Kontrole planowe 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 stycznia 2020

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora              Termin kontroli       Numer upoważnienie Zakres kontroli                         Nazwa, adres szkoły/placówki                     Zalecenia
WKZ.5532.1.2019.KP    Krzysztof Paluch 29.11.2019   WKZ.5532.1.2019.KP Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego                     Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w   Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie                    Brak
WKZ.5532.2.2019.KP  Krzysztof Paluch 29.11.2019 WKZ.5532.2.2019.KP Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie   Brak
WKZ.5532.3.2019.UG Urszula Gralewska 22.11.2019 WKZ.5532.3.2019.UG  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn Brak
WKZ.5532.4.2019.UG Urszula Gralewska 22.11.2019 WKZ.5532.4.2019.UG  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn   Wydano 4 zalecenia, patrz protokół
 WKZ.5532.5.2019.RO Renata Olszewska 25.11.2019 WKZ.5532.5.2019.RO Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy Brak
 WKZ.5532.6.2019.RO  Renata Olszewska 25.11.2019  WKZ.5532.6.2019.RO Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy  Brak
WKZ.5532.7.2019.RO  Renata Olszewska  03.12.2019 WKZ.5532.7.2019.RO  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum nr 1 w Nałęczowie, ul. B.Prusa 13, 24-140 Nałęczów Brak
WKZ.5532.8.2019.RO  Renata Olszewska  03.12.2019 WKZ.5532.8.2019.RO  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1, 24-100 Puławy Brak
WKZ.5532.9.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz 26.11.2019 WKZ.5532.9.2019.HD Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie, ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin  Brak
WKZ.5532.10.2019.MK Marzanna Kondratowicz 29.11.2019 WKZ.5532.10.2019.MK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin Brak
WKZ.5532.11.2019.KP Krzysztof Paluch
 
10.12.2019 WKZ.5532.11.2019.KP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-601 Lublin Wydano 1 zalecenie, patrz protokół
WKZ.5532.12.2019.KP  Krzysztof Paluch  13.12.2019 WKZ.5532.12.2019.KP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-601 Lublin   Brak
WKZ.5532.13.2019.KP  Krzysztof Paluch  09.12.2019 WKZ.5532.13.2019.KP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik  Brak
WKZ.5532.14.2019.EP Ewa Podkańska 06.12.2019 WKZ.5532.14.2019.EP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Brak
WKZ.5532.15.2019.EP  Ewa Podkańska   06.12.2019 WKZ.5532.15.2019.EP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce  Brak
WKZ.5532.16.2019.EP  Ewa Podkańska   09.12.2019 WKZ.5532.16.2019.EP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice  Brak
WKZ.5532.17.2019.EP  Ewa Podkańska   09.12.2019 WKZ.5532.17.2019.EP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice   Brak
WKZ.5532.18.2019.EP  Ewa Podkańska   18.12.2019 WKZ.5532.18.2019.EP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" w Lublinie, al. Racławickie 7, 20-059 Lublin Brak
WKZ.5532.19.2019.EP  Ewa Podkańska 16.12.2019 WKZ.5532.19.2019.EP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Szkoła Policealna Medyczna GOWORK.PL w Lublinie, ul. Przechodnia 4, 20-002 Lublin Brak
WKZ.5532.20.2019.BF Beata Filipowska 05.12.2019 WKZ.5532.20.2019.BF  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów Brak
WKZ.5532.21.2019.BF Beata Filipowska  05.12.2019 WKZ.5532.21.2019.BF Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Technikum Zawodowe w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów   Brak
WKZ.5532.22.2019.BF Beata Filipowska  09.12.2019 WKZ.5532.22.2019.BF  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin  Brak
WKZ.5532.23.2019.BF  Beata Filipowska  09.12.2019 WKZ.5532.23.2019.BF  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin   Brak
WKZ.5532.24.2019.BF  Beata Filipowska  18.12.2019 WKZ.5532.24.2019.BF  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Branżowa Szkoła I stopnia - Szkoła Umiejętności w Lubartowie, Lisów 155A, 21-100 Lubartów Brak
WKZ.5532.25.2019.BF  Beata Filipowska  14.12.2019 WKZ.5532.25.2019.BF  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Policealna Szkoła Zaoczna Stowarzyszenia "SZANSA"  w Lublinie, ul.Niecała 1, 20-080 Lublin Brak
WKZ.5532.26.2019.UG Urszula Gralewska 05.12.2019 WKZ.5532.26.2019.UG Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Policealna Szkoła Medyczna TEB  Edukacja  w Lublinie,  ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin Brak
WKZ.5532.27.2019.UG Urszula Gralewska  11.12.2019 WKZ.5532.27.2019.UG  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin Brak
WKZ.5532.28.2019.UG  Urszula Gralewska  17.12.2019 WKZ.5532.28.2019.UG  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Zaoczna Poliocealna Szkoła  "COSINUS" w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 20-002 Lublin Brak
WKZ.5532.29.2019.UG  Urszula Gralewska  14.12.2019 WKZ.5532.29.2019.UG  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Szkoła Policealna "Akademia Umiejętności" w lublinie, ul.Gospodarcza 26, 20-213 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół. 
WKZ.5532.30.2019.RO Renata Olszewska 09.12.2019 WKZ.5532.30.2019.RO  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Szkoła Policealna Nr 12 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin Brak
WKZ.5532.32.2019.RO  Renata Olszewska 17.12.2019 WKZ.5532.32.2019.RO  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Integracyjna Szkoła Branżowa I stopnia w Puławach, ul. 4 Pułku Piechoty 17, 24-100 Puławy Brak
WKZ.5532.33.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  09.12.2019 WKZ.5532.33.2019.HD  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Puławach, ul. Lubelska 2c/14, 24-100 Puławy  Brak
WKZ.5532.34.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  11.12.2019 WKZ.5532.34.2019.HD  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Kraśniku, Aleja Niepodległości 39, 23-204 Kraśnik  Brak
WKZ.5532.35.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  16.12.2019 WKZ.5532.35.2019.HD  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  Policealne Studium Zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3b, 08-500 Ryki Brak
WKZ.5532.36.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  18.12.2019 WKZ.5532.36.2019.HD  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Świdniku, ul. Kopernika 9, 21-040 Świdnik Brak
WKZ.5532.37.2019.SP Sebastian Płonka 10.12.2019 WKZ.5532.37.2019.SP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie, ul. Długosza 10a, 20-054 Lublin Brak
WKZ.5532.38.2019.MK Marzanna Kondratowicz  10.12.2019 WKZ.5532.38.2019.MK  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin Brak
WKZ.5532.39.2019.MK  Marzanna Kondratowicz  10.12.2019 WKZ.5532.39.2019.MK  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Niepubliczne Policealne Studium Medyczna TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin   Brak
WKZ.5532.40.2019.MK  Marzanna Kondratowicz  13.12.2019 WKZ.5532.40.2019.MK  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13, 21-400 Łuków Brak
WKZ.5532.41.2019.MK Marzanna Kondratowicz     WKZ.5532.41.2019.MK  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego      
WKZ.5532.42.2019.SP  Sebastian Płonka   12.12.2019 WKZ.5532.42.2019.SP Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Technikum "LIDER" w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Brak
WKZ.5532.43.2019.SP  Sebastian Płonka  12.12.2019 WKZ.5532.43.2019.SP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "Lider" w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Brak
WKZ.5532.44.2019.SP  Sebastian Płonka  16.12.2019 WKZ.5532.44.2019.SP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Medyczna Szkoła Policealna "Perspektywa" w Lublinie, ul. Staszica 5/6, 20-081 Lublin Brak
WKZ.5532.45.2019.SP  Sebastian Płonka  20.12.2019 WKZ.5532.45.2019.SP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Szkoła Policealna "Perspektywa" w Lublinie, ul. Staszica 5/6, 20-081 Lublin   Brak
WKZ.5532.46.2019.SP  Sebastian Płonka  16.12.2019 WKZ.5532.46.2019.SP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Niepubliczna Szkoła Policealna "Fabryka Absolwentów" w Lublinie, ul. Staszica 5, 20-081 Lublin Brak
WKZ.5532.47.2019.SP  Sebastian Płonka  17.12.2019 WKZ.5532.47.2019.SP  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Policealna szkoła zawodowa Polskiego związku Motorowego w Lublinie, ul. Prusa 8, 20-064 Lublin Brak
WKZ.5532.48.2019.MK  Marzanna Kondratowicz    14.12.2019 WKZ.5532.48.2019.MK  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Policealna Szkoła "Kursor" w Lublinie, ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin Brak
WKZ.5532.49.2019.MK  Marzanna Kondratowicz 30.12.2019 WKZ.5532.49.2019.MK  Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego   Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach, ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy Brak
DCH.5532.1.2019.EB Ewa Bejster 14.01.2019 DCH.5532.1.2019.EB Arkusz kontroli w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, 22-100 Chełm Brak
DCH.5532.2.2019.KS Krystyna Sawicka 26.02.2019 DCH.5532.2.2019.KS Arkusz kontroli w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych. Szkoła Podstawowa w Okszowie-Kolonii, ul. Chełmska 14, 22-105 Okszów Brak
DCH.5532.3.2019.DS Dariusz Sułkowski 24.04.2019 DCH.5532.3.2019.DS Arkusz kontroli w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie, ul. Szkolna 4, 22-170 Rejowiec Fabryczny Brak
DCH.5532.4.2019.EL Ewa Lik-Matuła 14.11.2019 DCH.5532.4.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.5.2019.EL Ewa Lik-Matuła 14.11.2019 DCH.5532.5.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Policealna Szkoła Stowarzyszenia "Szansa" w Krasnymstawie, ul. Okszei 25, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5532.1.2019.DK Dorota Kurzyńska 29.01.2019 DZ.5532.1.2019.DK Arkusz kontroli w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Barorego w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5532.2.2019.SK Stanisław Kowalczyk 20.11.2019 DZ.5532.2.2019.SK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji zawodowej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5532.3.2019.SK Stanisław Kowalczyk 21.11.2019 DZ.5532.3.2019.SK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Techniku Budowlane w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5532.4.2019.SK Stanisław Kowalczyk 03.12.2019 DZ.5532.4.2019.SK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczebrzeszynie w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 29, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5532.5.2019.SK Stanisław Kowalczyk 03.12.2019 DZ.5532.5.2019.SK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Technikum Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec Brak
DZ.5532.6.2019.BK Barbara Krawczyk 05.12.2019 DZ.5532.6.2019.BK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Technikum "Lider" w Zamościu, ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość Brak
DZ.5532.7.2019.BK Barbara Krawczyk 06.12.2019 DZ.5532.7.2019.BK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Technikum Zadkładu Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5532.8.2019.BK Barbara Krawczyk 09.12.2019 DZ.5532.8.2019.BK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 22a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5532.9.2019.BK Barbara Krawczyk 11.12.2019 DZ.5532.9.2019.BK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 22a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5532.10.2019.BK Barbara Krawczyk 12.12.2019 Z.5532.10.2019.BK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I Stopnia w Zamościu, ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Brak
DZ.5532.11.2019.BK Barbara Krawczyk 16.12.2019 DZ.5532.11.2019.BK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Centrum Szkół Akademickich Student w Zamościu, ul. Partyzantów 62,22-400 Zamość Brak
DZ.5532.12.2019.SK Stanisław Kowalczyk 17.12.2019 DZ.5532.12.2019.SK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin Brak
DZ.5532.13.2019.SK Stanisław Kowalczyk 18.12.2019 DZ.5532.13.2019.SK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Technikum w Hrubieszowie w Zespole Szkół nr 4 w Hrubieszowie, ul. Dwwrnickiego 10, 22-500 Hrubieszów Brak
DCH.5532.6.2019.EL Ewa Lik-Matuła 13.11.2019 DCH.5532.6.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.7.2019.EL Ewa Lik-Matuła 15.11.2019 DCH.5532.7.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Lwowska 37, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.8.2019.EL Ewa Lik-Matuła 18.11.2019 DCH.5532.8.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Brak
DCH.5532.9.2019.EL Ewa Lik-Matuła 18.11.2019 DCH.5532.9.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła Policealna "ACADEMIA" w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Brak
DCH.5532.10.2019.EL Ewa Lik-Matuła 19.11.2019 DCH.5532.10.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła Policealna Jobs w Chełmie, al. Piłsudskiego 32, 22-100 Chełm Brak
DCH.5532.11.2019.EL Ewa Lik-Matuła 19.11.2019 DCH.5532.11.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła Policealna w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5532.12.2019.EL Ewa Lik-Matuła 20.11.2019 DCH.5532.12.2019.EL Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła Policealna WILIAMS w Chełmie, ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm Brak
DCH.5532.14.2019.DK Dariusz Kostecki 14.11.2019 DCH.5532.14.2019.DK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła Policealna w Zespole Szkół w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka Brak
DCH.5532.16.2019.DK Dariusz Kostecki 26.11.2019 DCH.5532.16.2019.DK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5532.17.2019.DK Dariusz Kostecki 27.11.2019 DCH.5532.17.2019DK Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Brak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-01-13 13:11:24
Data publikacji: 2020-01-14 15:09:44
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 4333

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-03 13:45:28Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-27 09:51:07Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-27 09:48:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-27 09:41:06Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-26 12:38:57Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-26 11:56:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-26 11:30:51Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-21 12:13:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-21 11:50:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-23 13:47:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-20 09:27:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-20 09:12:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-20 09:05:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-15 13:49:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-15 13:44:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-15 12:56:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-15 12:41:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-15 12:09:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja