Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 października 2019

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, niezbędnej do wypłaty do końca 2019 roku, proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy i sporządzenie informacji w tym zakresie zgodnie z załączoną tabelą. Informację proszę przesłać w terminie do dnia 23 października 2019 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz pocztą.
Jeżeli Gmina złożyła do Kuratorium wniosek o przekazanie środków Funduszu Pracy, lecz jeszcze nie otrzymała dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, proszę o uwzględnienie tych środków w tabeli, w kolumnie nr 3.
Jeśli Gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki w 2019 roku, proszę o przesłanie tabeli negatywnej (zerowej).
Wzór tabeli dostępny jest również na stronie www.kuratorium.lublin.pl w zakładce: SZKOŁA I ORGAN PROWADZĄCY / MŁODOCIANI PRACOWNICY / Prognoza do końca 2019 r.


Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-10-16 13:21:38
Data publikacji: 2019-10-16 13:27:56
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kielch Szymon
Liczba odwiedzin: 2643