Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Lubelski Kurator Oświaty wnioskuje o sprostowanie informacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 maja 2020

 

W wydaniu „Kuriera Lubelskiego” z dnia 12 maja 2020 roku ukazał się artykuł Sławomira Skomry pod tytułem „83 szkoły do likwidacji. Kuratorium się zgadza”. Już w tytule artykułu jest błąd, gdyż Lubelski Kurator Oświaty wydał 83 pozytywne opinie do wszystkich wniosków samorządu terytorialnego w sprawach związanych z planowaną zmianą sieci szkół, a nie wyłącznie ich likwidacją. Nadmieniam, że w polskim systemie prawnym to samorząd tworzy i likwiduje placówki oświatowe, a na kuratorów oświaty ustawodawca nałożył jedynie obowiązek opiniowania samorządowych planów w tym zakresie; pozytywna opinia kuratora nie przesądza zatem o zmianie, gdyż decyzja zawsze leży po stronie rad gmin, miast czy powiatów podejmujących stosowne uchwały a negatywna opinia kuratora podlega zażaleniu złożonemu przez dany samorząd do Ministra Edukacji Narodowej. Nie sądzę, aby redaktor Skomra nie był świadomy tych wymogów, rozumiem zatem, że tytuł artykułu po prostu ma sugerować czytelnikom odpowiedzialność kuratora za proces likwidacji szkół.
Wyjaśniam, że w 2020 roku Lubelski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie wyłącznie wnioski o likwidację tych placówek, w których albo nie uczył się żaden uczeń (aż 38 szkół), w pozostałych przypadkach mała liczba uczniów albo brak uczniów w danym roczniku nie pozwalały na właściwą organizację zajęć (nauczanie odbywa się w oddziałach łączonych, z powodu łączenia klas część przedmiotów nauczana jest przez nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji, co powodowało negatywne opinie kuratora do przygotowanych przez dyrektorów arkuszy organizacji roku szkolnego). Taka sytuacja miała miejsce np. w przywołanej przez redaktora Skomrę Gminie Cyców, która wystąpiła z wnioskiem o likwidację 4 punktów przedszkolnych z zerową liczbą dzieci, natomiast szkoła filialna w Świerszczowie, po koniecznej do zastosowania procedurze likwidacji jej funkcjonowania w dotychczasowej formie organizacyjnej, nie zostanie bynajmniej zamknięta, ale stanie się od września samodzielną placówką. Wyjaśniam również, że procedurę identyczną jak przy likwidacji szkoły stosuje się nawet w przypadku jej przeniesienia, zmiany adresu czy stopnia organizacji – do wniosków opisanej w artykule Gminy Zakrzówek kurator wydał opinie wyłącznie o likwidacji określonych klas, a nie szkół, zatem w Majdanie Grabinie, Rudniku Drugim i Studziankach wbrew temu, co napisał w artykule redaktor Skomra, żadnych szkół nie zlikwidowano. Likwidowane od września 2020 roku szkoły ponadpodstawowe albo zakończyły kształcenie w latach poprzednich i nie zostały zlikwidowane zgodnie z ustawowymi wymaganiami, albo wniosek o zaopiniowanie ich likwidacji wynikał z konieczności dostosowania istniejącej sieci szkół do nowych wymogów prawnych określonych dla tego typu placówek - ale o tym w artykule już nie napisano.
Zadania związane z siecią szkół są przez organy je prowadzące i kuratorów oświaty realizowane z dużą odpowiedzialnością – prowadzenie szkół jest przecież zadaniem samorządów a kuratorzy oświaty, opiniując plany zmian, zawsze mają na uwadze jak najlepszą dostępność uczniów do edukacji. Z tego powodu Lubelski Kurator Oświaty wydał w tym roku negatywne opinie m. in. w sprawie likwidacji szkół w Leszczance, Wierzchowiskach Starych, Bobach-Kolonii, Łopienniku Dolnym, Olszewnicy, Tarnogórze, Niewirkowie, Polskowoli czy Tworyczowie. Niestety, główną przyczyną dokonywanych zmian w sieci szkół i podejmowania trudnych decyzji o ich likwidacji czy przekształceniu jest demografia - zaznaczam, że tylko w bieżącym roku szkolnym w województwie lubelskim liczba uczniów zmniejszyła się o 4 tys. w stosunku do roku ubiegłego. Likwidacje i przekształcenia placówek budzą niezmiennie ogromne emocje społeczne, zwłaszcza środowisk, których dotykają w sposób bezpośredni; informowanie opinii publicznej o tych zmianach wymaga zatem znajomości przedmiotu opisywanej sprawy oraz rzetelności przekazu. Samo przywołanie w artykule danych statystycznych, nawet błędnych, na pewno tej złożonej rzeczywistości nie opisuje w sposób rzetelny.
W związku z powyższym Lubelski Kurator Oświaty wystąpił do redaktor naczelnej „Kuriera Lubelskiego” o zamieszczenie sprostowania do przywołanego artykułu.
 

Lubelski Kurator Oświaty

/-/ Teresa Misiuk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-05-12 15:09:50
Data publikacji: 2020-05-12 15:12:48
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2203