602 nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 sierpnia 2020

 

Lubelski Kurator Oświaty zakończył postępowania kwalifikacyjne wszczęte na wnioski nauczycieli mianowanych z województwa lubelskiego, które wpłynęły do urzędu do dnia 30 czerwca 2020 roku. W tzw. sesji letniej do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w tym właściwych delegatur, wpłynęło 618 wniosków nauczycieli mianowanych o wszczęcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Najwięcej wniosków rozpatrzono w tzw. rejonie lubelskim – 335, następnie kolejno - 134 w Delegaturze KO w Zamościu, 86 – w Delegaturze KO w Chełmie i 63 – w Delegaturze KO w Białej Podlaskiej. Tegoroczny awans zawodowy przebiegał w reżimie sanitarnym, udało się jednak sprawnie powołać i przeprowadzić wszystkie komisje kwalifikacyjne, przy czym w jednym przypadku (Biała Podlaska) rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem przebiegała w trybie online.
Lubelski Kurator Oświaty wydał 602 decyzje nadające nauczycielom najwyższy stopień awansu, 11 decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania z powodu złożenia przez nauczyciela prośby o wycofanie złożonego wniosku, 2 decyzje odmawiające nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego z powodu braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej; 3 wnioski pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie przez wnioskodawców w wyznaczonym terminie braków w złożonej dokumentacji.
W bieżącym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, Kurator Oświaty w Lublinie Teresa Misiuk nie mogła osobiście spotkać się z nauczycielami, by wręczyć akty nadania oraz listy gratulacyjne tym pedagogom, którzy uzyskali najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Wszystkim nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, serdecznie gratulujemy.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-08-19 12:46:34
Data publikacji: 2020-08-19 12:47:31
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 3458