Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 stycznia 2021

Sygnatura protokołu kontroli                                 Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę                                   Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DZ.5533.199.2020.AST Anna Startek, Dorota Kurzyńska 04.01.2021 DZ.5533.199.2020.AST Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorządowe "Bajak" w Werbkowoicacach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.200.2020.AST Anna Startek, Dorota Kurzyńska 05.01.2021 DZ.5533.200.2020.AST Prawidłowość zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole Samorządowe "Bajak" w Werbkowoicacach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.13.2021.MP Marzena Poździk 26.01.2021 DZ.5533.13.2021.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-470 Tarnogród Zaleceń nie wydano
DZ.5533.14.2021.MP Marzena Poździk 25.01.2021 DZ.5533.14.2021.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Zaleceń nie wydano
DZ.5533.15.2021.MP Marzena Poździk 28.01.2021 DZ.5533.15.2021.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Michalowie, MIchalów 117, 22-640 Rachanie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.22.2021.AST Anna Startek 26.01.2021 DZ.5533.22.2021.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Zaleceń nie wydano
DZ.5533.23.2021.AST Anna Startek 27.01.2021 DZ.5533.23.2021.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.24.2021.AST Anna Startek 29.01.2021 DZ.5533.24.2021.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, ul. Biłgorajska 11, 22-415 Księżpol Zaleceń nie wydano
DBP.5533.1.2021.EG Edyta Gawryszuk 25.01.2021 DBP.5533.1.2021.EG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.2.2021.EG Edyta Gawryszuk 26.01.2021 DBP.5533.2.2021.EG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
Wydano 2 zalecenia-patrz rotokół kontroli
DBP.5533.3.2021.EG Edyta Gawryszuk 27.01.2021 DBP.5533.3.2021.EG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach,
ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.4.2021.USz Urszula Szubińska 26.01.2021 DBP.5533.4.2021.USz Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Wólce Dobryńskiej, Wólka Dobryńska 57, 21-512 Zalesie
Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.5.2021.USz Urszula Szubińska 25.01.2021 DBP.5533.5.2021.USz Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Placówek Oświatowych
w Piszczacu,
ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.6.2021.USz Urszula Szubińska 29.01.2021 DBP.5533.6.2021.USz Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa im. kpt. Michała Fijałki w Zespole Placówek Oświatowych
w Kodniu,
ul. 1 Maja 27, 21-509 Kodeń
Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.7.2021.PG Przemysław Glowacki 25.01.2021 DBP.5533.7.2021.PG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Zaleceń nie wydano
DBP.5533.8.2021.PG Przemysław Głowacki 26.01.2021 DBP.5533.8.2021.PG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa w Paszenkach, Paszenki 78, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.9.2021.PG Przemysław Głowacki 27.01.2021 DBP.5533.9.2021.PG Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Sławatyczach
w Zespole Szkół
w Sławatyczach, ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławatycze
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.10.2021.MŻ Marek Żelisko 26.01.2021 DBP.5533.10.2021.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Zaleceń nie wydano
DBP.5533.11.2021.MŻ Marek Żelisko 27.01.2021 DBP.5533.11.2021.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.12.2021.MŻ Marek Żelisko 28.01.2021 DBP.5533.12.2021.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Białej Podlaskiej, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.13.2021.BBB Barbara Bachonko-Breczko 27.01.2021 DBP.5533.13.2021.BBB Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Zespole Placówek Oświatowych
w Woli Osowińskiej,
ul. Parkowa 7, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.14.2021.BBB Barbara Bachonko-Breczko 28.01.2021 DBP.5533.14.2021.BBB Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach, Swory ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.15.2021.BBB Barbara Bachonko-Breczko 29.01.2021 DBP.5533.15.2021.BBB Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi im. H. Sienkiewicza
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Miedzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.16.2021.EK Ewa Kwaśniewska 29.01.2021 DBP.5533.16.2021.EK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich
w Drelowie,
ul. Szkolna 11, 21-570 Drelów
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.17.2021.EK Ewa Kwaśniewska 27.01.2021 DBP.5533.17.2021.EK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek Oświatowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Siemieniu,
ul. Kościelna 1, 21-220 Siemień
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.18.2021.BD Bożena Duklewska 28.01.2021 DBP.5533.18.2021.BD Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, Rudniki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.19.2021.BD Bożena Duklewska 27.01.2021 DBP.5533.19.2021.BD Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa
im. ks.Lucjana Niedzielaka
w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.20.2021.AJ Agnieszka Jakubiak 26.01.2021 DBP.5533.20.2021.AJ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa
w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, 21-300 Radzyń Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.21.2021.AJ Agnieszka Jakubiak 27.01.2021 DBP.5533.21.2021.AJ Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Horodyszczu, ul. Rynek 6, 21-580 Wisznice
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.22.2021.BF Brygida Fabrycka 26.01.2021 DBP.5533.22.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.23.2021.BF Brygida Fabrycka 27.01.2021 DBP.5533.23.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
w Bezwoli, Bezwola, Grabówka 1, 21-310 Wohyń
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.24.2021.BF Brygida Fabrycka 28.01.2021 DBP.5533.24.2021.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglosć lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat
Zaleceń nie wydano
DCH.5533.1.2021.EO Eliza Orzeszko 12.01.2021 DCH.5533.1.2021.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad pracą nauczyciela w zakresie realizacji podstawy programowej, organizacji nauczania zdalnego, stosowania zasad oceniania, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych mozliwości ucznia, w tym wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmowanych przez niego działań w związku z niewłaściwą postawą nauczyciela wobec uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.2.2021.EL Ewa Lik-Matuła 19.01.2021 DCH.5533.2.2021.EL Realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi szkoły po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 9 grudnia 2020 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.3.2021.EW Elżbieta Wołczuk 27.01.2021 DCH.5533.3.2021.EW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Siedliszczu w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu Zaleceń nie wydano
DCH.5533.4.2021.EW Elżbieta Wołczuk 27.01.2021 DCH.5533.4.2021.EW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie, Żulin 116, 22-251 Łopiennik Górny Zaleceń nie wydano
DCH.5533.5.2021.EW Elżbieta Wołczuk 27.01.2021 DCH.5533.5.2021.EW Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym, Łopiennik Dolny 56, 22-351 Łopiennik Górny Zaleceń nie wydano
DCH.5533.6.2021.KS Krystyna Sawicka 27.01.2021 DCH.5533.6.2021.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  Szkoła Podstawowa w Krupem w Zespole Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem, 22-303 Krupe Zaleceń nie wydano
DCH.5533.7.2021.KS Krystyna Sawicka 27.01.2021 DCH.5533.7.2021.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.10.2021.EO Eliza Orzeszko 28.01.2021 DCH.5533.10.2021.EO Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Obłońska, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.11.2021.EL Ewa Lik-Matuła 26.01.2021 DCH.5533.11.2021.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.13.2021.EL Ewa Lik-Matuła 27.01.2021 DCH.5533.13.2021.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VII w Chełmie  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.14.2021.DK Dariusz Kostecki 27.01.2021 DCH.5533.14.2021.DK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wiliams w Chełmie, pl. dr Edwarda Łuczkowskieo 15, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.15.2021.DK Dariusz Kostecki 28.01.2021 DCH.5533.15.2021.DK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznich i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.16.2021.DK Dariusz Kostecki 29.01.2021 DCH.5533.16.2021.DK Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.17.2021.DS Dariusz Sułkowski 28.01.2021 DCH.5533.17.2021.DS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Zaleceń nie wydano
DCH.5533.18.2021.DS Dariusz Sułkowski 28.01.2021 DCH.5533.18.2021.DS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Zaleceń nie wydano
DCH.5533.19.2021.DS Dariusz Sułkowski 29.01.2021 DCH.5533.19.2021.DS Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka Zaleceń nie wydano
             

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-01-25 14:37:01
Data publikacji: 2021-01-25 14:38:32
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 725

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-19 10:54:47Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-18 11:03:24Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-18 10:15:26Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-16 10:44:40Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-16 10:06:07Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-16 10:01:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-12 13:22:05Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-12 13:04:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-12 10:19:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:27:10Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:23:10Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:15:18Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 14:03:35Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 13:54:13Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 13:50:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 13:27:39Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-09 13:53:47Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja