH.5533.5.2021.EW Elżbieta Wołczuk 27.01.2021 DCH.5533.5.2021.EW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym, Łopiennik Dolny 56, 22-351 Łopiennik Górny Zaleceń nie wydano
DCH.5533.6.2021.KS Krystyna Sawicka 27.01.2021 DCH.5533.6.2021.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  Szkoła Podstawowa w Krupem w Zespole Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem, 22-303 Krupe Zaleceń nie wydano
DCH.5533.7.2021.KS Krystyna Sawicka 27.01.2021 DCH.5533.7.2021.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.10.2021.EO Eliza Orzeszko 28.01.2021 DCH.5533.10.2021.EO Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Obłońska, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.11.2021.EL Ewa Lik-Matuła 26.01.2021 DCH.5533.11.2021.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.13.2021.EL Ewa Lik-Matuła 27.01.2021 DCH.5533.13.2021.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VII w Chełmie  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.14.2021.DK Dariusz Kostecki 27.01.2021 DCH.5533.14.2021.DK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wiliams w Chełmie, pl. dr Edwarda Łuczkowskieo 15, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.15.2021.DK Dariusz Kostecki 28.01.2021 DCH.5533.15.2021.DK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznich i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.16.2021.DK Dariusz Kostecki 29.01.2021 DCH.5533.16.2021.DK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.17.2021.DS Dariusz Sułkowski 28.01.2021 DCH.5533.17.2021.DS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Zaleceń nie wydano
DCH.5533.18.2021.DS Dariusz Sułkowski 28.01.2021 DCH.5533.18.2021.DS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Zaleceń nie wydano
DCH.5533.19.2021.DS Dariusz Sułkowski 29.01.2021 DCH.5533.19.2021.DS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka Zaleceń nie wydano
DCH.5533.20.2021.KS Krystyna Sawicka 29.01.2021 DCH.5533.20.2021.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Uhrze, Uher 32, 22-100 Uher Zaleceń nie wydano
DCH.5533.21.2021.KS Krystyna Sawicka 04.02.2021 DCH.5533.21.2021.KS Przestrzeganie przepisów prawa w zwiazku z zawieszeniem zajęć w klasach I-III w dniu 27 stycznia 2021 r. Szkoła Podstawowa w Święcicy, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.22.2021.KS Krystyna Sawicka 04.01.2021 DCH.5533.22.2021.KS Przestrzeganie przepisów prawa w zwiazku z zawieszeniem zajęć w klasach I-III w dniu 27 stycznia 2021 r. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodnia 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.23.2021.EL Ewa Lik-Matuła
Eliza Orzeszko
08-12.02.2021 DCH.5533.23.2021.EL Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.24.2021.DS Dariusz Sułkowski 23.02.2021 DCH.5533.24.2021.DS Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 9 września 2020 r. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Zaleceń nie wydano
DCH.5533.25.2021.EL Ewa Lik-Matuła 23.02.2021 DCH.5533.25.2021.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 20 sierpnia 2020 r. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.26.2021.EL Ewa Lik-Matuła 23.02.2021 DCH.5533.26.2021.EL Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną w związku z rozszerzeniem kształcenia o zawód technik sterylizacji medycznej. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.27.2021.EO Eliza Orzeszko 25.02.2021 DCH.5533.27.2021.EO Współpraca szkoły z rodzicem ucznia klasy I w roku szkolnym 2020/2021. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "Arka" w Chełmie, ul. Wojsławicka 8a, 22-100 Chełm  
DCH.5533.28.2021.EL Ewa Lik-Matuła 09.03.2021 DCH.5533.28.2021.EL Zgodność z przepisami prawa zasad podziału uczniów na grupy na obowiązkowych zajęciach z informatyki, fizyki i wychowania fizycznego, wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.29.2021.EL Ewa Lik-Matuła 10.03.2021 DCH.5533.29.2021.EL Nadzór dyrektora szkoły w zakresie wykorzystania wyników próbnego egzaminu maturalnego. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.30.2021.EO Ewa Lik-Matuła
Eliza Orzeszko
11.03.2021 DCH.5533.30.2021.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad pracą nauczyciela i wychowawcy klasy VI, organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz współpracy z rodzicami uczniów klasy VI w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.31.2021.EO Eliza Orzeszko 16.03.2021 DCH.5533.31.2021.EO Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, współpraca dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I-III oraz przestrzeganie obowiązujących wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek dotyczących organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.32.2021.EO Eliza Orzeszko 16.03.2021 DCH.5533.32.2021.EO Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, współpraca dyrektora szkoły z rodzicami wychowanków oraz przestrzeganie obowiązujących wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek dotyczących organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021. Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.33.2021.EL Ewa Lik-Matuła 14.04.2021 DCH.5533.33.2021.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021. Technikum nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.34.2021.EL Ewa Lik-Matuła 14.04.2021 DCH.5533.34.2021.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.35.2021.EW Elżbieta Wołczuk 14.05.2021 DCH.5533.35.2021.EW Ocena prawidłowości i zasadności podejmowanych przez nauczycieli działań dotyczących wsparcia udzielanego uczniowi klasy III, zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w tej klasie, a także braku dostępu rodzica do dokumentacji (statutu szkoły, obowiązujących regulaminów). Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.36.2021.KS Krystyna Sawicka 17.05.2021 DCH.5533.36.2021.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia w stosunku do ucznia klasy trzeciej oraz realizacji podstawy programowej w klasie trzeciej. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.37.2021.EO Eliza Orzeszko 08.06.2021 DCH.5533.37.2021.EO Tryb dokonania przez dyrektora szkoły oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2020/2021. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.38.2021.DK Dariusz Kostecki
Ewa Lik-Matuła
16.06.2021 DCH.5533.3.2021.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021, sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.39.2021.EL Ewa Lik-Matuła 15.06.2021 DCH.5533.39.2021.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 23 lutego 2021 r. w zwiazku z rozszerzeniem kształcenia o zawód technik sterylizacji medycznej. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.40.2021.EL Ewa Lik-Matuła 15.06.2021 DCH.5533.40.2021.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 23 lutego 2021 r. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.41.2021.EO Eliza Orzeszko 22.06.2021 DCH.5533.41.2021.EO Współpraca szkoły z rodzicem ucznia klasy I w roku szkolnym 2020/2021. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "Arka" w Chełmie, ul. Wojsławicka 8a, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.42.2021.DK Dariusz Kostecki 25.06.2021 DCH.5533.42.2021.EO Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli, przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania uczniów oraz organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.43.2021.EL Ewa Lik-Matuła 29.06.2021 DCH.5533.43.2021.EL Sposób realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 9 marca 2021 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.44.2021.EL Ewa Lik-Matuła 30.06.2021 DCH.5533.44.2021.EL Sposób realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 14 kwietnia 2021 r. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.45.2021.EL Ewa Lik-Matuła 30.06.2021 DCH.5533.45.2021.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021. Technikum nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.46.2021.EW Elżbieta Wołczuk
Krystyna Sawicka
25.08.2021 DCH.5533.46.2021.EW Ocena prawidłowości podejmowanych przez dyrektora szkoły działań wynikających z rozpatrywania złożonej przez matkę skargi dotyczącej oceniania jej córki, uczennicy klasy III ww. szkoły w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewizca w Zespole Szkół w Siedliszczu, ul. A. Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.47.2021.EO Eliza Orzeszko 26.08.2021 DCH.5533.47.2021.EO Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 14 maja 2021 roku. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydani
DCH.5533.48.2021.EL Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
31.08.2021 DCH.5533.48.2021.EL Prawidłowość prowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Dubience w Zespole Szkół w Dubience, ul. 3 maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.49.2021.DK Dariusz Kostecki 01.09.2021 DCH.5533.49.2021.DK Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Dubience,  ul. 3 maja 4, 22-145 Dubienka Zaleceń nie wydano
DCH.5533.50.2021.EO Eliza Orzeszko 02.09.2021 DCH.5533.50.2021.EO Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 2 września 2021 r. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Dubience,  ul. 3 maja 4, 22-145 Dubienka Zalecen nie wydano
DCH.5533.51.2021.MP Maria Pawłowicz 01.09.2021 DCH.5533.51.2021.MP Nadzór dyrektora przedszkola nad przestrzeganiem przez pracowników, uczniów i rodziców zapisów statutowych oraz ustalonych procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie stanu epidemii COVID-19. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Arka Przyszłości" w Chełmie, ul Zachodnia 25, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.52.2021.DK Dariusz Kostecki 15.09.2021 DCH.5533.52.2021.DK Prawidłowość zmian dokonanych w Statucie Szkoły, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów" z dnia 25 czerwca 2021 roku. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.53.2021.MP Maria Pawłowicz 16.09.2021 DCH.5533.53.2021.MP Nadzór dyrektora przedszkola nad zapewnieniem wychowankom rozpoczynającym edukację przedszkolną własciwego procesu adaptacji w czasie stanu epidemii COVID-20 Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie, ul. Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.54.2021.DS Elżbieta Wołczuk
Dariusz Sułkowski
24.09.2021 DCH.5533.54.2021.DS Zgodność z przepisami prawa udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz spełniania wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w szkołach publicznych. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnie, Brzeźno 134, 22-174 Brzeźno Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.55.2021.KS/EL Krystyna Sawicka
Ewa Lik-Matuła
23.09.2021
27.09.2021
DCH.5533.55.2021.KS/EL Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w roku szkolnym 2021/2022. IV Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigii Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.56.2021.EL Ewa Lik-Matuła 13.10.2021 DCH.5533.56.2021.EL Organizacja doraźnych zastępstw, ustalenie tygodniowego planu zajęć z uwzględnieniem możliwości dojazdów ucznioów oraz zapewnienie takiej organizacji pracy szkoły, która umożliwiałaby zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie i ograniczałaby gromadzenie się uczniów. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.57.2021.EL Ewa Lik-Matuła 13.10.2021 DCH.5533.57.2021.EL Organizacja doraźnych zastępstw, ustalenie tygodniowego planu zajęć z uwzględnieniem możliwości dojazdów ucznioów oraz zapewnienie takiej organizacji pracy szkoły, która umożliwiałaby zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie i ograniczałaby gromadzenie się uczniów. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.58.2021.EO Eliza Orzeszko
Dariusz Kostecki
25.10.2021
27.10.2021
DCH.5533.58.2021.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.59.2021.EW Elżbieta Wołczuk 9.11.2021
10.11.2021
DCH.5533.59.2021.EW Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin Zaleceń nie wydano
DCH.5533.60.2021.DS Dariusz Sułkowski 10.11.2021 DCH.5533.60.2021.DS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Siennica Różana 257, 22-304 Siennica Różana Zaleceń nie wydano
DCH.5533.61.2021.EL Ewa Lik-Matuła 16.11.2021
17.11.2021
DCH.5533.61.2021.EL Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Technikum nr 2 w Krasnymstawie z Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.62.2021.EO Eliza Orzeszko 16.11.2021
17.11.2021
DCH.5533.62.2021.EO Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Płonce, Płonka 70, 20-330 Rudnik Zaleceń nie wydano
DCH.5533.63.2021.DK Dariusz Kostecki 18.11.2021
19.11.2021
DCH.5533.63.2021.DK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,22-130 Siedliszcze Wydano 1 zalecenie
DCH.5533.64.2021.DK Dariusz Kostecki 19.11.2021 DCH.5533.64.2021.DK Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 11 czerwca 2021 roku. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Zaleceń nie wydano
DCH.5533.65.2021.KS Krystyna Sawicka 18.11.2021 DCH.5533.65.2021.KS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Zaleceń nie wydano
DCH.5533.66.2021.MP Maria Pawłowicz 19.11.2021
22.11.2021
DCH.5533.66.2021.MP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Zaleceń nie wydano
DCH.5533.67.2021.MP Maria Pawłowicz 26.11.2021
29.11.2021
DCH.5533.67.2021.MP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Samorządowe Przedszkole w Izbicy, ul. Klinkierniana 1, 22-375 Izbica Zaleceń nie wydano
DCH.5533.68.2021.EW Elżbieta Wołczuk 30.11.2021 DCH.5533.68.2021.EW Przestrzeganie ustalonych w szkole zasad oceniania uczniów na zajęciach języka angielskiego, ich klasyfikowania i promowania, organizacji uczniom mającym trudności w nauce tego przedmiotu wsparcia zgodnie z ich potrzebami oraz nadzoru dyrektora szkołu na pracą nauczyciela w ww. szkole. Szkoła Podstawowa w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Zaleceń nie wydano
DCH.5533.69.2021.DS Dariusz Sułkowski 03.12.2021 DCH.5533.69.2021.DS Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.70.2021.EL Ewa Lik-Matuła 14.12.2021
15.12.2021
DCH.5533.70.2021.EL Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Technikum nr 2 w Chełmie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.71.2021.EO Eliza Orzeszko 14.12.2021
15.12.2021
DCH.5533.71.2021.EO Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 11A, 22-113 Kamień Zaleceń nie wydano
DCH.5533.72.2021.EO Eliza Orzeszko 09.12.2021
13.12.2021
DCH.5533.72.2021.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi na terenie szkoły oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od dnia 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontrolo
DCH.5533.73.2021.EW Elżbieta Wołczuk 14.12.2021
15.12.2021
DCH.5533.73.2021.EW Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa z oddziałami przyspasabiającymi do pracy we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 16, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.74.2021.KS Krystyna Sawicka 14.12.2021
15.12.2021
DCH.5533.74.2021.KS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie, ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.75.2021.MP Maria Pawłowicz 14.12.2021
15.12.2021
DCH.5533.75.2021.MP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.76.2021.DK Dariusz Kostecki 14.12.2021
15.12.2021
DCH.5533.76.2021.DK Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie, ul. Modrzewskiego 64, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.77.2021.DS Dariusz Sułkowski 15.12.2021 DCH.5533.77.2021.DS Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza "Korda" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku, ul. I AWP 49, 22-175 Dorohusk Zaleceń nie wydano
DCH.5533.78.2021.DK Dariusz Kostecki 17.12.2021 DCH.5533.78.2021.DK Prawidłowość zmian dokonanych w Statucie Szkoły, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów" z dnia 27 listopada 2021 roku. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
WES.5533.2.2021.AP Artur Pawłowski 21.01.2021 WES.5533.2.2021.AP Nadzór dyrektora nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków w bursie oraz nad organizacją pracy placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie,
ul. Pogodna 52A,
20-337 Lublin
Zaleceń nie wydano
WES.5533.7.2021.BW Beata Wójcik 28.01.2021 WES.5533.7.2021.BW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 w Lublinie, ul. Głuska 5, 20-439 Lublin Zaleceń nie wydano.
WES.5533.8.2021.BW Beata Wójcik 29.01.2021 WES.5533.8.2021.BW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 7 w Puławach, ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy Zaleceń nie wydano.
             
WKZ.5533.1.2021.MK Marzanna Kondratowicz 20.01.2021 WKZ.5533.1.2021.MK Kontrola w zakresie prawidłowości oceniania, klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów semestralnych oraz organizacji pracy szkoły. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta, ul. Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.2.2021.BF Beata Filipowska 25.01.2021 WKZ.5533.2.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niepubliczne Technikum Leśne w Lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.3.2021.BF Beata Filipowska 26.01.2021 WKZ.5533.3.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. J.Elsnera 5, 20-854 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.4.2021.BF Beata Filipowska 28.01.2021 WKZ.5533.4.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie, ul. Bernardyńska14, 20-109 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.5.2021.HD Halina Dudzińska 25.01.2021 WKZ.5533.5.2021.HD Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum w Zespole Szkół w Piaskach Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.6.2021.HD Halina Dudzińska 26.01.2021 WKZ.5533.6.2021.HD Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.7.2021.MK Marzanna Kondratowicz 28.01.2021 WKZ.5533.7.2021.MK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. J.Korczaka w Łukowie, ul. A.Kryńskiego 10 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.8.2021.MK Marzanna Kondratowicz 29.01.2021 WKZ.5533.8.2021.MK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.9.2021.UG Urszula Gralewska 25.01.2021 WKZ.5533.9.2021.UG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Aleje Racławickie7, 20-400 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.10.2021.UG Urszula Gralewska 26.01.2021 WKZ.5533.10.2021 Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej ul. Bogdanowicza 9 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.11.2021.EP Ewa Podkańska 25.01.2021 WKZ.5533.11.2021.EP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, ul. Różana 8, 21-025 Niemce Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.12.2021.EP Ewa Podkańska 28.01.2021 WKZ.5533.12.2021.EP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.13.2021.KP Krzysztof Paluch 29.01.2021 WKZ.5533.13.2021.KP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.14.2021.KP Krzysztof Paluch 27.01.2021 WKZ.5533.14.2021.KP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.15.2021.SP Sebastian Płonka 28.01.2021 WKZ.5533.15.2021.SP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku, ul Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.16.2021.SP Sebastian Płonka 28.01.2021 WKZ.5533.16.2021.SP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 2 zalecenia
WKZ.5533.17.2021.RO Renata Olszewska 28.01.2021 WKZ.5533.17.2021.RO Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Puławach, ul. Polna 18, 24-100 Puławy Wydano 2 zalecenia
WKZ.5533.18.2021.RO Renata Olszewska 28.01.2021 WKZ.5533.18.2021.RO Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1, 24-100 Puławy Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.19.2021.MK Marzanna Kondratowicz 04.02.2021 WKZ.5533.19.2021.MK Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna "WOW Edukacja" w Lublinie, ul. Kunickiego 26A Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.20.2021.EP 1-2
WKZ.5533.20.2021.EP 2-2
Ewa Podkańska Sebastian Płonka 8,9,10,11,12.02.2021 WKZ.5533.20.2021.EP 1-2
WKZ.5533.20.2021.EP 2-2
Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych Technikum Terenów Zieleni w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin Wydano 2 zalecenia
WKZ.5533.21.2021.BF Beata Filipowska 18.02.2021 WKZ.5533.21.2021.BF Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie, ul. Żmigród 5, 20-110 Lublin Wydano 3 zalecenia
WKZ.5533.22.2021.BF Beata Filipowska 04.03.2021 WKZ.5533.22.2021.BF Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła II stopnia w Lisowie, Lisów 155A, 21-100 Lisów Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.23.2021.MK Marzanna Kondratowicz 19.02.2021 WKZ.5533.23.2021.MK Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. St.Liebharta w Lublinie, Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.24.2021.UG Urszula Gralewska 25.02.2021 WKZ.5533.24.2021.UG Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Aleje Racławickie 7, 20-400 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.25.2021.MK Marzanna Kondratowicz 04.03.2021 WKZ.5533.25.2021.MK Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Policealna - Medycznne Studium Zawodowe i. J. Korczaka w Łukowie, ul. Kryńskiego10,21-400 Łuków Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.26.2021.MK Marzanna Kondratowicz 02.03.2021 WKZ.5533.26.2021.MK Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim, Plac St. Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.27.2021.BF Beata Filipowska 04.03.2021 WKZ.5533.27.2021.BF Spełnianie warunków określonych w art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. u. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła II stopnia w Lisowie, Lisów 155A, 21-100 Lisów Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.28.2021.KP Krzysztof Paluch 05.03.2021 WKZ.5533.28.2021.KP Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych Technikum Zawodowe w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.29.2021.KP Krzysztof Paluch 05.03.2021 WKZ.5533.29.2021.KP Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.30.2021.EP Ewa Podkańska 18.03.2021 WKZ.5533.30.2021.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Piotrowice Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.33.2021.UG Urszula Gralewska 24.03.2021 WKZ.5533.33.2021.UG Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Policealna Szkoła Medyczna "Cossinus" w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 20-002 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.34.2021.UG Urszula Gralewska 25.03.2021 WKZ.5533.34.2021.UG Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Policealne Studium Medyczne TEB Edukacja, Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Lublinie, ul.Kapucyńska 1-3, 20-009 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.35.2021.KP Krzysztof Paluch 27.04.2021 WKZ.5533.35.2021.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 23-400 Opole Lubelskie Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.36.2021.KP Krzysztof Paluch 27.04.2021 WKZ.5533.36.2021.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 23-400 Opole Lubelskie Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.37.2021.KP Krzysztof Paluch 27.04.2021 WKZ.5533.37.2021.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Technikum Ogrodnicze w Kluczkowicach w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 23-400 Opole Lubelskie Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.38.2021.HD Halina Dudzińska 28.04.2021 WKZ.5533.38.2021.HD Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzania rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. G. Narutowicza 31/II Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.39.2021.BF Beata Filipowska 18.05.2021 WKZ.5533.39.2021.BF Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa Policealna Szkoła Zaoczna Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie, ul. Niecała 1, 20-080 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.40.2021.BF Beata Filipowska 18.05.2021 WKZ.5533.40.2021.BF Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin Zaleceń nie wydano
WES.5533.12.2021.AT Aleksandra Sępoch
Anna Tusińska
13.04.2021
15.04.2021
WES.5533.12.2021.AT Zgodność funkcjonowania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z arkuszem organizacji i przepisami prawa, w tym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawc zy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wesoła 1, 22-600  Tomaszów Lu belski Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WES.5533.20.2021.SG Seweryn Gąbka 31.05.2021 WES.5533.20.2021.SG Zgodność z obowiązującym prawem procedowania wniosku w wydanie przez Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie opinii w sprawie wczesnego wspomagania w rozwoju Zespół Poradni nr 3 w Lublinie, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin Wydane 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
WES.5533.14.2021.AP Artur Pawłowski, Jerzy Surma 19.04.2021 WES.5533.14.2021.AP Realizacja zaleceń wydanych w trybie kontroli doraźnej WES.5533.22.2020.AP dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim, 24-300 Kluczkowice Osiedle 7 Nie wydano zaleceń
WES.5533.17.2021.JS Artur Pawłowski, Jan Skutnik 29-30.04.2021 WES.5533.17.2021.JS Kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz dokumentowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WES.5533.16.2021.JS Artur Pawłowski, Jan Skutnik 27-28.04.2021 WES.5533.16.2021.JS Kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz dokumentowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach, ul.  Marii Grzegorzewskiej 3, 24-100 Puławy Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ,5533.42.2021.BF Beata Filipowska 14.07.2021 WKZ.5533.42.2021.BF Organizacja kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie z art. 180, art, 117 ust.1 oraz ust.1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz.652). Grupa Ochrony Biznesu - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontrol
WES.5533.22.2021.AT Aleksandra Sępoch,
Jerzy Surma,
Anna Tusińska
29.06. 2021 r. WES.5533.22.2021.AT Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowankowi podczas zajęć organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hrubieszowie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów. Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.43.2021.SP Sebastian Płonka 22.07.2021 WKZ.5533.43.2021.SP Przechodzenie uczniów ze szkoły publicznej i niepublicznej do szkoły niepublicznej oraz ich klasyfikowanie i promowanie. Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.44.2021.SP Sebastian Płonka 22.07.2021 WKZ.5534.43.2021.SP Przechodzenie uczniów ze szkoły publicznej i niepublicznej do szkoły niepublicznej oraz ich klasyfikowanie i promowanie. Techniku "Lider" w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.45.2021.BF Beata Filipowska 23.08.2021 WKZ.5533.45.2021.BF Kontrola w zakresie zasad typowania do wniosku o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005 Nr 106 poz. 890 z późn. zm.) oraz art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz.1327 z późn. zm.). Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Lublinie, ul. Józefa Elsnera 5, 20-854 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.46.2021.RO Renata Olszewska 19.08.2021 WKZ.5533.46.2021.RO Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w zakresie objętym skargą. VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.49.2021.HD Halina Dudzińska 01.10.2021 WKZ.5533.49.2021.HD Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Puławach, ul. Lubelska 2C/14, 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.50.2021.HD Halina Dudzińska 04.10.2021 WKZ.5533.50.2021.HD Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealne Studium Zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki Nie wydano zaleceń
WES.5533.34.2021.SG Seweryn Gąbka 09.11.2021 WES.5533.34.2021.SG Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zadań statutowych poradni w związku z obowiązującym stanem epidemii. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie, ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa Nie wydano zaleceń.
WKZ.5533.51.20231.BF Beata Filipowska 27.10.2021 WKZ.5533.51.2021.BF Kontrola w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa. Niepubliczne Technikum Leśne, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.52.2021.RO Renata Olszewska 23.11.2021 WKZ.5533.52.2021.RO Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.53.2021.KP Krzysztof Paluch 25.11.2021 WKZ.5533.53.2021.KP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.54.2021.EP Ewa Podkańska 26.11.2021 WKZ.5533.54.2021.EP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, ul Reymonta 4b, 23-100 Bychawa Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.55.2021.BF Beata Filipowska 26.11.2021 WKZ.5533.55.2021.BF Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Kocku w Zespole Szkół w Kocku, ul. Warszawska 41, 21-150 Kock Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.57.2021.SP Sebastian Płonka 30.11.20201 WKZ.5533.57.2021.SP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum nr 3 w Zespole Szkół  nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego7, 23-204 Kraśnik Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.58.2021.UG Urszula Gralewska 29.11.2021 WKZ.5533,58.2021.UG Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS", ul. Krakowskie Przedmieście 32, 20-002 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.59.2021.HD Halina Dudzińska 30.11.2021 WKZ.5533.59.2021.HD Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół  Odzieżowo-Włókienniczych, ul. Lwowska 11, 20-400 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.60.2021.KP Krzysztof Paluch 07.12.2021 WKZ.5533.60.2021.KP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Nie wydano zaleceń
RPU.5533.1.2021.SP Sebastian Płonka 12.10.2021 RPU.5533.1.2021.SP Przestrzeganie praw ucznia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczennicy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 3, 21-523 Tuczna Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WES.5533.38.2021.AT Anna Tusińska 23.11.2021 WES.5533.38.2021.AT Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu, Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Duża Nie wydano zaleceń.
WES.5533.30.2021.AT Anna Tusińska 12.10.2021 WES.5533.30.2021.AT Realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi SOSW we Włodawie w toku kontroli WES.5533.10.2021.AT prowadzonej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla ucznia klasy II szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa Specjalna  nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie, ul. Partyzantów 13, 22-300 Włodawa. Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.31.2021.AT Anna Tusińska 20.10.2021 WES.5533.31.2021.AT Realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej w toku kontroli WES.5533.27.2021.AT w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białej Podlaskiej. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjanych w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 58, 21-500 Biała Podlaska. Nie wydano zaleceń.
WES.5533.33.2021.AT Anna Tusińska 08.11.2021 WES.5533.33.2021.AT Zgodność działalności rady pedagogicznej placówki z art. 69 i 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 1b, 21-300 Radzyń Podlaski. Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.36.2021.AP Artur Pawłowski 19.11.2021 WES.5533.36.2021.AP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Bursa Szkolna w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik. Nie wydano zaleceń.
WES.5533.42.2021.AP Artur Pawłowski 10.12.2021 WES.5533.42.2021.AP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń.
WES.5533.43.2021.AT Anna Tusińska 14.12.2021 WES.5533.43.2021.AT Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem pandemii. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac Nie wydano zaleceń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-01-25 14:37:01
Data publikacji: 2021-01-25 14:38:32
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 8143

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-22 09:27:52Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-07 09:22:19Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-07 08:59:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-01 09:40:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-01 09:36:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-01 09:05:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 15:20:30Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-31 08:24:31Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-17 12:57:17Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-11 08:42:38Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-03 14:44:38Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-30 10:36:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-30 10:25:34Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-29 13:53:16Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-21 15:05:07Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-21 10:38:51Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-21 10:30:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-20 11:46:13Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-20 11:27:28Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-14 14:38:37Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-14 14:36:43Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 12:51:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 12:19:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 12:15:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 11:55:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 10:47:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 10:45:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 10:43:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-10 10:38:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-09 14:14:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-09 11:56:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-08 09:42:45Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-02 12:06:41Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-01 14:27:19Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-12-01 13:44:05Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-30 15:17:16Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-30 14:49:31Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-30 14:39:43Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-30 14:29:58Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-30 14:19:38Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-29 13:24:12Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-29 13:22:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-19 13:26:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-19 13:03:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-17 11:33:39Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-12 09:47:37Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-05 11:21:46Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-04 12:36:31Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-02 13:26:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-02 13:06:03Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-19 13:28:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-19 13:23:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-19 13:19:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-18 10:59:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-18 10:52:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-18 10:48:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-18 10:34:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-16 09:48:01Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-07 13:57:55Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-07 13:49:40Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-07 11:19:31Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-06 14:05:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-03 15:15:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-08-30 12:03:54Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-08-05 13:39:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-22 13:10:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-22 13:04:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-21 14:50:55Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-21 14:16:07Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-21 10:22:46Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-21 10:18:59Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-20 12:47:42Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-20 12:40:51Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-09 08:34:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-09 08:33:00Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-06 10:13:16Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-06 10:04:11Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-06 09:43:09Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-06-29 12:36:53Brewczak AgnieszkaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-06-21 14:19:39Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-06-16 12:49:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-31 14:04:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-31 10:27:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-31 10:24:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 15:01:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 14:29:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 12:12:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 11:08:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 11:04:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 11:02:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 10:30:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-21 10:08:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-19 14:24:44Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-19 12:42:48Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-18 12:17:24Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-17 14:41:29Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-06 12:10:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-27 10:24:03Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-26 14:03:07Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-21 08:54:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-13 08:08:32Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-07 10:53:11Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-07 09:37:02Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-01 11:04:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-01 10:47:31Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-31 15:09:57Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-22 10:10:42Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-19 13:53:27Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-19 12:37:30Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-19 12:11:16Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-11 14:38:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 11:44:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 11:32:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 11:25:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 11:21:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:59:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:50:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:46:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:41:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:35:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:28:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-08 10:22:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 13:02:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 12:51:24Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 12:43:53Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 12:32:28Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 12:10:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:53:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:40:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:25:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:23:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:22:00Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:20:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 11:08:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 14:30:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 14:02:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 10:37:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 10:13:43Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 09:30:18Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 09:03:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-03 08:58:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 14:42:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 14:34:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 14:31:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 14:21:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 14:00:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 10:03:37Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 09:57:14Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 09:48:35Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-02 09:39:47Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-19 10:54:47Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-18 11:03:24Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-18 10:15:26Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-16 10:44:40Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-16 10:06:07Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-16 10:01:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-12 13:22:05Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-12 13:04:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-12 10:19:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:27:10Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:23:10Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:15:18Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:03:35Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 13:54:13Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 13:50:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 13:27:39Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-09 13:53:47Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja