Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WKO od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 lutego 2020

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WKO od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia

WKO.5533.1.2020.WCH
Wioletta Czochór, Małgorzata Brutkowska 07.01.2020 r.  WKO.5533.1.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
w Terpentynie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.2.2020.WCH
Wioletta Czochór,
Małgorzata Brutkowska
07.01.2020 r.  WKO.5533.2.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20
Gminne Przedszkole
w Terpentynie
zaleceń nie wydano

WKO.5533.3.2020.BP
Barbara Piszcz 07.01.2020 r.  WKO.5533.3.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i  przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
w Kawęczynie

wydano 5 zaleceń 
WKO.5533.4.2020.MD Marek Dudek 07.01.2020 r.  WKO.5533.4.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20
Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej
w Kolonii Pliszczyn
zaleceń nie wydano
WKO.5533.5.2020.MD Marek Dudek 07.01.2020 r.  WKO.5533.5.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20
Szkoła Podstawowa
w Świdniku Małym
zaleceń nie wydano
WKO.5533.6.2020.MD Marek Dudek 03.01.2020 r.  WKO.5533.6.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Garbowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.7.2020.MO Marzanna Ostrowska  08.01.2020 r.  WKO.5533.7.2020.MO zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Lubartowie 

wydano 1 zalecenie
WKO.5533.8.2020.BP Barbara Piszcz  08.01.2020 r.  WKO.5533.8.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Starej Prawdzie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.9.2020.JR Jan Rećko 10.01.2020 r.  WKO.5533.9.2020.JR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20
Szkoła Podstawowa 
w Szczekarkowie 
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.10.2020.MS Monika Suchodolska, Elżbieta Michalczuk 14.01.2020 r.  WKO.5533.10.2020.MS realizacja zaleceń ujętych
w protokole kontroli doraźnej WKO.5533.103.2019.DDR
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.11.2020.ER Ewa Romaniuk 03.01.2020 r.  WKO.5533.11.2020.ER zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa
Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.12.2020.ER Ewa Romaniuk 09.01.2020 r.  WKO.5533.12.2020.ER zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.13.2020.ER Ewa Romaniuk 14.01.2020 r.  WKO.5533.13.2020.ER

zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.14.2020.DSt Dominika Staszczyk  07.01.2020 r.  WKO.5533.14.2020.DSt przestrzeganie praw dziecka
i ucznia oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.15.2019.MS Elżbieta Sobiech, Monika Suchodolska 14.01.2020 r.  WKO.5533.15.2020.MS realizacja zaleceń ujętych
w protokole kontroli doraźnej WKO.5533.102.2019.DDR

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie

wydano 4 zalecenia
WKO.5533.16.2020.MR/BG Marcin Rybicki, Barbra Grzesiak 08.01.2020 r.  WKO.5533.16.2020.MR/BG działania wychowawcze szkoły, organizacja i zasady udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozpatrywanie skarg

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Zemborzycach Tereszyńskich

wydano 7 zaleceń
WKO.5533.17.2020.MS Elzbieta Michalczuk, Monika Suchodolska 28.01.2020 r.  WKO.5533.17.2020.MS zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kleeberga
w Woli Gułowskiej 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.18.2020.EM/MO Elzbieta Michalczuk, Marzanna Ostrowska 10.01.2020 r.  WKO.5533.18.2020.EM/MO ocenianie i klasyfikowanie uczennicy w roku szkolnym 2018/2019 oraz procedury rozpatrywania skarg
i wniosków rodziców
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego
w Milejowie
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.19.2020.DST Dominika Staszczyk  09.01.2020 r.  WKO.5533.19.2020.DST zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa 
Szkoła Podstawowa Mała Akademia
z Oddziałem Przedszkolnym
we Wnętrznem
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.20.2020.EW Ewa Walczak  09.01.2020 r.  WKO.5533.20.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
 arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie zaleceń nie wydano
WKO.5533.21.2020.EW Ewa Walczak  10.01.2020 r.  WKO.5533.20.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa 
w Tuszowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.22.2020.MD Marek Dudek  09.01.2020 r.  WKO.5533.22.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Lublinie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.23.2020.WCH Wioletta Czochór 16.01.2020 r.  WKO.5533.23.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 6
w Kraśniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.24.2020.WCH Wioletta Czochór 16.01.2020 r.  WKO.5533.24.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 4
w Kraśniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.25.2020.WCH Wioletta Czochór 17.01.2020 r.  WKO.5533.25.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 5
w Kraśniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.26.2020.WCH Wioletta Czochór 17.01.2020 r.  WKO.5533.26.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 2
w Kraśniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.27.2020.WCH Wioletta Czochór 23.01.2020 r.  WKO.5533.27.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 1 "Słoneczny Promyk"
w Kraśniku
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.28.2020.WCH Wioletta Czochór 23.01.2020 r.  WKO.5533.28.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 3
w Kraśniku
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.29.2020.WCH Wioletta Czochór 24.01.2020 r.  WKO.5533.29.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole
w Annopolu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.30.2020.ES ELżbieta Sobiech  10.01.2020 r.  WKO.5533.30.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole 45
w Lublinie 
zaleceń nie wydano
WKO. 5533.31.2020.JR Jan Rećko  14.01.2020 r.  WKO.5533.31.2020.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
  przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

IV Liceum Ogólnokształcące
w Łukowie 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.32.2020.MS Monika Suchodolska, Elżbieta Michalczuk 28.01.2020 r.  WKO.5533.32.2020.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole im. Pszczólki Mai
w Woli Gułowskiej 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.33.2020.ES Elżbieta Sobiech, Barbara Grzesiak 13.01.2020 r.  WKO.5533.33.2020.ES sposób zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez przedszkole, sposób rozpatrywania skarg i wniosków przez dyrektora oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku Przedszkole Król Maciuś I w Lublinie wydano 4 zalecenia
WKO.5533.34.2020.MD Marek Dudek  10.01.2020 r.  WKO.5533.34.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.35.2020.MD Marek Dudek  17.01.2020 r.  WKO.5533.35.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warszawiakach
wydano 1 zalecenie 
WKO.5533.36.2020.MD Marek Dudek  17.01.2020 r.  WKO.5533.36.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Czółnach 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.37.2020.EW Ewa Walczak 16.01.2020 r.  WKO.5533.37.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa
w Czerniejowie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.38.2020.EW Ewa Walczak  16.01.2020 r.  WKO.5533.38.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

Przedszkole nr 54
w Lublinie 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.39.2020.BP Barbara Piszcz  27.01.2020 r.  WKO.5533.39.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
w Gozdzie 
wydano 3 zalecenia 
WKO.5533.40.2020.BP Barbara Piszcz 24.01.2020 r.  WKO.5533.40.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  "Skala" Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Lublinie 
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.41.2020.EM Elżbieta Michalczuk 22.01.2020 r.  WKO.5533.41.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Świdniku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.42.2020.EM Elżbieta Michalczuk 22.01.2020 r.  WKO.5533.42.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy
w Świdniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.43.2020.EM Elzbieta Michalczuk 24.01.2020 r.  WKO.5533.43.2020.MD zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Przedszkole nr 4
w Świdniku 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.44.2020.EM Elżbieta Michalczuk 24.01.2020 r.  WKO.5533.44.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

Przedszkole nr 6
w Świdniku 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.45.2020.EM Elżbieta Michalczuk 29.01.2020 r.  WKO.5533.45.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa
im. J. Piłsudskiego w Mełgwi
zaleceń nie wydano
WKO.5533.46.2020.EM Elżbieta Michalczuk 29.01.2020 r.  WKO.5533.46.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa
im. Jaworzniaków
w Krzesimowie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.47.2020.EM Elżbieta Michalczuk 30.01.2020 r.  WKO.5533.47.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Przedszkole Małych Odkrywców
w Piaskach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.48.2020.BG Barbara Grzesiak  17.01.2020 r.  WKO.5533.48.2020.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.49.2020.JR Jan Rećko  17.01.2020 r.  WKO.5533.49.2020.JR organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
w Lisowie
wydano 1 zalecenie 
WKO.5533.50.2020.MR Maciej Rybicki 21.01.2020 r.  WKO.5533.50.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  Publiczna Szkoła Podstawowa
w Leszczynie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.51.2020.MR Maciej Rybicki 21.01.2020 r.  WKO.5533.51.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk
w Szerokiem 
wydano 1 zalecenie 
WKO.5533.52.2020.RK Renata Kwiatek 23.01.2020 r.  WKO.5533.52.2020.RK zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Niedźwiadzie

 

wydano 9 zaleceń 
WKO.5533.53.2020.GD Grażyna Dziechciarz 23.01.2020 r.  WKO.5533.53.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Słodkowie Trzecim

 

wydano 1 zalecenie 
WKO.5533.54.2020.GD Grażyna Dziechciarz 23.01.2020 r.  WKO.5533.54.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole
w Stróży

 

zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.55.2020.ER Ewa Romaniuk 13.02.2020 r.  WKO.5533.55.2020.ER zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
w Lublinie
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.56.2020.MB Małgorzata Brutkowska  21.01.2020 r.  WKO.5533.56.2020.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Miejskie nr 4
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.57.2020.MB Małgorzata Brutkowska  21.01.2020 r.  WKO.5533.57.2020.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Miejskie nr 7
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.58.2020.ES Elżbieta Sobiech  20.01.2020 r.  WKO.5533.58.2020.ES realizacja zaleceń wydanych
w trybie nadzoru
Przedszkole nr 45
w Lublinie 
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.59.2020.WCH Wioletta Chochór  27.01.2020 r.  WKO.5533.59.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej
w Liśniku Dużym
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.60.2020.WCH Wioletta Chochór  27.01.2020 r.  WKO.5533.58.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku zaleceń nie wydano 
WKO.5533.61.2020.MB Małgorzata Brutkowska 24.01.2020 r.  WKO.5533.61.2020.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Integracyjne nr 1
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.63.2020.MB Małgorzata Brutkowska 27.01.2020 r.  WKO.5533.63.2020.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Miejskie nr 3 
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.64.2020.EW Ewa Walczak 22.01.2020 r.  WKO.5533.64.2020.EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Integracyjne nr 34 
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.65.2020.BG Barbara Grzesiak 22.01.2020 r.  WKO.5533.65.2020.BG realizacja zaleceń wydanych po kontroli (znak sprawy: WKO.5533.144.2019.BG) przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza
w Puławach
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.66.2020.JZ Janusz Zuń 29.01.2020 r.  WKO.5533.66.2020.JZ zgodność funkcjonowania szkoły i oddziałów przedszkolnych
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.67.2020.JZ/ES Janusz Zuń, Elżbieta Sobiech 31.01.2020 r.  WKO.5533.67.2020.JZ/ES zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła"
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.68.2020.JZ/ES Janusz Zuń, Elżbieta Sobiech 04.02.2020 r.  WKO.5533.68.2020.JZ/ES zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori
w Lublinie
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.69.2020.JZ Janusz Zuń 11.02.2020 r.  WKO.5533.69.2020.JZ zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Hucie Józefów
zaleceń nie wydano
WKO.5533.70.2020.ASz Anna Szczepińska 24.01.2020 r.  WKO.5533.70.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
w Lublinie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.71.2020.ASz Anna Szczepińska 31.01.2020 r.  WKO.5533.71.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.72.2020.ASz Anna Szczepińska 31.01.2020 r.  WKO.5533.72.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.73.2020.MR Marcin Rybicki 23.01.2020 r.  WKO.5533.73.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa
Szkoła Podstawowa
w Niezdowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.74.2020.MR Marcin Rybicki 23.01.2020 r.  WKO.5533.74.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa
Szkoła Podstawowa
w Komaszycach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.75.2020.ES Elżbieta Sobiech 24.01.2020 r.  WKO.5533.64.2020.EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole nr 64 
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.76.2020.BP Barbara Piszcz 29.01.2020 r.  WKO.5533.76.2020.BP nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, w tym nad przestrzeganiem statutu
w zakresie form współdziałania 
z rodzicami
Przedszkole Publiczne
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stężycy
nie wydano zaleceń
WKO.5533.77.2020.BP Barbara Piszcz 29.01.2020 r.  WKO.5533.76.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stężycy
zaleceń nie wydano
WKO.5533.78.2020.BP Barbara Piszcz 04.02.2020 r.  WKO.5533.78.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
w Kłoczewie
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.79.2020.DSt Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek

28.01.2020r.,

03.02.2020r.

WKO.5533.79.2020.DSt zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Lisikierzu 
wydano 7 zaleceń 
WKO.5533.80.2020.DSt Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek

28.01.2020r.,

03.02.2020r.  

WKO.5533.80.2020.DSt zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Mysłowie
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.81.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek 29.01.2020 r.  WKO.5533.81.2020.DSt/RK zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Leszczance 
wydano 6 zaleceń 
WKO.5533.82.2020.ER Ewa Romaniuk 31.01.2020 r.  WKO.5533.82.2020.ER zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Lublinie

zaleceń nie wydano 
WKO.5533.83.2020.ER Ewa Romaniuk 30.01.2020 r.  WKO.5533.83.2020.ER zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi
w Lublinie

zaleceń nie wydano 
WKO.5533.84.2020.ER Ewa Romaniuk 29.01.2020 r.  WKO.5533.84.2020.ER zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa

Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów
w Kraśniku

zaleceń nie wydano 
         

 

 
WKO.5533.85.2020.JP Jolanta Piątek

 

29.01.2020 r.

 

WKO.5533.85.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.86.2020.BG Barbara Grzesiak

 

28.01.2020 r.

 

WKO.5533.86.2020.BG zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki
i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozpatrywanie skarg
i wniosków
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
w Lublinie
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.87.2020.ER Ewa Romaniuk 05.02.2020 r.  WKO.5533.87.2020.ER realizacja zaleceń II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.88.2020.EW Ewa Walczak 31.01.2020 r.  WKO.5533.88.2020.EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 
Przedszkole nr 19
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.89.2020.AT Alicja Tynowska 29.01.2020 r.  WKO.5533.89.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły  z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
w Lublinie

wydano 1 zalecenie

WKO.5533.90.2020.EW/MB Ewa Walczak, Małgorzata Brutkowska 30.01.2020 r.  WKO.5533.90.2020.EW/MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Słonecznik"

zaleceń nie wydano

WKO.5533.91.2020.EW/MB Ewa Walczak, Małgorzata Brutkowska 30.01.2020 r.  WKO.5533.91.2020.EW/MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"

zaleceń nie wydano

WKO.5533.92.2020.MR Marcin Rybicki 30.01.2020 r.  WKO.5533.92.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i oddziału przedszkolnego
z przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla
w Skorczycach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.93.2020.ES/JZ Elżbieta Sobiech, Janusz Zuń 04.02.2020 r.  WKO.5533.93.2020.ES/JZ organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Montessori  "Dzieci Wszechświata"
w Lublinie
wydano 6 zaleceń
WKO.5533.94.2020.BG Barbara Grzesiak 03.02.2020 r.  WKO.5533.94.2020.BG w zakresie realizacji zaleceń wydanych po kontroli (znak sprawy:WKO.5533.251.2019.BG) przeprowadzonej w dniu 21.10.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu zaleceń nie wydano
WKO.5533.95.2020.BG Barbara Grzesiak 04.02.2020 r.  WKO.5533.95.2020.BG zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Krzu
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.96.2020.ASz Anna Szczepińska 03.02.2020 r.  WKO.5533.96.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły  z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego "Jeszcze Polska Nie Zginęła"
w Zespole Szkół nr 1 w Ludwinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.97.2020.ASz Anna Szczepińska 03.02.2020 r.  WKO.5533.97.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły  i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Dratowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.98.2020.JW/ES Jacek Wardęga, Elżbieta Sobiech 20.02.2020 r.  WKO.5533.98.2020.JW/ES zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Gołaszynie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.99.2020.JW/ES Jacek Wardęga Elżbieta Sobiech 20.02.2020 r.  WKO.5533.99.2020.JW/ES zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole
w Gołaszynie

zaleceń nie wydano 
WKO.5533.100.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek 05.02.2020 r.  WKO.5533.100.2020.DSt/RK zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Trzebieszowie Drugim 
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.101.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek 05.02.2020 r.  WKO.5533.101.2020.DSt/RK zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Trzebieszowie Drugim 
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.102.2020.MS Monika Suchodolska, Ewa Walczak 11.02.2020 r.  WKO.5533.102.2020.MS zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa
w Sadurkach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.103.2020.AT Alicja Tynowska 03.02.2020 r.  WKO.5533.103.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 2
w Kazimierzu Dolnym
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.104.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020 r.  WKO.5533.104.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego 
w Chodlu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.105.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020 r.  WKO.5533.105.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa
w Granicach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.106.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020 r.  WKO.5533.106.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Ratoszynie Drugim
zaleceń nie wydano
WKO.5533.107.2020.JP Jolanta Piątek 05.02.2020 r.  WKO.5533.107.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
 przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wąwolnicy
zaleceń nie wydano
WKO.5533.108.2020.JP Jolanta Piątek 05.02.2020 r.  WKO.5533.108.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole
w Wąwolnicy
zaleceń nie wydano
WKO.5533.109.2020.AT Alicja Tynowska 05.02.2020 r.  WKO.5533.109.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
w Tomaszowicach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.110.2020.AT/JP Alicja Tynowska, Jolanta Piątek 05.02.2020 r.  WKO.5533.110.2020.AT/JP rozpatrzenie skargi
w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych, oceniania zachowania i bezpieczeństwa ucznia w szkole
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tomaszowicach 
wydano 5 zaleceń
WKO.5533.111.2020.JP Jolanta Piątek 07.02.2020 r.  WKO.5533.111.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Baranowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.112.2020.JP Jolanta Piątek 07.02.2020 r.  WKO.5533.112.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Baranowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.113.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020 r.  WKO.5533.113.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole
w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
w Chodlu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.114.2020.AT Alicja Tynowska 07.02.2020 r.  WKO.5533.114.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Żyrzynie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.115.2020.AT Alicja Tynowska 07.02.2020 r.  WKO.5533.115.2020.AT zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole
w Żyrzynie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.116.2020.MR Marcin Rybicki 04.02.2020 r.  WKO.5533.116.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałem Przedszkolnym
w Radawczyku Dużym 
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.117.2020.EM/EW Elżbieta Michalczuk, Ewa Walczak 18.02.2020 r.  WKO.5533.117.2020.EM/EW zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Podzamczu
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.118.2020.EM/EW Elżbieta Michalczuk,
Ewa Walczak
18.02.2020 r.  WKO.5533.118.2020.EM/EW zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Dominowie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.119.2020.EM/EW Elżbieta Michalczuk,
Ewa Walczak
18.02.2020 r.  WKO.5533.119.2020.EM/EW kontrola realizacji zaleceń Szkoła Podstawowa
w Dominowie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.120.2020.EM Elżbieta Michalczuk 19.02.2020 r.  WKO.5533.120.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Krępcu
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.121.2020.EM Elżbieta Michalczuk 19.02.2020 r.  WKO.5533.121.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Jackowie
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.122.2020.EM Elżbieta Michalczuk 13.03.2020 r.  WKO.5533.122.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Rybczewicach Drugich
 
wydano 3
zalecenia
WKO.5533.123.2020.EM Elżbieta Michalczuk 13.02.2020 r.  WKO.5533.123.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020
Zespół Wychowania Przedszkolnego 
w Rybczewicach Drugich
 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.124.2020.EM Elżbieta Michalczuk 07.02.2020 r.  WKO.5533.124.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
 przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Piaskach
 
wydano 1
zalecenie
WKO.5533.125.2020.EM Elżbieta Michalczuk 28.02.2020 r.  WKO.5533.125.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Łysołajach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.126.2020.EM Elżbieta Michalczuk 28.02.2020 r.  WKO.5533.126.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
 oddziału przedszkolnego  przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole
w Bystrzejowicach Pierwszych
zaleceń nie wydano
WKO.5533.127.2020.EM Elżbieta Michalczuk 21.02.2020 r.  WKO.5533.127.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Bystrzejowicach Pierwszych 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.128.2020.EM Elżbieta Michalczuk 21.02.2020 r.  WKO.5533.128.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Majdanie Kozic Górnych
wydano 2
zalecenia
WKO.5533.129.2020.EM Elżbieta Michalczuk 21.02.2020 r.  WKO.5533.129.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Łysołajach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.130.2020.EM Elżbieta Michalczuk 25.02.2020 r.  WKO.5533.130.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Samorządowe
w Milejowie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.131.2020.EM Elżbieta Michalczuk 25.02.2020 r.  WKO.5533.131.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego 
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego
w Łańcuchowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.132.2020.EM Elżbieta Michalczuk  26.02.2020 r.  WKO.5533.132.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Białce
zaleceń nie wydano
WKO.5533.133.2020.EM Elżbieta Michalczuk  26.02.2020 r.  WKO.5533.133.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
 przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. N. Nekraszowej
w Jaszczowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.134.2020.MR Marcin Rybicki 06.02.2020 r.  WKO.5533.134.2020.MR zapewnienie w szkole bezpieczeństwa oraz zasady udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 5
i Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
wydano 2
zalecenia
WKO.5533.135.2020.GD Grażyna Diechciarz  10.02.2020 r.  WKO.5533.135.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Aleksandrówce
zaleceń nie wydano
WKO.5533.136.2020.GD Grażyna Diechciarz  10.02.2020 r.  WKO.5533.136.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Błażku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.137.2020.GD Grażyna Diechciarz  11.02.2020 r.  WKO.5533.137.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kocudzy
zaleceń nie wydano
WKO.5533.138.2020.GD Grażyna Diechciarz  11.02.2020 r.  WKO.5533.138.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020
Publiczne Przedszkole
w Kocudzy
zaleceń nie wydano
WKO.5533.139.2020.GD Grażyna Diechciarz  12.02.2020 r.  WKO.5533.139.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Batorzu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.140.2020.GD Grażyna Diechciarz  10.02.2020 r.  WKO.5533.140.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020
Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Batorzu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.141.2020.MS Monika Suchodolska, Małgorzata Brutkowska  10.02.2020 r.  WKO.5533.141.2020.MS organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Mini Martynka"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.142.2020.MS Monika Suchodolska, Małgorzata Brutkowska 10.02.2020 r.  WKO.5533.142.2020.MS organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Martynka"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.143.2020.ASz Anna Szczepińska 10.02.2020 r.  WKO.5533.143.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego
w Zezulinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.144.2020.ASz Anna Szczepińska 10.02.2020 r.  WKO.5533.144.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Piasecznie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.145.2020.ASz Anna Szczepińska 13.02.2020 r.  WKO.5533.145.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.146.2020.EW Ewa Walczak 14.02.2020 r.  WKO.5533.146.2020.EW organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Świat Marzeń" w Lublinie wydano 1 zalecenie
WKO.5533.147.2020.BP Barbara Piszcz  10.02.2020 r.  WKO.5533.147.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Jakubówce
wydano 6 zaleceń
WKO.5533.148.2020.MS Monika Suchodolska, Małgorzata Brutkowska 17.02.2020 r.  WKO.5533.148.2020.MS zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
im. E.Szelburg-Zarembiny
w Dzewcach
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.149.2020.MD Marek Dudek 11.02.2020 r.  WKO.5533.149.2020.MD organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna
w Grabowie
wydano 2 zalecenia
WKO.5533.150.2020.MD Marek Dudek 11.02.2020 r.  WKO.5533.150.2020.MD organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Garbowie wydano 2 zalecenia
WKO.5533.151.2020.MB Małgorzata Brutkowska 11.02.2020 r.  WKO.5533.151.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia" zaleceń nie wydano
WKO.5533.152.2020.MB Małgorzata Brutkowska 11.02.2020 r.  WKO.5533.152.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Miejskie nr 2
w Łukowie
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.153.2020.MB Małgorzata Brutkowska 13.02.2020 r.  WKO.5533.153.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" w Łukowie zaleceń nie wydano
WKO.5533.154.2020.MB Małgorzata Brutkowska 13.02.2020 r.  WKO.5533.154.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" w Łukowie zaleceń nie wydano
WKO.5533.155.2020.JZ Janusz Zuń 12.02.2020 r.  WKO.5533.155.2020.JZ organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne
w Hucie Józefów
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.156.2020.JW Jacek Wardęga, Elżbieta Sobiech  18.02.2020 r.  WKO.5533.156.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Łazach  wydano 1 zalecenie
WKO.5533.157.2020.AT Alicja Tynowska 11.02.2020 r.  WKO.5533.157.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
im. Anny i Andrzeja Nowaków
w Ożarowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.158.2020.JP Jolanta Piątek 11.02.2020 r.  WKO.5533.158.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
im. St. Żeromskiego w Poniatowej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.159.2020.JP Jolanta Piątek 11.02.2020 r.  WKO.5533.159.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole Miejskie
w Poniatowej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.160.2020.JP Jolanta Piątek 11.02.2020 r.  WKO.5533.160.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
im. Jana Kochanowskiego
w Poniatowej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.161.2020.MR Marcin Rybicki 11.02.2020 r.  WKO.5533.161.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
w Marianówce

zaleceń nie wydano
WKO.5533.162.2020.ES Elżbieta Sobiech 12.02.2020 r.  WKO.5533.162.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole nr 9
w Lublinie

wydano 1 zalecenie
WKO.5533.163.2020.ES Elżbieta Sobiech 12.02.2020 r.  WKO.5533.163.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole nr 7
w Lublinie

wydano 2 
zalecenia
WKO.5533.164.2020.WCH Wioletta Czochór 24.02.2020 r.  WKO.5533.164.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II
w Gościeradowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.165.2020.WCH Wioletta Czochór 24.02.2020 r.  WKO.5533.165.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Publiczne Przedszkole
w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II
w Gościeradowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.166.2020.AT Alicja Tynowska 14.02.2020 r.  WKO.5533.166.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.167.2020.JR Jan Rećko 14.02.2020 r.  WKO.5533.167.2020.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
w Wandzinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.168.2020.BP Barbara Piszcz 14.02.2020 r.  WKO.5533.168.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.169.2020.BP Barbara Piszcz 17.02.2020 r.  WKO.5533.169.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu

zaleceń nie wydano

WKO.5533.170.2020.JP
Jolanta Piątek 18.02.2020 r.  WKO.5533.170.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Chrząchowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.171.2020.JP Jolanta Piątek 18.02.2020 r.  WKO.5533.171.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im.
J. Kochanowskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Starym Pożogu

zaleceń nie wydano
WKO.5533.172.2020.JP Jolanta Piątek 18.02.2020 r.  WKO.5533.172.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Starym Pożogu

zaleceń nie wydano
WKO.5533.173.2020.JP Jolanta Piątek 19.02.2020 r.  WKO.5533.173.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. ks. G. Piramowicza
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kurowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.174.2020.JP Jolanta Piątek 19.02.2020 r.  WKO.5533.174.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kurowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.175.2020.AT Alicja Tynowska 18.02.2020 r.  WKO.5533.175.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
w Bochotnicy

zaleceń nie wydano
WKO.5533.176.2020.AT Alicja Tynowska 18.02.2020 r.  WKO.5533.176.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa
w Skowiszynku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.177.2020.AT Alicja Tynowska 18.02.2020 r.  WKO.5533.177.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Rzercycy

zaleceń nie wydano
WKO.5533.178.2020.AT Alicja Tynowska 19.02.2020 r.  WKO.5533.178.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. Józefa Pilsudskiego
w Jastkowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.179.2020.AT Alicja Tynowska  21.02.2020 r.  WKO.5533.179.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa 
w Płouszowicach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.180.2020.JP Jolanta Piątek 21.02.2020 r.  WKO.5533.180.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Klementowicach
 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.181.2020.JP Jolanta Piątek 21.02.2020 r.  WKO.5533.181.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Klementowicach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.182.2020.AT Alicja Tynowska 24.02.2020 r.  WKO.5533.182.2020.AT organizacja przedszkola niepublicznego

Przedszkole Niepubliczne "SMYK"
w Dąbrowicy

wydano 1 zalecenie
WKO.5533.183.2020.AT Alicja Tynowska 24.02.2020 r.  WKO.5533.183.2020.AT organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Dąbrowicy

wydano 1 zalecenie
WKO.5533.184.2020.JP Jolanta Piątek 21.02.2020 r.  WKO.5533.184.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Karmanowicach
 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.185.2020.AT Alicja Tynowska 21.02.2020 r.  WKO.5533.185.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Snopkowie
 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.186.2020.AT Alicja Tynowska 21.02.2020 r.  WKO.5533.186.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Kazimierzu Dolnym
 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.187.2020.JP Jolanta Piątek 21.02.2020 r.  WKO.5533.187.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Janowcu

zaleceń nie wydano
WKO.5533.188.2020.JP Jolanta Piątek 21.02.2020 r.  WKO.5533.188.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkół
w Janowcu
 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.189.2020.MO Marzanna Ostrowska 14.02.2020 r.  WKO.5533.189.2020.MO zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
w Lubartowie

wydano 3 zalecenia
 WKO.5533.190.2020.MO Marzanna Ostrowska  14.02.2020r.  WKO.5533.190.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Miejskie Przedszkole nr 5 
w Lubartowie
wydano 1 zalecenie 

WKO.5533.196.2020.WCH
Wioletta Czochór 28.02.2020 r.  WKO.5533.196.2020.WCH organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Przedszkole "Dawid i Jula" w Kraśniku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.202.2020.BP Barbara Piszcz 24.02.2020 r.  WKO.5533.202.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego
w Nowodworze
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.203.2020.JW Jacek Wardęga, Jan Rećko, Jerzy Surma 21.02.2020 r.  WKO.5533.203.2020.JW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia dokumentacji oraz współpracy dyrektora szkoły z radą rodziców
Zespół Szkół nr 12
w Lublinie (Szkoła Podstawowa nr 14
w Lublinie, Przedszkole nr 86
w Lublinie)
wydano 6 zaleceń
WKO.5533.204.2020.GD Grażyna Dziechciarz  24.02.2020 r.  WKO.5533.204.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczne Przedszkole
w Zespole Szkół
w Dzwoli
zaleceń nie wydano
WKO.5533.205.2020.GD Grażyna Dziechciarz  24.02.2020 r.  WKO.5533.205.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939
w Zespole Szkół
w Dzwoli
zaleceń nie wydano
WKO.5533.206.2020.DSt Dominika Staszczyk  24.02.2020 r.  WKO.5533.206.2020.DSt realizacja zaleceń wydanych
w protokole kontroli WKO.5533.264.2019.EM/EW oraz zaleceń wydanych
w protokole kontroli WKO.5533.266.2019.MO/ES
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Puławach
wydano 5 zaleceń
WKO.5533.207.2020.DSt Dominika Staszczyk  24.02.2020 r.  WKO.5533.207.2020.DSt zgodność statutu III Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Puławach z przepisem prawa art. 99 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z pozn. zm.). 
III Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka  Dionizego Kniaźnina
w Puławach 
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.208.2020.EW/ES Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech  21.02.2020 r.  WKO.5533.208.2020.EW/ES zapewnienie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi  Przedszkole nr 34
w Lublinie
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.210.2020.BG Barbara Grzesiak 21.02.2020 r.  WKO.5533.210.2020.BG spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe( Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148 z pozn. zm.) przez szkołę niepubliczną
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessori
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.211.2020.BG Barbara Grzesiak 27.02.2020 r.  WKO.5533.211.2020.BG spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe( Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148 z pozn. zm.) przez szkołę niepubliczną
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Lubelska Szkoła Realna
w Lublinie
wydano 2 zalecenia
WKO.5533.213.2020.BG Barbara Grzesiak 28.02.2020 r.  WKO.5533.213.2020.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lublinie zaleceń nie wydano
WKO.5533.214.2020.BG Barbara Grzesiak 28.02.2020 r.  WKO.5533.214.2020.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania
i przepisami prawa
Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. K. Gostyńskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.220.2020.EW/EM Ewa Walczak,Elżbieta Michalczuk

 02.06.2020r. 

 WKO.5533.220.2020.EW/EM realizacja podstawy programowej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpatrywanie przez dyrektora szkoły skarg i wniosków Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.221.2020.MS/EW Monika Suchodolska, Ewa Walczak 03.03.2020 r.  WKO.5533.221.2020.MS/EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Miejskie Przedszkole nr 2 
w Puławach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.226.2020.ASz Anna Szczepińska 06.03.2020 r.  WKO.5533.226.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Lublinie
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.227.2020.JR Jan Rećko 28.02.2020 r.  WKO.5533.227.2020.JR organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Motylek"
w Lubartowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.230.2020.BP Barbara Piszcz 03.03.2020 r.  WKO.5533.230.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im.
H. Sienkiewicza
w Grabowie Szlacheckim
wydano 4 zalecenia
 WKO.5533.231.2020.MR Marcin Rybicki 28.05.2020 r.  WKO.5533.231.2020.MR organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Pawła II
w Dęblinie
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.232.2020.DST/JW Domnika Staszczyk, Jacek Wardęga

 02.06.2020r. 

 WKO.5533.230.2020.DST/MD kontrola realizacji zaleceń zawartych
w opinii psychologiczno-pedagogicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klasyk"
w Puławach
wydano 7 zaleceń
 WKO.5533.233.2020.JZ/ES Janusz Zuń, Elżbieta Sobiech

 09.06.2020r.

19.06.2020r. 

 WKO.5533.233.2020.JZ/ES prawidłowość organizowania
i realizowania zadań wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori
w Lublinie
wydano 8 zaleceń
WKO.5533.234.2020.AT Alicja Tynowska 06.03.2020 r.  WKO.5533.234.2020.AT zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Samorządowe
w Jastkowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.236.2020.JP Jolanta Piątek 06.03.2020 r.  WKO.5533.236.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Kowali
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.237.2020.JP Jolanta Piątek 06.03.2020 r.  WKO.5533.237.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach zaleceń nie wydano
WKO.5533.238.2020.JP Jolanta Piątek  06.03.2020 r.  WKO.5533.238.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Niezabitowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.239.2020.AT/JP Alicja Tynowska, Jolanta Piątek  28.02.2020 r.  WKO.5533.239.2020. AT/JP rozpatrzenie skargi
w zakresie "nierytmicznej" realizacji podstawy programowej z języka polskiego, historii, geografii
i informatyki oraz nieskutecznego sprawowania przez nauczyciela opieki
i działań wychowawczych wobec uczniów w dniu
4 października 2019 roku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tomaszowicach
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.240.2020.DST/MD Domnika Staszczyk, Marek Dudek

  19.06.2020r. 

 WKO.5533.240.2020.DST/MD organizacja kształcenia uczniów należących do mniejszości etnicznej, nadzór dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów
w szkole
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Puławach
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.241.2020.MB Małgorzata Brutkowska

  19.06.2020r. 

 WKO.5533.241.2020.MB Respektowanie praw rodziców
w zakresie uzyskiwania informacji o przebiegu edukacji dziecka. Współpraca z rodzicami
Szkoła Podstawowa 
w Kocku
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.243.2020.RK  Renata Kwiatek  06.03.2020 r.  WKO.5533.243.2020.RK  zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
 przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle wydano 5 zaleceń 
 WKO.5533.244.2020.WCH Wioletta Czochór  05.03.2020 r.  WKO.5533.244.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Zespole Placówek Oświatowych
w Kraśniku
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.245.2020.WCH Wioletta Czochór  05.03.2020 r.  WKO.5533.245.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Miejskie nr 7
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1
w Kraśniku
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.246.2020.JZ  Janusz Zuń  06.03.2020 r.  WKO.5533.246.2020.JZ przestrzeganie kompetencji
i regulaminu rady pedagogicznej
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Zmiemi Lubelskiej w Lublinie zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.247.2020.MB Małgorzata Brutkowska  05.03.2020 r.  WKO.5533.247.2020.MB pełnienie nadzoru nad nauczycielką oraz określenie aktualnej sytuacji dzieci
w przedszkolu
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.251.2020.RK Renata Kwiatek  05.03.2020 r.  WKO.5533.251.2020.RK zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Palecznicy
wydano 6 zaleceń 
 WKO.5533.254.2020.ES Elżbieta Sobiech  10.03.2020 r.  WKO.5533.254.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole nr 83 w Lublinie zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.255.2020.DST/BP Domnika Staszczyk, Barbara Piszcz

11.09.2020r.

22.09.2020r. 

 WKO.5533.255.2020.DST/BP organizacja kształcenia
i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Jarczewie

wydano 7 zaleceń
 WKO.5533.256.2020.DST/JZ Domnika Staszczyk, Janusz Zuń

17.09.2020 r. 24.09.2020r. 

 WKO.5533.256.2020.DST/JZ realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych
w protokole kontroli WKO.5533.233.2020.JZ/ES
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori 
w Lublinie
wydano 4 zalecenia
 WKO.5533.257.2020.BG Barbara Grzesiak

  21.07.2020r. 

 WKO.5533.257.2020.BG kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli (znak sprawy:WKO.5533.211.2020.BG) przeprowadzonej w dniu 27 lutego 2020 r. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Lubelska Szkoła Realna w Lublinie zaleceń nie wydano
 WKO.5533.258.2020.AT Alicja Tynowska  10.03.2020 r.  WKO.5533.258.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im.
H. Sienkiewicza
w Skrudkach
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.259.2020.AT Alicja Tynowska  10.03.2020 r.  WKO.5533.259.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Osinach

 

zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.260.2020.JP Jolanta Piątek  10.03.2020 r.  WKO.5533.260.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im.
H. Sienkiewicza
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.262.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek  11.03.2020 r.  WKO.5533.262.2020.DSt/RK kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej (znak: WKO.5533.81.2020. DSt/RK) dotyczącej zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Leszczance
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.263.2020.MB Małgorzata Brutkowska  10.03.2020 r.  WKO.5533.263.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego i zgodność
z przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Niepubliczne Przedszkole "Koala"
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.264.2020.MB Małgorzata Brutkowska  10.03.2020 r.  WKO.5533.264.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego i zgodność
z przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Niepubliczne Przedszkole "Maly Odkrywca"
w Łukowie
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.265.2020.BG Barbara Grzesiak

  25.09.2020r. 

 WKO.5533.265.2020.BG zapewnienie bezpicznych warunków nauki i opieki uczniowi  Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce zaleceń nie wydano
 WKO.5533.266.2020.JZ/ES Janusz Zuń, Elżbieta Sobiech

  02.10.2020r. 

 WKO.5533.266.2020.JZ/ES prawidłowość przyjmowania uczniów do szkoły Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.267.2020.BG Barbara Grzesiak

  12.10.2020r. 

 WKO.5533.267.2020.BG kontrola w zakresie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej
z przyrody
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I
w Matczynie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.268.2020.BG Barbara Grzesiak

  14.10.2020r. 

 WKO.5533.268.2020.BG kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli (znak sprawy:WKO.5533.252.2020.BG) przeprowadzonej w dniu 9 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I
w Matczynie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.270.2020.EM Elżbieta Michalczuk

20.10.2020r. 

 WKO.5533.270.2020.EM procedury rozpatrywania skarg
i wniosków składanych przez rodziców, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
w ZSO nr 1
w Świdniku
wydano 5 zaleceń
 WKO.5533.271.2020.BP Barbara Piszcz

19.10.2020 r. 

 WKO.5533.271.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziałów przedszkolnych
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/20201
 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
z Oddziałami Przedszkolnymi
w Czernicu
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.272.2020.EW Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech

  23.10.2020r. 

 WKO.5533.272.2020.EW realizacja zaleceń wynikających
z przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2019 r. kontroli doraźnej
Przedszkole nr 44 w Lublinie zaleceń nie wydano
 WKO.5533.273.2020.EW

Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech

23.10.2020 r. 

 WKO.5533.273.2020.EW zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/20201
 
Przedszkole nr 44     w Lublinie zaleceń nie wydano
WKO.5533.274.2020.JR

Jan Rećko

09.12.2020 r. WKO.5533.274.2020.JR organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Fantazja"
w Lubartowie 
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.275.2020.PP/ES

Piotr Puźniak, Elżbieta Sobiech

27.10.2020 r. 

 WKO.5533.275.2020.PP/ES organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, prawidłowość rozptrywania skarg i wniosków składanych przez rodziców oraz zapewniania bezpieczeństwa
 
Przedszkole Samorządowe
w Jastkowie

 

 

wydano 6 zaleceń

 

 WKO.5533.276.2020.PP/ES

Piotr Puźniak, Elżbieta Sobiech

27.10.2020 r. 

 WKO.5533.273.2020.PP/ES zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/20201
 
Przedszkole Samorządowe
w Jastkowie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.277.2020.DST Domnika Staszczyk

02.11.2020 r. 

 WKO.5533.277.2020.DST zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/20201
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.278.2020.MB/ES

Małgorzata Brutkowska, Elżbieta Sobiech

16.10.2020 r. 

 WKO.5533.278.2020.MB/ES zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/20201
 

 

Przedszkole nr 15
w Lublinie 

 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.279.2020.JW

Jacek Wardęga 

09.12.2020 r. WKO.5533.279.2020.JW organizacja przedszkola niepublicznego Prywatne Przedszkole Terapeutyczne "Dzwoneczek"
w Łazach
wydano 12 zaleceń
 WKO.5533.280.2020.PP Piotr Puźniak

08.12.2020 r. 

 WKO.5533.280.2020.PP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji 
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/20201
 
Szkoła Podstawowa im. Powtsańców Styczniowych
w Chruślinie 
wydano 3 zalecenia
 WKO.5533.281.2020.EM Elżbieta Michalczuk

14.12.2020 r. 

 WKO.5533.281.2020.EM organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Domek" w Świdniku  wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.282.2020.EM Elżbieta Michalczuk

14.12.2020 r. 

 WKO.5533.282.2020.EM organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"
w Świdniku
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.283.2020.EM Elżbieta Michalczuk

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.283.2020.EM organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Poszukiwacze Przygód"
w Świdniku
zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.284.2020.EM Elżbieta Michalczuk

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.284.2020.EM organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Sigma i Pi" w Świdniku zaleceń nie wydano
 WKO.5533.285.2020.JR Jan Rećko

14.12.2020 r. 

 WKO.5533.285.2020.JR organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Prywatne Akademia Przedszkolaka
w Lubartowie 
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.287.2020.ES Elżbieta Sobiech

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.287.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
 Przedszkole Niepubliczne "Miś" w Lublinie wydano 3 zalecenia
 WKO.5533.288.2020.ES Elżbieta Sobiech

16.12.2020 r. 

 WKO.5533.288.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Tosia" w Lublinie wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.289.2020.ES Elżbieta Sobiech

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.289.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Jeżyk" w Lublinie wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.290.2020.ES Elżbieta Sobiech

17.12.2020 r. 

 WKO.5533.290.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Haguś" w Lublinie wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.291.2020.ES Elżbieta Sobiech

17.12.2020 r. 

 WKO.5533.291.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Prywatne "Entliczek Pentliczek"
w Lublinie
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.293.2020.ES Elżbieta Sobiech

18.12.2020 r. 

 WKO.5533.293.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Lublinie zaleceń nie wydano
 WKO.5533.294.2020.ES Elżbieta Sobiech

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.294.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Koralik 2"
w Lublinie
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.295.2020.ASz Anna Szczepińska

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.295.2020.ASz organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"
w Łęcznej
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.296.2020.ASz Anna Szczepińska

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.296.2020.ASz organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Łęcznej zaleceń nie wydano
 WKO.5533.299.2020.MS Monika Suchodolska

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.299.2020.ES organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Puławach wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.300.2020.MS Monika Suchodolska

22.12.2020 r. 

 WKO.5533.300.2020.MS organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole
w Radawczyku Drugim
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.301.2020.MS Monika Suchodolska

23.12.2020 r. 

 WKO.5533.301.2020.MS organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi "Mistrzowie Zabawy"
w Konopnicy
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.302.2020.JZ Janusz Zuń

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.302.2020.JZ organizacja przedszkola niepublicznego
 
Zespół Szkół
w Hucie Józefów Przedszkole Niepubliczne
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.303.2020.JZ Janusz Zuń

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.303.2020.JZ organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Skrzydła"
w Lublinie
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.304.2020.BG Barbara Grzesiak

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.304.2020.BG organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Kubuś"
w Dominowie
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.305.2020.BG Barbara Grzesiak

16.12.2020 r. 

 WKO.5533.305.2020.BG organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne  "Złota Rybka"
w Dominowie
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.307.2020.MD Marek Dudek

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.307.2020.MD organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Oleńka"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.308.2020.MD Marek Dudek

15.12.2020 r. 

 WKO.5533.308.2020.MD organizacja przedszkola niepublicznego
 
Społeczne Przedszkole "Leminkowo"
w Leścach
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.309.2020.EW Ewa Walczak

17.12.2020 r. 

 WKO.5533.309.2020.EW organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Zacisze"
w Lublinie
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.310.2020.EW Ewa Walczak

18.12.2020 r. 

 WKO.5533.310.2020.EW organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Dzieciaki"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.311.2020.EW Ewa Walczak

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.311.2020.EM organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.312.2020.MB Małgorzata Brutkowska

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.312.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "abc"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.313.2020.MB Małgorzata Brutkowska

22.12.2020 r. 

 WKO.5533.313.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole 
w Kocku
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.314.2020.MB Małgorzata Brutkowska

22.12.2020 r. 

 WKO.5533.314.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Martynka"
w Kocku
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.315.2020.MB Małgorzata Brutkowska

29.12.2020 r. 

 WKO.5533.315.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci III"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.316.2020.EW Ewa Walczak

14.12.2020 r. 

 WKO.5533.316.2020.EW organizacja kształcenia na odległość
 
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 WKO.5533.317.2020.DSt Dominika Staszczyk

30.12.2020 r. 

 WKO.5533.317.2020.DSt organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole
we Wnętrznem
wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.318.2020.DSt Dominika Staszczyk

30.12.2020 r. 

 WKO.5533.318.2020.DSt organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Kopinie wydano 4 zalecenia
 WKO.5533.319.2020.RK Renata Kwiatek

30.12.2020 r. 

 WKO.5533.319.2020.RK organizacja przedszkola niepublicznego
 
Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"
w Krasieninie
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.320.2020.RK Renata Kwiatek

29.12.2020 r. 

 WKO.5533.320.2020.RK organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Piotruś Pan"
w Krzywdzie
wydano 2 zalecenia
 WKO.5533.321.2020.BG Barbara Grzesiak

21.12.2020 r. 

 WKO.5533.321.2020.BG organizacja przedszkola niepublicznego
 
Niepubliczne Przedszkole "Bajka"
w Dominowie
wydano 2 zalecenia
WKO.5533.322.2020.BG

Barbara Grzesiak

22.12.2020 r. WKO.5533.322.2020.BG kontrola w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2019-2020 z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I
w Matczynie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.323.2020.JW

Jacek Wardęga

29.12.2020 r. WKO.5533.323.2020.JW organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole
w Zarzeczu Łukowskim im. św. Jana Pawła II
wydano 9 zaleceń
WKO.5533.324.2020.MB

Małgorzata Brutkowska

29.12.2020 r. WKO.5533.324.2020.MB organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "HulajNoga"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
 

 

         

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-02-12 09:25:46
Data publikacji: 2020-02-14 09:58:30
Osoba sporządzająca dokument: Staszczyk Dominika
Osoba wprowadzająca dokument: Staszczyk Dominika
Liczba odwiedzin: 5281

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-20 12:05:22Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-20 10:53:18Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-20 10:53:05Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja