Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy w 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 października 2019

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie propozycji podziału środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku, proszę o przesłanie informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w 2020 r. według poniższego wzoru:

Gmina/Miasto .........................................................................

 rok 2020 
  liczba młodocianych         kwota                                      
nauka zawodu (8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy)    
przyuczenie do wykonywania określonej pracy (254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia)    
razem    

Przypominam, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).

Informacje proszę przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2019 r. do godz. 12:00.
 

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-10-30 11:04:10
Data publikacji: 2019-10-30 11:12:58
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kielch Szymon
Liczba odwiedzin: 2378