Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WKO od 1.01.2019 do 31.12.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 września 2019

WKO.2019

Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
WKO.5533.1.2019.JR Jan Rećko 4.01.2019 WKO.5533.1.2019.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie brak
WKO.5533.2.2019.EF Elżbieta Fim 11.01.2019 WKO.5533.2.2019.EF kontrola realizacji zaleceń wydanych w kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego dyrektora szkoły, w tym sposobu organizowania bezpiecznych warunków pracy u nauki Szkoła Podstawowa im. H.Ch. Andersena w Jawidzu Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.3.2019.EF Elżbieta Fim 8.01.2019 WKO.5533.3.2019.EF zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sobianowicach brak
WKO.5533.4.2019.EF Elżbieta Fim 9.01.2019 WKO.5533.4.2019.EF zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Świdniku brak
WKO.5533.5.2019.JR Jan Rećko 11.01.2019 WKO.5533.5.2019.JR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Przytocznie brak
WKO.5533.6.2019.JR Jan Rećko 18.01.2019 WKO.5533.6.2019.JR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Dębicy Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.7.2019.EM Elżbieta Michalczuk 11.01.2019 WKO.5533.7.2019.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Bystrzejowicach brak
WKO.5533.8.2019.EM Elżbieta Michalczuk 14.01.2019 WKO.5533.8.2019.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Bystrzejowicach Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.9.2019.EM Elżbieta Michalczuk 11.01.2019 WKO.5533.9.2019.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Gimnazjum w Bystrzejowicach brak
WKO.5533.10.2019.EM Elżbieta Michalczuk 21.01.2019 WKO.5533.10.2019.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Miejsko-Gminne Przedszkole w Piaskach brak
WKO.5533.11.2019.EM Elżbieta Michalczuk 17.01.2019 WKO.5533.11.2019.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Piaskach Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.12.2019.MS Monika Szumera 9.01.2019 WKO.5533.12.2019.MS zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Jana Matejcki w Majdanie-Grabinie brak
WKO.5533.13.2019.MS Monika Szumera 7.01.2019 WKO.5533.13.2019.MS zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Zakrzówku brak
WKO.5533.14.2019.JR/JZ Monika Szumera 8.01.2019 WKO.5533.14.2019.JR/JZ zabezpieczenie dokumentacji przebiegu procesu nauczania, realizacja zastępstw doraźnych i funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w szkole Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.15.2019.DS Danuta Steć, Elżbieta Sobiech 8.01.2019 WKO.5533.15.2019.DS przestrzeganie statutu szkoły, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przestrzeganie zasad oceniania Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.16.2019.EF,DS Danuta Steć, Elżbieta Fim 16.01.2019 WKO.5533.16.2019.EF,DS. realizacja nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, w tym sposobu organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki Szkoła Podstawowa im.Polskich Olimpijczyków w Miłocinie brak
WKO.5533.17.2019.EW Ewa Walczak 23.01.2019 WKO.5533.17.2019.EW zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Lotników Polskich w Lublinie brak
WKO.5533.18.2019.ES Elżbieta Sobiech 17.01.2019 WKO.5533.18.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 45 w Lublinie brak
WKO.5533.19.2019.ER Ewa Romaniuk 14.01.2019 WKO.5533.19.2019.ER zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 11 im. S.F. Paleolog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.20.2019.EW Ewa Walczak 18.01.2019 WKO.5533.20.2019.EW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 30  im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie brak
WKO.5533.21.2019.ER Ewa Romaniuk 15.01.2019 WKO.5533.21.2019.ER zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 XVIII Liceum Ogólnokształcące im.  im. S.F. Paleolog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.22.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 22.01.2019 WKO.5533.22.2019.DDR działania dyrektora szkoły w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie brak
WKO.5533.23.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 22.01.2019 WKO.5533.22.2019.DDR działania dyrektora szkoły w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie brak
WKO.5533.24.2019.BC Bożena Ćwiek 22.01.2019 WKO.5533.24.2019.BC zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz realizacja zadań wychowawczych w oddziale, do którego uczęszcza uczeń Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.25.2019.AT/JP Alicja Tynowska, Jolanta Piątek 25.01.2019 WKO.5533.25.2019.AT/JP rozpatrzenie skargi w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły, złożonej na wychowawcę klasy i na dyrektora Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie Wydano 2 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.26.2019.JR Jan Rećko 1.02.2019 WKO.5533.26.2019.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie brak
WKO.5533.27.2019.ASz Anna Szczepińska 23.01.2019 WKO.5533.27.2019.ASz zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie brak
WKO.5533.28.2019.JR Jan Rećko 1.02.2019 WKO.5533.28.2019.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie brak
WKO.5533.29.2019.GD Grażyna Dziechciarz 25.01.2019 WKO.5533.29.2019.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Dniu 22 Lipca w Zdziłowicach Czwartych brak
WKO.5533.30.2019.GD Grażyna Dziechciarz 25.01.2019 WKO.5533.30.2019.GD realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 przeprowadzonej w dniu 19 marca 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Prymasa Stefana Kardynałą Wyszyńskiego w Godziszowie brak
WKO.5533.31.2019.ASz Anna Szczepińska 25.01.2019 WKO.5533.31.2019.ASz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale dla dzieci sześcioletnich Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach brak
WKO.5533.32.2019.ASz Anna Szczepińska 29.01.2019 WKO.5533.32.2019.ASz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w oddziale przedszkolnym Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie brak
WKO.5533.33.2019.DS Danuta Steć 31.01.2019 WKO.5533.33.2019.DS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 70 w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.34.2019.RK Renata Kwiatek 4.02.2019 WKO.5533.34.2019.RK zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Fiukówce Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.35.2019.RK Renata Kwiatek 4.02.2019 WKO.5533.35.2019.RK zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Fiukówce Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.36.2019.DS Danuta Steć 1.02.2019 WKO.5533.36.2019.DS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 76 w Lublinie brak
WKO.5533.37.2019.MS Monika Szumera 5.02.2019 WKO.5533.37.2019.MS zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. M. Kuncewiczowej w Rzeczycy brak
WKO.5533.38.2019.MS Monika Szumera 8.02.2019 WKO.5533.38.2019.MS zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Bochotnicy brak
WKO.5533.39.2019.JP Jolanta Piątek 20.03.2019 WKO.5533.39.2019.JP rozpatrzenie skargi w zakresie organizacji i sposobu udzielania uczennicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego Szkoła Podstawowa w Zalesiu Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.40.2019.ES Danuta Steć 7.02.2019 WKO.5533.40.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Niedrzwicy Dużej brak
WKO.5533.41.2019.ES Danuta Steć 7.02.2019 WKO.5533.41.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej brak
WKO.5533.42.2019.WCz Wioletta Czochór 29.01.2019 WKO.5533.42.2019.WCz przestrzeganie przez szkołę praw i dobra dziecka, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zespół Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzy Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.43.2019.EW Ewa Walczak 15.02.2019 WKO.5533.43.2019.EW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Montessori w Lublinie brak
WKO.5533.44.2019.GD Grażyna Dziechciarz 11.02.2019 WKO.5533.44.2019.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Drugiej brak
WKO.5533.45.2019.GD Grażyna Dziechciarz 12.02.2019 WKO.5533.45.2019.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wólce Ratajskiej brak
WKO.5533.46.2019.JZ Janusz Zuń 12.02.2019 WKO.5533.46.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie brak
WKO.5533.47.2019.JZ Janusz Zuń 12.02.2019 WKO.5533.47.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Polichnie brak
WKO.5533.48.2019.JZ Janusz Zuń 12.02.2019 WKO.5533.48.2019.JZ prawidłowość w zakresie przestrzegania praw ucznia Publiczna Szkoła Podstawowa w Szastarce brak
WKO.5533.49.2019.BP Barbara Piszcz 15.02.2019 WKO.5533.49.2019.BP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Moszczance Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.50.2019.EF/EM Elżbieta Fim/Elżbieta Michalczuk 20.02.2019 WKO.5533.50.2019.EF/EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dominowie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.51.2019.WCz Wioletta Czochór 22.02.2019 WKO.5533.51.2019.WCz zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Woli Trzydnickiej Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.52.2019.WCz Wioletta Czochór 22.02.2019 WKO.5533.52.2019.WCz zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej brak
WKO.5533.54.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 21.02.2019 WKO.5533.54.2019.EP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 7 im. M. Kownackiej w Świdniku brak
WKO.5533.55.2019.BP Barbara Piszcz 22.02.2019 WKO.5533.55.2019.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Osińskiego w Rykach brak
WKO.5533.56.2019.DS Danuta Steć 20.02.2019 WKO.5533.56.2019.DS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 56 w Lublinie brak
WKO.5533.57.2019.DS Danuta Steć 21.02.2019 WKO.5533.57.2019.DS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 2 w Lublinie brak
WKO.5533.58.2019.DS Danuta Steć 22.02.2019 WKO.5533.58.2019.DS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole Parafialne im. bł. H. Koźmińskiego w Lublinie brak
WKO.5533.59.2019.ES Elżbieta Sobiech 21.02.2019 WKO.5533.59.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 72 w Lublinie brak
WKO.5533.60.2019.ES Elżbieta Sobiech 26.02.2019 WKO.5533.60.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 72 w Lublinie brak
WKO.5533.61.2019.ASz Anna Szczepińska 20.02.2019 WKO.5533.61.2019.ASz przestrzeganie precedury oceniania nauczyciela Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.62.2019.MR Marcin Rybicki 22.02.2019 WKO.5533.62.2019.MR zgodność działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę ze Statutem Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Dęblinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.63.2019.BG Barbara Grzesiak 28.02.2019 WKO.5533.63.2019.BG zgodność funkcjonowania szkoły z art..14 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radawczyku Drugim Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.64.2019.EF/EM Elżbieta Fim, Elżbieta Michalczuk 26.02.2019 WKO.5533.64.2019.EF/EM zgodność funkcjonowania szkoły z art..14 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna brak
WKO.5533.65.2019.JZ Janusz Zuń 1.03.2019 WKO.5533.65.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. S. Czarneckiego w Gołębiu brak
WKO.5533.66.2019.JZ Janusz Zuń 1.03.2019 WKO.5533.66.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu brak
WKO.5533.67.2019.AT/MS Alicja Tynowska, Monika Szumera 19.02.2019 WKO.5533.67.2019.AT/MS zgodność z przepisami prawa dokonywania oceny pracy nauczycieli przez dyrektora szkoły VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Lublinie Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.68.2019.GD Grażyna Dziechciarz 4.03.2019 WKO.5533.68.2019.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Stróży brak
WKO.5533.69.2019.JZ Janusz Zuń 5.03.2019 WKO.5533.69.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.70.2019.EM/EF Elżbieta Michalczuk, Elżbieta Fim 5.03.2019 WKO.5533.70.2019.EM/EF zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie brak
WKO.5533.71.2019.JZ Janusz Zuń 7.03.2019 WKO.5533.71.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej brak
WKO.5533.72.2019.JZ Janusz Zuń 7.03.2019 WKO.5533.72.2019.JZ zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Górze Puławskiej brak
WKO.5533.73.2019.JZ Janusz Zuń 7.03.2019 WKO.5533.72.2019.JZ zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg-Zarębiny w Górze Puławskiej brak
WKO.5533.74.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 12.03.2019 WKO.5533.74.2019.EP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 2 im. M. Konopnickiej w Świdniku Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.75.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 12.03.2019 WKO.5533.75.2019.EP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 2 im. M. Konopnickiej w Świdniku brak
WKO.5533.76.2019.ASz Anna Szczepińska 11.03.2019 WKO.5533.76.2019.ASz realizacja zaleceń wydanych w dniu 12 lipca 2018 r. Śródziemnomorska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Guzmana w Lublinie Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.77.2019.WCz Wioletta Czochór 12.03.2019 WKO.5533.77.2019.WCz zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Rzeczycy Ziemiańskiej brak
WKO.5533.78.2019.WCz Wioletta Czochór 12.03.2019 WKO.5533.78.2019.WCz zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej brak
WKO.5533.79.2019.GD Grażyna Dziechciarz 18.03.2019 WKO.5533.79.2019.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Dzwoli brak
WKO.5533.80.2019.GD Grażyna Dziechciarz 18.03.2019 WKO.5533.80.2019.GD realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli w zakresie zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 przeprowadzonej w dniu 5 stycznia 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie brak
WKO.5533.81.2019.MR Marcin Rybicki 20.03.2019 WKO.5533.81.2019.MR w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Dęblinie Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.82.2019.GD Grażyna Dziechciarz 25.03.2019 WKO.5533.82.2019.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. ks. S. Zielińskiego w Stróży Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.83.2019.RK Renata Kwiatek 29.03.2019 i 1.04.2019 WKO.5533.83.2019.RK zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom klas podczas podejmowania przez szkołę działań w charakterze wychowawczo-profilaktycznym w tym zakresie Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Krzywdzie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.84.2019.JP Jolanta Piątek 28.03.2019 WKO.5533.84.2019.JP rozpatrzenie skargi  rodziców w zakresie braku współpracy szkoły z rodzicami dziecka Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Gołaszynie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.85.2019.ASz Anna Szczepińska 1.04.2019 WKO.5533.85.2019.ASz kontrowersyjne zachowania uczniów Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M.K. Dulębów w Wąwolnicy brak
WKO.5533.86.2019.EM Elżbieta Michalczuk 5.04.2019 WKO.5533.86.2019.EM zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. ks. S.Rzepeckiego w Klementowicach brak
WKO.5533.87.2019.EM Elżbieta Michalczuk 24.04.2019 WKO.5533.87.2019.EM prawodłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi klasy w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Piaskach Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.88.2019.ASz Anna Szczepińska 26.04.2019 WKO.5533.88.2019.ASz szykanowanie ucznia przez dyrektora i pedagoga szkolnego Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach brak
WKO.5533.89.2019.AT Alicja Tynowska 5.04.2019 WKO.5533.89.2019.AT skarga na szkołę w zakresie niudzielania pomocy poszkodowanej uczennicy i niepowiadomienia matki o zaistniałym wypadku Szkoła Podstawowa im. Lubelskiego Lipca w Lublinie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.90.2019.AT Alicja Tynowska 5.04.2019 WKO.5533.90.2019.AT skarga na szkołę w zakresie braku kontroli w czasie trwania "Dni otwartych szkoły" Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.91.2019.AT Alicja Tynowska 12.04.2019 WKO.5533.91.2019.AT skarga na pracowników szkoły w zakresie nieskutecznhych działań związanych z agresją dzieci i niewłaściwym traktowaniem uczniów klas młodszych Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie Wydano 2 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.92.2019.WCz/EF Wioletta Czochór, Elżbieta Fim 18.04.2019 WKO.5533.92.2019.WCz/EF zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.93.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 24.04.2019 WKO.5533.93.2019.EP prawidłowość zarządzania placówką przez dyrektora Przedszkole publiczne nr 4 w Łęcznej brak
WKO.5533.94.2019.ES Elżbieta Sobiech 23.04.2019 WKO.5533.94.2019.ES prawidłowość realizacji zadań przedszkola w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2019/20 Przedszkole Samorządowe w Jastkowie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.95.2019.MR Marcin Rybicki 23.04.2019 WKO.5533.95.2019.MR działania wychowawcze szkoły oraz organizacja i zasady udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkołą Podstawowa w Niezdowie Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.96.2019.MS/AT Monika Szumera, Alicja Tynowska 6.05.2019 WKO.5533.96.2019.MS/AT w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę Szkołą Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.97.2019.BG Barbara Grzesiak 26.04.2019 WKO.5533.97.2019.BG zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach brak
WKO.5533.98.2019.WCz/EP Wioletta Czachór, Elżbieta Pełka-Pryszcz 8.05.2019 WKO.5533.98.2019.WCz/EP wyjaśnienie niewałściwych zachowań nauczycieli i dyrektora zgłoszonych przez rodziców dziecka  uczęszczającego do placówki Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.99.2019.AT Alicja Tynowska 29.04.2019 WKO.5533.99.2019.AT rozpatrzenie prośby Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniącego także funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania dotyczącej informacji o ankiecie przeprowadzonej w VIII LO w Lublinie dla Wydziału Nauk Pedagogivcznych UKSW w Warszawie i niemieckiego Katlische Univesitat Eischtatt-Ingolstadt VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Lublinie Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.100.2019.EM/DS Elżbieta Michalczuk, Danuta Steć 9.05.2019 WKO.5533.100.2019.EM/DS prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi  w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. ks. G. Piramowicza w Kurowie Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.101.2019.ASz Anna Szczepińska 9.05.2019 WKO.5533.101.2019.ASz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.102.2019.EW/JP Ewa Walczak, Jolanta Piątek 20.05.2019 WKO.5533.102.2019.EW/JP organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, a także zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczniom Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.103.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 23.05.2019 WKO.5533.103.2019.DDR w zakresie organizacji pracy i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole oraz w zakresie prawidłowości zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie Wydano 7 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.104.2019.JR Jan Rećko 23.05.2019 WKO.5533.104.2019.JR przestrzegania zasad oceniania uczniów z przedmiotu fizyka Szkoła Podstawowa w Przytocznie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.105.2019.MD Jan Rećko 28.05.2019 WKO.5533.105.2019.MD prawidłowość zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole Szkoła Podstawowa im. S. Konarskiego w Zespole Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.106.2019.AT Alicja Tynowska 29.05.2019 WKO.5533.106.2019.AT skarga matki ucznia, obwiniającej szkołę o powierzchowne działania wychowawcze wobec jej syna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Lublinie brak
WKO.5533.107.2019.ASz Anna Szczepińska 30-31.05.2019 WKO.5533.107.2019.ASz w zakresie prawidłowości organizacji i przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizaujących obowiązek szkolny poza szkołą Śródziemnomorska Szkoła podstawowa im. św. Dominika Guzamana w Lublinie brak
WKO.5533.108.2019.EM Elżbieta Michalczuk 13.06.2019 WKO.5533.108.2019.EM kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa Atena w Świdniku brak
WKO.5533.109.2019.EM Elżbieta Michalczuk 13.06.2019 WKO.5533.109.2019.EM realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. W. Sikorskieo w Świdniku brak
WKO.5533.110.2019.EM Elżbieta Michalczuk 13.06.2019 WKO.5533.110.2019.EM realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku brak
WKO.5533.111.2019.EM Elżbieta Michalczuk 13.06.2019 WKO.5533.111.2019.EM realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Niepubliczna Szkoła Podstawowa Atena w Świdniku brak
WKO.5533.112.2019.MS Monika Szumera 10.06.2019 WKO.5533.112.2019.MS realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimmierzu Dolnym brak
WKO.5533.113.2019.MS Monika Szumera 14.06.2019 WKO.5533.113.2019.MS realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Studziankach brak
WKO.5533.114.2019.WCz Wioletta Czochór 18.06.2019 WKO.5533.114.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Dąbrowie brak
WKO.5533.115.2019.WCz Wioletta Czochór 13.06.2019 WKO.5533.115.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkołą Podstawowa w Ludmiłówce brak
WKO.5533.116.2019.WCz Wioletta Czochór 25.06.2019 WKO.5533.116.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mniszku brak
WKO.5533.117.2019.WCz Wioletta Czochór 26.06.2019 WKO.5533.117.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej brak
WKO.5533.118.2019.WCz Wioletta Czochór 27.06.2019 WKO.5533.118.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Braciejowicach brak
WKO.5533.119.2019.EW Ewa Walczak 6.06.2019 WKO.5533.119.2019.EW realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Montessori w Lublinie brak
WKO.5533.120.2019.ASz Anna Szczepińska 10.06.2019 WKO.5533.120.2019.ASz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. S. Batorego w Biskupicach brak
WKO.5533.121.2019.ASz Anna Szczepińska 10.06.2019 WKO.5533.121.2019.ASz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im.M. Skłodowskiej-Curie w Trawnikach brak
WKO.5533.122.2019.ER Ewa Romaniuk 10.06.2019 WKO.5533.122.2019.ER ocena prawidłowości zapisów statutu II LIceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.123.2019.ER Ewa Romaniuk 14.06.2019 WKO.5533.123.2019.ER realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallotiego w Lublinie brak
WKO.5533.124.2019.EW Ewa Walczak 11.06.2019 WKO.5533.124.2019.EW realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. S.Konarskiego w Jabłonnie brak
WKO.5533.125.2019.BP Barbara Piszcz 10.06.2019 WKO.5533.125.2019.BP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim brak
WKO.5533.126.2019.BP Barbara Piszcz 10.06.2019 WKO.5533.126.2019.BP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa w Rososzy brak
WKO.5533.127.2019.BP Barbara Piszcz 17.06.2019 WKO.5533.127.2019.BP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach brak
WKO.5533.128.2019.BP Barbara Piszcz 17.06.2019 WKO.5533.128.2019.BP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu brak
WKO.5533.129.2019.BP Barbara Piszcz 21.06.2019 WKO.5533.129.2019.BP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach brak
WKO.5533.130.2019.BP Barbara Piszcz 21.06.2019 WKO.5533.130.2019.BP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim brak
WKO.5533.131.2019.EW Ewa Walczak 11.06.2019 WKO.5533.131.2019.EW realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Skrzynicach brak
WKO.5533.132.2019.MS Monika Szumera 14.06.2019 WKO.5533.132.2019.MS realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sulowie brak
WKO.5533.133.2019.JP Jolanta Piątek 13.06.2019 WKO.5533.133.2019.JP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkół w Gołaszynie brak
WKO.5533.134.2019.JP Jolanta Piątek 13.06.2019 WKO.5533.134.2019.JP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole w Zespole Szkół w Gołaszynie brak
WKO.5533.135.2019.JP Jolanta Piątek 13.06.2019 WKO.5533.135.2019.JP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole uczennicy w tym respektowania przez szkołę praw ucznia i dziecka Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sulowie brak
WKO.5533.136.2019.JP Jolanta Piątek 14.06.2019 WKO.5533.136.2019.JP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Zalesiu brak
WKO.5533.137.2019.JP Jolanta Piątek 14.06.2019 WKO.5533.137.2019.JP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole w Zalesiu brak
WKO.5533.138.2019.JP Jolanta Piątek 14.06.2019 WKO.5533.138.2019.JP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Grafika w Zagoździu brak
WKO.5533.139.2019.JP Jolanta Piątek 14.06.2019 WKO.5533.139.2019.JP działania szkoł w zakresie sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru nad podległymi pracownikami mającymi zapewniać niezpieczeństwo dzieciom w czasie dowozu do i ze szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Grafika w Zagoździu brak
WKO.5533.140.2019.AT Alicja Tynowska 14.06.2019 WKO.5533.140.2019.AT realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. J. i J. Dębowskich w Dębowicy brak
WKO.5533.141.2019.AT Alicja Tynowska 13.06.2019 WKO.5533.141.2019.AT realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim brak
WKO.5533.142.2019.AT Alicja Tynowska 13.06.2019 WKO.5533.142.2019.AT realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Jakuszach brak
WKO.5533.143.2019.AT Alicja Tynowska 17.06.2019 WKO.5533.143.2019.AT realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie brak
WKO.5533.144.2019.BG Barbara Grzesiak 12.06.2019 WKO.5533.144.2019.BG zapewnienie przez szkołę bezpieczeństwa uczniom, udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobu rozpatrywania przez dyrektora szkoły skarg i wniosków zgodnie z przepisami prawa Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienikiewicza w Puławach Wydano 7 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.145.2019.MS Monika Szumera 10.06.2019 WKO.5533.145.2019.MS realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym brak
WKO.5533.146.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 10.06.2019 WKO.5533.146.2019.DDR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora I Katolickie Społęczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach brak
WKO.5533.147.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 10.06.2019 WKO.5533.147.2019.DDR sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu naucznia, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych I Katolickie Społęczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.148.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 10.06.2019 WKO.5533.148.2019.DDR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Puławach brak
WKO.5533.149.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 10.06.2019 WKO.5533.149.2019.DDR sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu naucznia, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Puławach Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.150.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 12.06.2019 WKO.5533.150.2019.DDR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie brak
WKO.5533.151.2019.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 12.06.2019 WKO.5533.151.2019.DDR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie brak
WKO.5533.152.2019.MR Marcin Rybicki 13.06.2019 WKO.5533.152.2019.MR działania wychowawcze szkoły oraz organizacja i zasady udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.153.2019.MR Marcin Rybicki 13.06.2019 WKO.5533.153.2019.MR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie brak
WKO.5533.154.2019.MR Marcin Rybicki 13.06.2019 WKO.5533.154.2019.MR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie brak
WKO.5533.155.2019.DS/MD Danuta Steć, Marek Dudek 14.06.2019 WKO.5533.155.2019.DS/MD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Z. Herberta w Lublinie brak
WKO.5533.156.2019.DS/MD Danuta Steć, Marek Dudek 14.06.2019 WKO.5533.156.2019.DS/MD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora XVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Z. Herberta w Lublinie brak
WKO.5533.157.2019.ASz Anna Szczepińska 17.06.2019 WKO.5533.157.2019.ASz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Malinówce brak
WKO.5533.158.2019.ASz Anna Szczepińska 24.06.2019 WKO.5533.158.2019.ASz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Guzmana w Lublinie brak
WKO.5533.159.2019.ASz Anna Szczepińska 24.06.2019 WKO.5533.159.2019.ASz w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania i promowania uczniów w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Guzmana w Lublinie brak
WKO.5533.160.2019.GD Grażyna Dziechciarz 17.06.2019 WKO.5533.160.2019.GD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich brak
WKO.5533.161.2019.GD Grażyna Dziechciarz 17.06.2019 WKO.5533.161.2019.GD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Samorządowe Przedszkole w Wierzchowiskach Drugich brak
WKO.5533.163.2019.WCz Wioletta Czochór 18.06.2019 WKO.5533.163.2019.WCz zapewnienie bezpieczeństwa uczennicy oraz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Publiczna Szkoła Podstawowa w Annopolu Wydano 4 zalecena - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.164.2019.WCz Wioletta Czochór 25.06.2019 WKO.5533.164.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym brak
WKO.5533.165.2019.WCz Wioletta Czochór 25.06.2019 WKO.5533.165.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej brak
WKO.5533.166.2019.WCz Wioletta Czochór 27.06.2019 WKO.5533.166.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła podstawowa w Kępie Piotrowińskiej brak
WKO.5533.167.2019.WCz Wioletta Czochór 21.06.2019 WKO.5533.167.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła podstawowa w Rudnie brak
WKO.5533.168.2019.JR Jan Rećko 24.06.2019 WKO.5533.167.2019.WCz realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła podstawowa nr 2 w Łukowie brak
WKO.5533.169.2019.JR Jan Rećko 25.06.2019 WKO.5533.169.2019.JR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła podstawowa w Firleju brak
WKO.5533.170.2019.JR Jan Rećko 26.06.2019 WKO.5533.170.2019.JR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła podstawowa w Firleju Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.171.2019.BG Barbara Grzesiak 21.06.2019 WKO.5533.171.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie brak
WKO.5533.172.2019.BG Barbara Grzesiak 21.06.2019 WKO.5533.172.2019.BG kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie brak
WKO.5533.173.2019.BG Barbara Grzesiak 24.06.2019 WKO.5533.173.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie brak
WKO.5533.174.2019.BG Barbara Grzesiak 24.06.2019 WKO.5533.174.2019.BG kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie brak
WKO.5533.175.2019.JZ Janusz Zuń 21.06.2019 WKO.5533.175.2019.JZ realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa mnr 22 im. B. Prusa w Lublinie brak
WKO.5533.176.2019.JZ Janusz Zuń 21.06.2019 WKO.5533.176.2019.JZ realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie brak
WKO.5533.177.2019.JZ Janusz Zuń 25.06.2019 WKO.5533.177.2019.JZ realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Niepubliczna Szkoła Montessori w Lublinie brak
WKO.5533.178.2019.JZ Janusz Zuń 26.06.2019 WKO.5533.178.2019.JZ realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego w Lublinie brak
WKO.5533.179.2019.JZ Janusz Zuń 26.06.2019 WKO.5533.179.2019.JZ realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie brak
WKO.5533.180.2019.JZ Janusz Zuń 25.06.2019 WKO.5533.180.2019.JZ kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Niepubliczna szkoła Podstawowa Montessori w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.181.2019.JZ Janusz Zuń 24 i 28.06.2019 WKO.5533.181.2019.JZ realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, przestrzeganie statutu szkoły Szkoła Podstawowa im. B. Głowackiego w Zarzeczu Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.182.2019.JZ Janusz Zuń 2.07.2019 WKO.5533.182.2019.JZ zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, przestrzeganie procedur powypadkowych oraz przestrzeganie praw dziecka Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Józefów Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.183.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 24.06.2019 WKO.5533.183.2019.EP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie brak
WKO.5533.184.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 24.06.2019 WKO.5533.184.2019.EP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie brak
WKO.5533.185.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 26.06.2019 WKO.5533.185.2019.EP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie brak
WKO.5533.186.2019.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 26.06.2019 WKO.5533.186.2019.EP realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie brak
WKO.5533.187.2019.MO Marzanna Ostrowska 25.06.2019 WKO.5533.187.2019.MO realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie brak
WKO.5533.188.2019.MO Marzanna Ostrowska 25.06.2019 WKO.5533.188.2019.MO realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole w Wojcieszkowie brak
WKO.5533.189.2019.MO Marzanna Ostrowska 25.06.2019 WKO.5533.189.2019.MO realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Gimnazjum w Wojcieszkowie brak
WKO.5533.190.2019.MO Marzanna Ostrowska 26.06.2019 WKO.5533.190.2019.MO realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.191.2019.MO Marzanna Ostrowska 26.06.2019 WKO.5533.191.2019.MO realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Poizdowie brak
WKO.5533.192.2019.MO Marzanna Ostrowska 1.07.2019 WKO.5533.192.2019.MO w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania i promowania uczniów w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Talczynie Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.193.2019.GD Grażyna Dziechciarz 26.06.2019 WKO.5533.193.2019.GD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi brak
WKO.5533.194.2019.GD Grażyna Dziechciarz 26.06.2019 WKO.5533.194.2019.GD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa w Ładze brak
WKO.5533.195.2019.GD Grażyna Dziechciarz 27.06.2019 WKO.5533.195.2019.GD realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim brak
WKO.5533.196.2019.RK Renata Kwiatek 24.06.2019 WKO.5533.196.2019.RK realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie brak
WKO.5533.197.2019.RK Renata Kwiatek 24.06.2019 WKO.5533.197.2019.RK realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie brak
WKO.5533.198.2019.RK Renata Kwiatek 24.06.2019 WKO.5533.198.2019.RK realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Gimnazjum w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie brak
WKO.5533.199.2019.RK Renata Kwiatek 26.06.2019 WKO.5533.199.2019.RK realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej brak
WKO.5533.200.2019.RK Renata Kwiatek 27.06.2019 WKO.5533.200.2019.RK oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w klasie Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Okrzei Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.201.2019.RK Renata Kwiatek 28.06.2019 WKO.5533.201.2019.RK nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Okrzei Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.202.2019.ER Ewa Romaniuk 28.06.2019 WKO.5533.202.2019.ER realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie brak
WKO.5533.203.2019.BG Barbara Grzesiak 27.06.2019 WKO.5533.202.2019.ER realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. A. Eisteina w Lublinie brak
WKO.5533.204.2019.BG Barbara Grzesiak 27.06.2019 WKO.5533.204.2019.BG kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. A. Eisteina w Lublinie brak
WKO.5533.205.2019.BG Barbara Grzesiak 28.06.2019 WKO.5533.205.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch.P. Aignera w Puławach brak
WKO.5533.206.2019.BG Barbara Grzesiak 28.06.2019 WKO.5533.206.2019.BG kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch.P. Aignera w Puławach brak
WKO.5533.207.2019.BG Barbara Grzesiak 28.06.2019 WKO.5533.207.2019.BG kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ch.P. Aignera w Puławach brak
WKO.5533.208.2019.MR Marcin Rybicki 25.06.2019 WKO.5533.208.2019.MR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem brak
WKO.5533.209.2019.MR Marcin Rybicki 25.06.2019 WKO.5533.209.2019.MR kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem brak
WKO.5533.210.2019.MR Marcin Rybicki 25.06.2019 WKO.5533.210.2019.MR w zakresie wymaganych kwalifikacji od nauczycieli oraz realizacji podstawy programowej Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Motyczu Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.211.2019.MR Marcin Rybicki 26.06.2019 WKO.5533.211.2019.MR w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wikołazie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.212.2019.MR Marcin Rybicki 26.06.2019 WKO.5533.212.2019.MR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wikołazie brak
WKO.5533.213.2019.MR Marcin Rybicki 26.06.2019 WKO.5533.213.2019.MR realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole Gminne w Wilkołazie brak
WKO.5533.214.2019.MS/BP Monika Szumera, Barbara Piszcz 28.06.2019 WKO.5533.214.2019.MS/BP kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.215.2019.MS Monika Szumera 4.07.2019 WKO.5533.215.2019.MS kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSEI w Lublinie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.216.2019.DS Danuta Steć 26.06.2019 WKO.5533.216.2019.DS realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkole nr 58 w Lublinie brak
WKO.5533.218.2019.EF Danuta Steć 28.06.2019 WKO.5533.218.2019.EF realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. Z. Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach brak
WKO.5533.219.2019.BP/EW Barbara Piszcz, Ewa Walczak 16.07.2019 WKO.5533.219.2019.BP/EW kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.220.2019.BP/EW Barbara Piszcz, Ewa Walczak 15.07.2019 WKO.5533.220.2019.BP/EW kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Skala" w Lublinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.221.2019.BG Barbara Grzesiak 24.06.2019 WKO.5533.221.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce brak
WKO.5533.222.2019.BG Barbara Grzesiak 25.06.2019 WKO.5533.222.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa w Matczynie brak
WKO.5533.223.2019.BG Barbara Grzesiak 25.06.2019 WKO.5533.223.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach brak
WKO.5533.224.2019.BG Barbara Grzesiak 25.06.2019 WKO.5533.224.2019.BG realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełżycach brak
WKO.5533.225.2019.MD/JZ Marek Dudek, Janusz Zuń 4.07.2019 WKO.5533.225.2019.MD/JZ prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, przestrzeganie szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w Statucie szkoły, prawidłowość zapewniania bezpiecznych i higieniwcznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.227.2019.ER Ewa Romaniuk 4.07.2019 WKO.5533.227.2019.ER kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. H.Ch. Andersena w Lublinie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.228.2019.ER Ewa Romaniuk 5.07.2019 WKO.5533.228.2019.ER kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów KTE w Kraśniku Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.229.2019.EF Elżbieta Fim 28.06.2019 WKO.5533.229.2019.EF realizacja działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w przedszkolu w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Niepubliczne Przedszkole "Leśminkowo" w Leścach brak
WKO.5533.230.2019.MD/JZ Marek Dudek, Janusz Zuń 9.07.2019 WKO.5533.230.2019.MD/JZ prawidłowość zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole, przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w Statucie szkoły, respektowanie praw dziecka i ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.231.2019.AT Alicja Tynowska 11.07.2019 WKO.5533.231.2019.AT skarga matki absolwentki szkoły w zakresie nieprzestrzegania statutu szkoły Szkoła Podstawowa nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.232.2019.AT Alicja Tynowska 16.07.2019 WKO.5533.232.2019.AT skarga absolwenta szkoły na decyzję klasyfikacyjną rady pedagogicznej ucznia Szkoła Podstawowa im. J. i J. Dębowskich w Dębowicy Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.233.2019.MR Marcin Rybicki 16.07.2019 WKO.5533.233.2019.MR zgodność statutu szkoły z przestrzeganiem przepisów prawa oświatowego XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Twardowskiego w Lublinie Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.234.2019.EW/DDR Ewa Walczak, Dorota Drożdżowska-Rejmak 18.07.2019 WKO.5533.234.2019.EW/DDR ocena trybu ustalenia uczennicy rocznej oceny klasyfikacyjnej z fizyki i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz organizacji dla uczennicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie Wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.235.2019.EW/DDR Ewa Walczak, Dorota Drożdżowska-Rejmak 30.07.2019 WKO.5533.235.2019.EW/DDR organizacja pracy przedszkola, zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa Przedszkole nr 44 w Lublinie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.236.2019.MO/DDR Marzanna Ostrowska, Dorota Drożdżowska-Rejmak 21.08.2019 WKO.5533.236.2019.MO/DDR prawidłowość organizowania i udzelania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku; w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przestrzegania praw ucznia w roku szkolnym 2018/10 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dominowie Wydano 12 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.237.2019.MD/BC Bożena Ćwiek, Marek Dudek 26.08.2019 WKO.5533.237.2019.MD/BC prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w Statucie szkoły, prawidłowość zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.238.2019.JR Jan Rećko 27.08.2019 WKO.5533.238.2019.JR przestrzeganie przepisów bhp przez dyrektora szkoły Szkoła Podstawowa w Michowie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.239.2019.BP Barbara Piszcz 9.09.2019 WKO.5533.239.2019.BP  sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w zakresie pracy nauczyciela Szkoła Podstawowa im. M. Jastrzębskiego w Starej Róży wydano 9 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.240.2019.ASz Anna Szczepińska 6.09.2019 WKO.5533.240.2019.ASz w zakresie prawidłowości organizacji i przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizaujących obowiązek szkolny poza szkołą Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie brak
WKO.5533.241.2019.EW/DDR Ewa Walczak, Dorota Drożdżowska-Rejmak 11.09.2019 WKO.5533.241.2019.EW/DDR zapewnienie w roku szkolnym 2018/19 pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi Przedszkole nr 44 w Lublinie wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.242.2019.ER/DST 
 
Ewa Romaniuk, Dominika Staszczyk 18.09.2019 WKO.5533.242.2019.ER/DST zgodność z przepisami prawa organizacji i przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz organizacji przyjmowania skarg i wniosków rodziców Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.243.2019.RK      Renata Kwiatek 20.09.2019 WKO.5533.243.2019.RK realizacja działań mających na celu ochronę dobra i praw dziecka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.244.2019.AT Alicja Tynowska 4.10.2019 WKO.5533.244.2019.AT skarga matki uczennicy na działania szkoły w zakresie wychowania i bezpieczeństwa Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie brak
WKO.5533.245.2019.DDR/MO Dorota Drożdżowska-Rejmak, Marzanna Ostrowska 10.10.2019 WKO.5533.245.2019.DDR/MO prawidłowość zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków rodziców Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.246.2019.DST/BP Dominika Staszczyk, Barbara Piszcz 17.10.2019 WKO.5533.246.2019.DST/BP nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarczewie brak
WKO.5533.247.2019.BP/DST Dominika Staszczyk, Barbara Piszcz 16.10.2019 WKO.5533.247.2019.BP/DST nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Hucie Dąbrowie wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.248.2019.EM/EW Elżbieta Michalczuk, Ewa Walczak 17.10.2019 WKO.5533.248.2019.EM/EW zgodność pracy świetlicy z przepisami prawa Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.249.2019.JR Jan Rećko 18.10.2019 WKO.5533.249.2019.JR realizacja podstawy programowej, organizacja wycieczek szkolnych, organizacja pracy rady pedagogicznej Szkoła Podstawowa w Michowie wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.251.2019.BG/MO Marzanna ostrowska, Barbara Grzesiak 21.10.2019 WKO.5533.251.2019.BG/MO organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie dokumentacji nauczania i awansu zawodowego nauczycieli Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzu wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.252.2019.JR Jan Rećko 25.09.2019 WKO.5533.252.2019.JR organizacja kształcenia specjalnego uczennicy w oddziale przedszkolnym Szkoła Podstawowa w Przytocznie brak
WKO.5533.253.2019.MR/BC Marcin Rybicki, Bożena Ćwiek 17.10.2019 WKO.5533.253.2019.MR/BC organizacja kształcenia specjalnego uczennicy w oddziale przedszkolnym Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie wydano 10 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.254.2019.ASz Anna Szczepińska 18.10.2019 WKO.5533.254.2019.ASz organizacja pracy szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie brak
WKO.5533.255.2019.MR/BC Marcin Rybicki 18.10.2019 WKO.5533.255.2019.MR/BC organizacja kształcenia specjalnego uczennicy w oddziale przedszkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Wilkołazie wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.257.2019.MD/BC Bożena Ćwiek, Marek Dudek 28.10.2019 WKO.5533.257.2019.MD/BC nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, realizacja podstawy programowej języka angielskiego w klasie III Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.258.2019.MB/DST/JZ Małgorzata Brutkowska, Dominika Staszczyk, Janusz Zuń 6.11.2019 WKO.5533.258.2019.MB/DST/JZ organizacja procesu edukacyjnego dla uczniów powracających z zagranicy, nadzór dyrektora szkoły nad organizacją zajęć świetlicowych i działalnością opiekuńczą Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie wydano 9 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.259.2019.EW/EM Ewa Walczak, Elżbieta Michalczuk 4.11.2019 WKO.5533.259.2019.EW/EM organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.260.2019.MD/BP Marek Dudek, Barbara Piszcz 8.11.2019 WKO.5533.260.2019.MD/BP przestrzeganie zasad klasyfikowania, oceniania i promowania oraz przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ucznia, prawidłowość udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. S. Kostki w Lublinie brak
WKO.5533.261.2019.MD/JZ Marek Dudek, Janusz Zuń 12.11.2019 WKO.5533.261.2019.MD/JZ prawidłowość organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla ucznia z zespołem Aspergera oraz zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu w szkole Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.262.2019.MB/DS Małgorzata Brutkowska, Danuta Steć 13.11.2019 WKO.5533.262.2019.MB/DS organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przestrzeganie praw dziecka Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Łukowie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.263.2019.BG Barbara Grzesiak 8.11.2019 WKO.5533.263.2019.BG prawidłowość zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.264.2019.EM/EW Elżbieta Michalczuk, Ewa Walczak 8.11.2019 WKO.5533.264.2019.EM/EW przestrzeganie przepisów prawa przy zapisywaniu dziecka do szkoły Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Puławach wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.265.2019.AT Alicja Tynowska, Jolanta Piątek 19.11.2019 WKO.5533.265.2019.AT rozpatrzenie skargi rodzica dotyczącej działań związanych z zapewnieniem przez szkołę bezpieczeństwa jej niepełnosprawnemu synowi Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5333.266.2019.MO/ES Marzanna Ostrowska, Elżbieta Sobiech 19.11.2019 WKO.5533.266.2019.MO/ES prawidłowość zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz sposób rozpatrywania skarg i wniosków rodziców Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach wydano 12 zaleceń- patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.267.2019.JR  Jan Rećko 19.11.2019  WKO.5533.267.2019.JR organizacja pracy rady pedagogicznej przez dyrektora szkoły Szkoła Podstawowa w Przytocznie wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.268.2019.ASZ

 

Anna Szczepińska

 

 21.11.2019  WKO.5533.268.2019.ASZ udostępnianie ocenianych sprawdzianów, organizacja zastępstw, dokumentowanie zrealizowanych na lekcjach historii tematów Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.270.2019.BP

 

Barbara Piszcz

 

 02.12.2019  WKO.5533.270.2019.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.271.2019.BC

 

Bożena Ćwiek

 

 03.12.2019  WKO.5533.271.2019.BC prawidłowość skreślenia ucznia szkoły niepublicznej z listy uczniów, dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb ucznia, w tym organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,współpraca z rodzicami


Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Skala


wydano 6 zaleceń-patrz arkusz kontroli

WKO.5533.273.2019.ER

 

Ewa Romaniuk

 

 10.12.2019  WKO.5533.273.2019.ER zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 III Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie brak
WKO.5533.274.2019.MO/MB

 

 

Marzanna Ostrowska,Małgorzata Brutkowska

 

 09.12.2019  WKO.5533.274.2019.MO/MB zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej wydano 11 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.275.2019.MR

 

Marcin Rybicki

 

 09.12.2019  WKO.5533.275.2019.MR realizacja zaleceń wydanych w protokole kontroli WKO.5533.253.2019.MR/BC, znak sprawy: WKO.1410.126.2019.MR/BC Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie, Liceum Ogólnokształcące brak
WKO.5533.276.2019.MR

 

Marcin Rybicki

 

 09.12.2019  WKO.5533.276.2019.MR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie, Liceum Ogólnokształcące wydano 1 zalecenie- patrz arkusz kontroli
WKO.5533.277.2019.DS/MS Danuta Steć, Monika Suchodolska 16.12.2019 WKO.5533.277.2019.DS/MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 6 w Lublinie brak
WKO.5533.278.2019. GD

 

Grażyna Dziechciarz

 

 11.12.2019  WKO.5533.278.2019.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu brak
WKO.5533.279.2019.GD

 

Grażyna Dziechciarz

 

 11.12.2019  WKO.5533.279.2019.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole w Krzemieniu brak
WKO.5533.281.2019.ASz

 

Anna Szczepińska

 

 11.12.2019  WKO.5533.281.2019.ASz w zakresie funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Guzmana w Lublinie brak
WKO.5533.282.2019.ASz

 

Anna Szczepińska

 

 16.12.2019  WKO.5533.282.2019.ASz w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna brak
WKO.5533.283.2019.ASz

 

Anna Szczepińska

 

 17.12.2019  WKO.5533.283.2019.ASz w zakresie funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Europejska Szkoła Podstawowa "Akademia Młodych Talentów" w Puławach brak
WKO.5533.284.2019.ASz

 

Anna Szczepińska

 

 17.12.2019  WKO.5533.284.2019.ASz w zakresie funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Europejskie Liceum Ogólnokształcące im. Doktora Mieczysława Kowalskiego w Puławach brak
WKO.5533.285.2019.ASz

 

Anna Szczepińska

 

 23.12.2019  WKO.5533.285.2019.ASz w zakresie funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Niepubliczna Szkoła Podstawowa Klasyk w Puławach brak
WKO.5533.286.2019.EM

 

Elżbieta Michalczuk

 

 13.12.2019  WKO.5533.286.2019.EM zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Atena w Świdniku brak
WKO.5533.287.2019.EM

 

Elżbieta Michalczuk

 

 16.12.2019  WKO.5533.287.2019.EM zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Ecce Homo" w Woli Piaseckiej wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.288.2019.WCH

 

Wioletta Czochór

 

 13.12.2019  WKO.5533.288.2019.WCH zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie brak
WKO.5533.289.2019.WCH

 

Wioletta Czochór

 

 13.12.2019  WKO.5533.289.2019.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z zarkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole w Olbięcinie brak
WKO.5533.290.2019.MR

 

Marcin Rybicki

 

 12.12.2019  WKO.5533.290.2019.MR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich brak
WKO.5533.291.2019.EM

 

Elżbieta Michalczuk

 

 16.12.2019  WKO.5533.291.2019.ES udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym w roku 2019/2020 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Bajka" w Woli Piaseckiej brak
WKO.5533.292.2019.EM

 

Elżbieta Michalczuk

 

 13.12.2019  WKO.5533.292.2019.EM udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym w roku szkolnym 2019/2020 Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Świdniku brak
WKO.5533.293.2019.ES

 

Elżbieta Sobiech

 

 13.12.2019  WKO.5533.293.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 22 w Lublinie brak
WKO.5533.294.2019.BG

 

Barbara Grzesiak

 

 13.12.2019  WKO.5533.294.2019.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.295.2019.BP

 

Barbara Piszcz

 

 16.12.2019  WKO.5533.295.2019.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Starym Zadybiu wydano 6 zaleceń- patrz arkusz kontroli
WKO.5533.296.2019.BP

 

Barbara Piszcz

 

 20.12.2019  WKO.5533.296.2019.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Woli Zadybskiej wydano 3 zalecenia- patrz arkusz kontroli
WKO.5533.297.2019.BP

 

Barbara Piszcz

 

 23.12.2019  WKO.5533.297.2019.BP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.298.2019.EW

 

Ewa Walczak

 

 17.12.2019  WKO.5533.298.2019.EW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Piotrkowie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.299.2019.EW

 

Ewa Walczak

 

 17.12.2019  WKO.5533.299.2019.EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Publiczne w Piotrkowie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.300.2019.EW

 

Ewa Walczak, Małgorzata Brutkowska

 

30.12.2019  WKO.5533.300.2019.EW realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonych w dniach 30 lipca 2019 r. i 11 września 2019 r. kontroli Przedszkole nr 44 w Lublinie wydano 4 zalecenia- patrz arkusz kontroli
WKO.5533.301.2019.DS

 

Danuta Steć

 

 30.12.2019  WKO.5533.301.2019.DS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 84 w Lublinie brak
WKO.5533.302.2019.MO

 

Marzanna Ostrowska

 

 18.12.2019  WKO.5533.302.2019.MO zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białobrzegach wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.303.2019.MO

 

Marzanna Ostrowska

 

 19.12.2019  WKO.5533.303.2019.MO zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Talczynie wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.304.2019.JR

 

Jan Rećko

 

 19.12.2019  WKO.5533.304.2019.JR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Skrobowie brak
WKO.5533.305.2019.JR

 

Jan Rećko

 

 19.12.2019  WKO.5533.305.2019.JN zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole w Skrobowie brak
WKO.5533.306.2019.ES

 

Elżbieta Sobiech

 

 18.12.2019  WKO.5533.306.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 78 w Lublinie wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.307.2019.ES

 

Elżbieta Sobiech

 

 19.12.2019  WKO.5533.307.2019.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 87 w Lublinie brak
WKO.5533.308.2019.BG

 

Barbara Grzesiak

 

 19.12.2019  WKO.5533.308.2019.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ch.P. Aignera w Puławach wydano 1 zalecenie- patrz arkusz kontroli
WKO.5533.309.2019.BG

 

Barbara Grzesiak

 

 19.12.2019  WKO.5533.309.2019.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch.P. Aignera w Puławach wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.310.2019

 

Barbara Grzesiak

 

 18.12.2019  WKO.5533.310.2019.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej z ramowym planem nauczania Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "EDU TERAPEUTICA" wydano 1 zalecenie- patrz arkusz kontroli
WES_5533_36_2019_SG Seweryn Gąbka 7.11.2019 WES.5533.36.2019.SG Prawidłowość organizacji badań diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z prowadzonym badaniem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rykach. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rykach brak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-09-04 14:53:47
Data publikacji: 2019-09-10 12:20:31
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Steć Danuta
Liczba odwiedzin: 8666

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-09 11:07:55Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-09 10:51:15Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-06 13:04:21Staszczyk DominikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-25 10:00:57Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-12 10:45:02Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-12 09:45:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-12 09:39:37Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-07 09:42:49Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-07 09:25:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja