Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Wspomaganie / artykuł

Wojewódzka gala wręczenia stypendiów „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 grudnia 2019

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się Wojewódzka Gala wręczenia stypendiów, pozyskanych w ramach Programu Stypendialnego WFOŚiGW w Lublinie „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Do programu, adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, przystąpiło 46 szkół z województwa lubelskiego. Formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu wypełniło 35 uczniów, otrzymując tym samym tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska” oraz jednorazowe stypendium wysokości 3 500 zł. Stypendium tej samej wysokości przyznano 35 nauczycielom – opiekunom merytorycznym, pod których kierunkiem pracowali uczniowie.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście specjalni: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ks. Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Piotr Brodziak Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, p. Anna Pańczyk Dyrektor Biura p. Beaty Mazurek Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, p. Janusz Bodziacki Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, p. Sebastian Paul Dyrektor Delegatury w Zamościu reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, p. Małgorzata Bzówka Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, p. Grażyna Męczyńska-Orłow główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Zamościu. p Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty UM Zamość, p. Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, p. Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, p. Witold Marucha Wicestarosta Zamojski.
Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński przekazał wszystkim uczestnikom konferencji serdeczne pozdrowienia od Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego, który, doceniając edukacyjną i wychowawczą wartość przedsięwzięcia, objął uroczystą Galę Wręczenia Stypendiów honorowym patronatem.
Szczególne słowa do uczestników spotkania skierowała Europoseł p. Beata Mazurek, która w swoim liście zauważyła m.in. wyjątkowość przedsięwzięcia i jego znaczenie dla kształtowania pożądanych postaw wśród młodzieży i dorosłych.
Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski przekazał gorące podziękowania „wszystkim młodym ludziom, którzy w trosce o środowisko naturalne, a w konsekwencji i o człowieka, podjęli wyzwanie sprostania ambitnym wymogom regulaminu stypendialnego”.
Organizatorzy Gali - Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorz Grzywaczewski wręczyli stypendystom specjalne certyfikaty i dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium; podziękowali też dyrektorom szkół, które przystąpiły do Programu. Wszyscy laureaci otrzymali ponadto okolicznościowe upominki z rąk p. Jarosława Szymańskiego Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.
Wyjątkowego charakteru całemu przedsięwzięciu nadały merytoryczne (artystyczno-edukacyjne) wystąpienia: młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu, prezentującej uroki Roztocza, p. Marka Tokarzewskiego Adiunkta Poleskiego Parku Narodowego ds. edukacji i udostępniania parku, odkrywającego tajemnice zwierząt Poleskiego Parku Narodowego, prof. Małgorzaty Wójcik Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, mówiącej o komunikacji w świecie roślin oraz p. Rafała Sieka ze Stowarzyszenia Fotografików Przyrody, który w trzech, zapierających dech w piersiach, odsłonach zaprezentował „spektakle lubelskiej przyrody”.
Zaszczytne zadanie poprowadzenia uroczystej Gali przyjęli wszyscy członkowie powołanej przez Zarząd WFOŚiGW w Lublinie Komisji ds. Programu, w składzie: p. Grzegorz Grzywaczewski Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, p. Monika Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Marta Montusiewicz specjalista ds. promocji i komunikacji WFOŚiGW w Lublinie, p. Barbara Krawczyk st. wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Podsumowanie Programu Stypendialnego to przedsięwzięcie wpisujące się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, dlatego też do udziału w uroczystej Gali zaproszono (poza laureatami Programu) blisko 200 nauczycieli biologii i dyrektorów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Nadrzędnym celem wszelkich, podejmowanych we współpracy z WFOŚiGW w Lublinie działań,  jest bowiem wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, w szczególności wdrażanie do przyjmowania odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-12-06 09:48:48
Data publikacji: 2019-12-06 09:50:06
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 3609