Kontrole planowe 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 czerwca 2020

 

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
 WES.5532.9.2020.SG  Gąbka Seweryn  04.03.2020   WES.5532.9.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 24 - 200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2b  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.10.2020.SG  Gąbka Seweryn  05.03.2020  WES.5532.10.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 23 - 100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2   Nie wydano zaleceń
 WES.5532.7.2020.SG  Gąbka Seweryn  02.03.2020  WES.5532.7.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 21 - 040 Świdnik, ul. C.K. Norwida 2a  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.19.2020.SG   Gąbka Seweryn  10.03.2020  WES.5532.19.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 4, 20 - 078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.8.2020.SG   Gąbka Seweryn  03.03.2020  WES.5532.8.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, 20 - 530 Lublin, ul. Radości 8  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.11.2020.SG   Gąbka Seweryn  06.03.2020  WES.5532.11.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7, 20 - 027 Lublin,
ul. Karłowicza 4
Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli
 WES.5532.20.2020.SG  Gąbka Seweryn  21.10.2020  WES.5532.20.2020.SG   Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54,
20 -337 Lublin
 Nie wydano zaleceń
 WKO.5532.1.2020.ASz  Anna Szczepińska  16.10.2020  WKO.5532.1.2020.ASz w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

 

zaleceń nie wydano

 

 

 

 WKO.5532.2.2020.WCH  Wioletta Czochór  01.10.2020  WKO.5532.2.2020.WCH w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

 

zaleceń nie wydano

 

 

 

 WKO.5532.3.2020.JR  Jan Rećko  20.11.2020  WKO.5532.3.2020.JR w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej zaleceń nie wydano 
 WKO.5532.4.2020.JR  Jan Rećko  28.10.2020  WKO.5532.4.2020.JR w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa w Rudnie zaleceń nie wydano 
 WKO.5532.5.2020.MD  Marek Dudek  24.11.2020  WKO.5532.5.2020.MD w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie zaleceń nie wydano 
 WKO.5532.6.2020.DSt  Dominika Staszczyk  27.10.2020  WKO.5532.6.2020.DSt w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła"
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
 WKO.5532.7.2020.MD  Marek Dudek  27.10.2020  WKO.5532.7.2020.MD  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.8.2020.BG Barbara Grzesiak  29.10.2020  WKO.5532.8.2020.BG  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.9.2020.MR  Marcin Rybicki  09.11.2020  WKO.5532.9.2020.MR  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego
w Dęblinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.10.2020.MR  Marcin Rybicki  27.10.2020  WKO.5532.10.2020.MR w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie wydano 2 zalecenia
 WKO.5532.11.2020.ER  Ewa Romaniuk  20.11.2020  WKO.5532.11.2020.ER  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie zaleceń nie wydano
 WKO.5532.12.2020.ER  Ewa Romaniuk  19.11.2020  WKO.5532.12.2020.ER  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia IV Liceum Ogólnokształcące
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.13.2020.BG Barbara Grzesiak  19.11.2020  WKO.5532.13.2020.BG  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "EDU terapeutica" w Puławach zaleceń nie wydano
 WKO.5532.14.2020.WCH  Wioletta Czochór  27.11.2020  WKO.5532.14.2020.WCH  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym zaleceń nie wydano
 WKO.5532.15.2020.WCH  Wiolleta Czochór  30.11.2020  WKO.5532.15.2020.WCH  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej
w Liśniku Dużym
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.16.2020.BP  Barbara Piszcz  27.11.2020  WKO.5532.16.2020.BP  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego
w Nowodworze
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.17.2020.BP  Barbara Piszcz  30.11.2020  WKO.5532.17.2020.BP  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wólce Domaszewskiej
wydano 2 zalecenia
 WKO.5532.18.2020.EM  Elżbieta Michalczuk  30.11.2020  WKO.5532.18.2020.EM  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego
w Świdniku
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.19.2020.EM Elżbieta Michalczuk  30.11.2020  WKO.5532.19.2020.EM  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie zaleceń nie wydano
 WKO.5532.20.2020.MO  Marzanna Ostrowska  19.11.2020  WKO.5532.20.2020.MO  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie zaleceń nie wydano
 WKO.5532.22.2020.GD Grażyna Dziechciarz  27.11.2020  WKO.5532.22.2020.GD  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego
w Janowie Lubelskim
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.23.2020.JR Jan Rećko  27.11.2020  WKO.5532.23.2020.JR  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa im. Janininy Kosmowskiej
w Krasieninie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.24.2020.BP Barbara Piszcz  01.12.2020  WKO.5532.24.2020.BP  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Okrzei
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.25.2020.JZ Janusz Zuń  19.11.2020  WKO.5532.25.2020.JZ  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.26.2020.JZ Janusz Zuń  30.11.2020  WKO.5532.26.2020.JZ  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.27.2020.ASz Anna Szczepińska  30.11.2020  WKO.5532.27.2020.ASz  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Dratowie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.28.2020.ASz  Anna Szczepińska  30.11.2020  WKO.5532.28.2020.ASz  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża
Jana Pawła II
w Łęcznej
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.29.2020.DSt Dominika Staszczyk  30.11.2020  WKO.5532.29.2020.DSt w zakresie zgodności
z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub
w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników
w Puławach
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.30.2020.MD  Marek Dudek  09.12.2020  WKO.5532.30.2020.MD  w zakresie zgodności
z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Sobieszczanach
wydano 1 zalecenie
 WKO.5532.31.2020.JR Jan Rećko  11.12.2020  WKO.5532.31.2020.JR w zakresie zgodności
z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach
II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie  zaleceń nie wydano
 WKO.5532.32.2020.MS  Monika Suchodolska  18.12.2020  WKO.5532.32.2020.MS w zakresie zgodności
z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie
zaleceń nie wydano
 WKO.5532.33.2020.MS  Monika Suchodolska  18.12.2020  WKO.5532.33.2020.MS w zakresie zgodności
z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Drzewcach
zaleceń nie wydano
WES.5532.21.2020.SG Seweryn Gąbka 30.11.2020 WES.5532.21.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3, ul. Rzeckiego 21,
20 -637 Lublin
Nie wydano zaleceń
 WES.5532.23.2020.SG  Seweryn Gąbka  01.12.2020  WES.5532.23.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puławach, Aleja Królewska 19, 24-100 Puławy  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.24.2020.SG  Seweryn Gąbka  04.12.2020  WES.5532.24.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dęblinie, ul. Podchorążych 8a, 08-530 Dęblin  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.26.2020.SG  Seweryn Gąbka  03.12.2020   WES.5532.26.2020.SG   Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski  Nie wydano zaleceń
DCH.5532.4.2020.EO Eliza Orzeszko 24.11.2020 DCH.5532.4.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm Nie wydano zaleceń
DCH.5532.5.2020.EO Eliza Orzeszko 25.11.2020 DCH.5532.5.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm Nie wydano zaleceń
DCH.5532.6.2020.EO Eliza Orzeszko 26.11.2020 DCH.5532.6.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5532.7.2020.EO Eliza Orzeszko 27.11.2020 DCH.5532.7.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych w Chełmie, ul. Wojsławicka 8a, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5532.8.2020.EL Ewa Lik-Matuła 18.11.2020 DCH.5532.8.2020.EL Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.9.2020.EL Ewa Lik-Matuła 19.11.2020 DCH.5532.9.2020.EL Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A.Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.10.2020.DK Dariusz Kostecki 20.11.2020 DCH.5532.10.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcacym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Nie wydano zaleceń
DCH.5532.11.2020.KS Krystyna Sawicka 20.11.2020 DCH.5532.10.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4 , 22-200 Włodawa Nie wydano zaleceń
DCH.5532.12.2020.DK Dariusz Kostecki 26.11.2020 DCH.5532.10.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw Nie wydano zaleceń
DZ.5532.4.2020.AST Anna Startek 05.03.2020 DZ.5532.4.2020.AST Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice NIe wydano zaleceń
DZ.5532.6.2020.DK Dorota Kurzyńska 03.03.2020 DZ.5532.6.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa w Nabrożu-Kolonii, Nabroż-Kolonia, 22-650 Łaszczów NIe wydano zaleceń
DZ.5532.7.2020.JL Jan Lelonek 05.03.2020 DZ.5532.7.2020.JL Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów NIe wydano zaleceń
DZ.5532.8.2020.AŚ Andrzej Światek 16.03.2020 DZ.5532.8.2020.AŚ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a, 22-500 Hrubieszów NIe wydano zaleceń
DZ.5532.9.2020.AŚ Andrzej Świątek 16.03.2020 DZ.5532.5532.9.2020.AŚ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów NIe wydano zaleceń
DZ.5532.10.2020.AŚ Andrzej Światek 18.03.2020 DZ.5532.10.2020.AŚ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w BIłgoraju, ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj NIe wydano zaleceń
DZ.5532.14.2020.BK Barbara Krawczyk 17.03.2020 DZ.5532.14.2020.BK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Branżowa Szkoła I Stopnia w ZEspole Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, ul. gen. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski NIe wydano zaleceń
DZ.5532.15.2020.BK Barbara Krawczyk 18.03.2020 DZ.5532.15.2020.BK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego, 22-400 Zamość NIe wydano zaleceń
DZ.5532.18.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 24.11.2020 DZ.5532.18.2020.ABT Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce, ul. Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka NIe wydano zaleceń
DZ.5532.19.2020.MP Marzena Poździk 26.11.2020 DZ.5532.19.2020.MP Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa w Smólsku, Smólsko 45, 23-400 Biłgoraj NIe wydano zaleceń
DZ.5532.20.2020.DK Dorota Kurzyńska 26.11.2020 DZ.5532.20.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. MIkołaja Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski NIe wydano zaleceń
DZ.5532.21.2020.MG Maria Gruszka 26.11.2020 DZ.5532.21.2020.MG Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami INtegracyjnymi w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość NIe wydano zaleceń
DZ.5532.22.2020.KJ Krzysztof Jaremko 27.11.2020 DZ.5532.22.2020.KJ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, Krynice 9, 22-610 Krynice NIe wydano zaleceń
DZ.5532.23.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 15.12.2020 DZ.5532.23.2020.ABT Zgodność z przepisami prawa funcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, 22-652 Telatyn NIe wydano zaleceń
DZ.5532.24.2020.AST Anna Startek 25.11.2020 DZ.5532.24.2020.AST Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie, Sitno 53a, 22-424 Sitno NIe wydano zaleceń
DZ.5532.25.2020.SJ Stanisław Jachimczuk 19.11.2020 DZ.5532.25.2020.SJ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, ul. Nadstawna 62a, 23-400 BIłgoraj NIe wydano zaleceń
DZ.5532.26.2020.MP Marzena Poździk 09.12.2020 DZ.5532.26.2020.MP Zgodność z przepisami prawa funcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie, ul. Szkolna 16, 23-407 Tereszpol-Zaorenda Nie wydano zaleceń
DBP.5532.1.2020.AMB Anna Maria Borowska 10.03.2020 BP.5533.1.2020.AMB Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5532.2.2020.AMB Anna Maria Borowska 11.03.2020 DBP.5533.2.2020.AMB Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Miedzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5532.4.2020.EG Edyta Gawryszuk 23.11.2020 DBP.5532.4.2020.EG Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5532.9.2020.BF Brygida Fabrycka 23.11.2020 DBP.5532.9.2020.BF Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. 11 listopada 90, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5532.10.2020.USz Urszula Szubińska 25.11.2020 DBP.5532.10.2020.USz Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Zespół Szkół Publicznych nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5532.11.2020.MŻ Marek Żelisko 02.10.2020 DBP.5532.11.2020.MŻ Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5532.12.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 02.10.2020 DBP.5532.12.2020.BBB Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5532.13.2020.EG Edyta Gawryszuk 09.10.2020 DBP.5532.13.2020.EG Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Liceum Ogólnokształcace im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5532.14.2020.EG Edyta Gawryszuk 24.11.2020 DBP.5532.14.2020.EG Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5532.15.2020.MŻ Marek Żelisko 27.11.2020 DBP.5532.15.2020.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5532.16.2020.MŻ Marek Żelisko 26.11.2020 DBP.5532.16.2020.MŻ Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5532.17.2020.MŻ Marek Żelisko 27.11.2020 DBP.5532.17.2020.MŻ Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5532.18.2020.PG Przemysław Głowacki 27.11.2020 DBP.5532.18.2020.PG Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
WKZ.5532.1.2020.KP Krzysztof Paluch 30.11.2020 WKZ.5532.1.2020.KP Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum Nr 3 im. J. Słowackiego w Kraśniku ul.Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Zaleceń nie wydano
WKZ.5532.2.2020.KP Krzysztof Paluch 30.11.2020 WKZ.5532.2.2020.KP Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Zaleceń nie wydano
WKZ.5532.5.2020.SP Sebastian Płonka 30.11.2020 WKZ.5532.5.2020.SP Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5532.6.2020.UG Urszula Gralewska 30.11.2020 WKZ.5532.6.2020.UG Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum w Milejowie ul. Partyzancka 62, 21-020 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5532.7.2020.RO Renata Olszewska 30.11.2020 WKZ.5532.7.2020.RO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Puławach ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy Zaleceń nie wydano

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-18 11:41:56
Data publikacji: 2020-06-18 11:59:24
Osoba sporządzająca dokument: Pawłowski Artur
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 4052

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-08 11:01:36Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-15 15:12:22Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-15 14:26:29Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-15 14:12:59Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-15 13:35:46Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:43:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:36:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:35:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:25:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-08 14:40:41Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-08 12:46:46Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-08 12:43:10Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-08 12:35:28Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-21 15:22:58Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-21 10:30:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-21 09:49:27Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 14:59:04Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 10:57:11Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-28 13:11:55Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-28 12:43:32Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-28 12:35:33Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-28 12:27:02Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-11-05 10:08:05Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-11-04 13:20:19Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 15:21:00Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 15:16:13Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 15:06:00Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:50:43Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:44:06Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:42:42Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:39:02Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:32:30Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:25:30Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:15:23Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 12:06:52Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja