Badanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 maja 2020

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Poradnik zostanie nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom.

Praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi
Codziennością każdego nauczyciela jest praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym tymi, których potrzeby zostały określone jako „specjalne”. Dla wielu nauczycieli klasa zróżnicowana pod względem potrzeb uczęszczających do niej uczniów jest inspiracją do poszukiwania innowacyjnych metod nauczania, materiałów dydaktycznych i strategii, które sprawdzą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, umożliwiając każdemu uczniowi doświadczenie sukcesu, zaangażowanie w przebieg lekcji i włączenie w społeczne życie klasy i szkoły. Wiele szkół wypracowało skuteczne metody pracy, tworząc włączający klimat szkoły oraz formułę współpracy, zarówno wewnątrz szkoły, jak i w społeczności lokalnej, która odpowiada na potrzeby uczniów i pojawiające się wyzwania.


Przykłady dobrej praktyki, po uwzględnieniu kontekstu w jakim się sprawdziły, mogą stanowić inspirację dla innych szkół, nauczycieli i całych społeczności szkolnych. Mogą być także wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało badanie, które pozwoli na zebranie przykładów praktyki włączającej w szkołach podstawowych, ich analizę oraz upowszechnienie.

27 maja 2020 r. do szkół podstawowych ogólnodostępnych Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zaproszenie do udziału w badaniach wraz z linkiem do kwestionariusza ankiety dotyczącej praktyki włączającej. Ankieta jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej w Strefie dla zalogowanych Pracownika do 17 czerwca 2020 roku.


Realizacją badania zajął się Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Członkowie zespołu projektowego to zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, na co dzień pracujący w szkołach. Spośród wszystkich zgłoszeń, do drugiego etapu badań zostanie wyłonionych 40 szkół. Ich doświadczenia posłużą do przygotowania pogłębionego opisu praktyki szkolnej. Zaproszenie zostanie przesłane mailem.
Przedstawiciele tych szkół zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach fokusowych, które odbywać się będą w okresie od czerwca do października 2020 roku w formule i terminach uzgodnionych ze szkołami. Szkoły te otrzymają również zestawy pomocy dydaktycznych, aby wspólnie z badaczami przyjrzeć się, w jaki sposób można wykorzystywać te materiały do angażowania wszystkich uczniów podczas zajęć i wspierania ich postępów.
Elementem badania będzie również weryfikacja polskiej wersji narzędzia do przeglądu praktyki włączającej i sprawdzenie przydatności jego zastosowania w szkołach. Planowane jest, aby narzędzie upowszechnić na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej do wykorzystania przez wszystkie szkoły i zainteresowane osoby.
Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2020 roku.

Żródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-05-28 09:41:13
Data publikacji: 2020-05-28 09:43:33
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 1609