Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2019 do 31.12.2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 lipca 2019

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2019 do 31.12.2019 roku

 

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
WKZ.5533.82.2019.KP Krzysztof Paluch 05.07.2019 WKZ.5533.82.2019.KP Kontrola w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Brak
WKZ.5533.83.2019.KP Krzysztof Paluch 05.07.2019 WKZ.5533.83.2019.KP Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz realizacji podstawy programowej Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Wydano 3 zalecenia-patrz protokół
WKZ.5533.84.2019.KP Krzysztof Paluch 05.07.2019 WKZ.5533.84.2019.KP Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz realizacji podstawy programowej Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Wydano 3 zalecenia-patrz protokół
WKO.5533.235.2019.EW  Ewa Walczak    Dorota Drożdżowska-Rejmak 30.07.2019  WKO.5533.235.2019.EW  Organizacja pracy przedszkola, zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa Przedszkole nr 44 w Lublinie, ul. Maszynowa 6, 20-218 Lublin  Wydano 4 zalecenia-patrz protokół 
DZ.5533.204.2019.AST Anna Startek 17.10.2019 DZ.5533.204.2019.MP Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4 marca 2019 r. w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów 64 64, 22-448 Sułów Brak
 DZ.5533.277.2019.MP  Marzena Poździk  06.09.2019  DZ.5533.277.2019.MP  Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania oraz udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Szkoła Podstawowa w Biszczy, Biszcza 228,23-425 Biszcza  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.278.2019.MP  Marzena Poździk  05.09.2019  DZ.5533.278.2019.MP  Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania oraz udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Szkoła Podstawowa w Smólsku, Smólsko Duże 41, 23-400 Biłgoraj  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.279.2019.AM Anna Mieczan 17.09.2019 DZ.5533.279.2019.AM Przestrzeganie praw ucznia i wewnatrzszkolnych zasad oceniania Szkoła Podstawowa nr 2 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.280.2019.AS Alicja Siedlecka 25.09.2019 DZ.5533.280.2019.AS Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec Brak
DZ.5533.281.2019.MG Maria Gruszka 25.09.2019 DZ.5533.281.2019.MG Ocena prawidłowości powołania w roku szkolnym 2019/2020 przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana batorego w Zamościu, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.282.2019.AS Alicja Siedlecka 15.10.2019 DZ.5533.282.2019.AS Prawidłowość wyboru przedszkoli rad oddziałowych do rady rodziców Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.283.2019.AST Anna Startek 16.10.2019 DZ.5533.283.2019.AST Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania Szkoła Podstawowa w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.284.2019.MG Maria Gruszka

17.10.2019

22.10.2019

DZ.5533.284.2019.MG  Zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa i opieki w szkole oraz organizacja lekcji religii w szkole. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzib ą w Zamościu, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.288.2019.JL Jan Lelonek 30.10.2019 DZ.5533.288.2019.JL Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Moniatyczach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów Wydano 2 zalecenia -patrz protokół kontroli
DZ.5533.289.2019.MG Maria Gruszka 13.11.2019 DZ.5533.289.2019.MG Funkcjonowanie w roku szkolnym 2019/2020 zespołu nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu, ul. Jana Hetmana Zamoyskiego 4, 220400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.290.2019.DK Dorota Kurzyńska

18.11.2019

20.11.2019

DZ.5533.290.2019.DK W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczniom, w czasie pobytu w szkole oraz udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Złojec 226, 22-413 Nielisz Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.291.2019.MG Maria Gruszka

21.11.2019

26 .11.2019

DZ.5533.291.2019 .MG Sytuacja wychowawcza w tym relacje rówieśnicze. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu, ul. Jana Hetmana Zamoyskiego 4, 220400 Zamość Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.292.2019.AM Anna Mieczan 29.11.2019 DZ.5533.292.2019.AM Zgodność funkcjonowaniaprzedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.293.2019.AST Anna Startek 05.12.2019 DZ.5533.293.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Chmielku Brak
DZ.5533.294.2019.AST Anna Startek 05.12.2019 DZ.5533.294.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Łukowej Brak
DZ.5533.295.2019.AST Anna Startek 06.12.2019 DZ.5533.295.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Brak
DZ.5533.296.2019.AST Anna Startek 06.12.2019 DZ.5533.296.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Brak
DZ.5533.297.2019.AST Anna Startek 10.12.2019 DZ.5533.297.2019.AST Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Samorządowe Przedszkole w Sierbieszowie, ul. Rynek 29, 22-420 Skierbieszów Brak
DZ.5533.298.2019.AST Anna Startek 10.12.2019 DZ.5533.298.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Skierbieszowie, ul. Zamojska 8, 22-420 Skierbieszów Brak
DZ.5533.299.2019.JL Jan Lelonek 05.12.2019 DZ.5533.299.2019.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach Brak
DZ.5533.300.2019.JL Jan Lelonek 05.12.2019 DZ.5533.300.2019.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Futy w Dziekanowie, Dziekanów 55, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.301.2019.JL Jan lelonek 06.12.2019 DZ.5533.301.2019.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosmowie, Kosmów 74, 22-500 Hrubieszów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.302.2019.MP Marzena Poździk 09.12.2019 DZ.5533.302.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, Hedwiżyn 88 B, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.303.2019.MP Marzena Poździk 09.12.2019 DZ.5533.303.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Smólsku, Smólsko Duże 41, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.304.2019.JL Jan Lelonek 10.12.2019 DZ.5533.304.2019.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach, Tereszpol - Kukiełki 31, 23-407 Tereszpol - Zaorenda Brak
DZ.5533.305.2019.AST Anna Startek 13.12.2019 DZ.5533.305.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych, Lipiny Dolne 156A, 23-423 Potok Górny Brak
DZ.5533.306.2019.AST Anna Startek 13.12.2019 DZ.5533.306.2019.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Szyszkowie, Szyszków 27A, 23-423 Potok Górny Brak
DZ.5533.307.2019.JL Jan Lelonek 12.12.2019 DZ.5533.307.2019.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Dąbrowa 31, 22-500 Hrubieszów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.309.2019.JL Jan Lelonek 16.12.2019 DZ.5533.309.2019.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble, Kobło 25, 22-500 Hrubieszów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.310.2019.JL Jan lelonek 16.12.2019 DZ.5533.310.2010.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w HUsynnem, Husynne 118, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.311.2019.AM Anna MIeczan 13.12.2019 DZ.5533.311.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu - Przedszkole Samorządowe w Bałżcu Brak
DZ.5533.312.2019.AM Anna MIeczan 16.12.2019 DZ.5533.312.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Hrubieszowie, ul. mjr. Dobrzańskiego "Hubala" 11, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.313.2019.AM Anna MIeczan 16.12.2019 DZ.5533.313.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 59, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.314.2019.DK Dorota Kuzryńska 12.12.2019 DZ.5533.314.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17, 22-400 Zamośc Brak
DZ.5533.315.2019.DK Dorota Kuzryńska 13.12.2019 DZ.5533.315.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 15 w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.316.2019.DK Dorota Kuzryńska 13.12.2019 DZ.5533.316.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 12 w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 32, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.317.2019.DK Dorota Kuzryńska 20.12.2019 DZ.5533.317.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 9 w Zamościu, ul. Oboźna 10, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.318.2019.DK Dorota Kuzryńska 16.12.2019 DZ.5533.318.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 8 w Zamościu, ul. Kamienna 6, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.319.2019.DK Dorota Kuzryńska 18.12.2019 DZ.5533.319.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 5 w Zamościu, ul. Peowiaków 76a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.320.2019.DK Dorota Kuzryńska 18.19.2019 DZ.5533.320.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu, ul. Peowiaków 18a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.321.2019.DK Dorota Kuzryńska 17.12.2019 DZ.5533.321.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu, ul. Olchowa 11, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.322.2019.DK Dorota Kuzryńska 17.12.2019 DZ.5533.322.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 2 w Zamościu, ul. Gminna 32, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.323.2019.DK Dorota Kuzryńska 19.12.2019 DZ.5533.323.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 6 w Zamościu, ul. Dolna 4, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.324.2019.DK Dorota Kuzryńska 19.12.2019 DZ.5533.324.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu, ul. Okopowa 1, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.325.2019.DK Dorota Kuzryńska 16.12.2019 DZ.5533.325.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościiu, ul. Wąska 7, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.326.2019.DK Dorota Kuzryńska 16.12.2019 DZ.5533.326.2019.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.327.2019.MP Marzena Poździk 16.12.2019 DZ.5533.327.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Korczowie Brak
DZ.5533.328.2019.MP Marzena Poździk 16.12.2019 DZ.5533.328.2019.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.329.2019.MP Marzena Poździk 19.12.2019 DZ.5533.329.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim, Różaniec Drugi 171, 23-420 Tarnogró Brak
DZ.5533.330.2019.MP Marzena Poździk 19.12.2019 DZ.5533.330.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.331.2019.MP Marzena Poździk 18.12.2019 DZ.5533.331.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, Luchów Dolny 145, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.332.2019.MP Marzena Poździk 18.12.2019 DZ.5533.332.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.333.2019.AM Anna Mieczan 13.12.2019 DZ.5533.333.2019.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałżcu Brak
DCH.5533.185.2019.EL  Ewa Lik-Matuła 03.07.2019 DCH.5533.185.2019.EL Dokonywanie klasyfikacji i promocji uczniów kształcących się w zawodach elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz wydawania im świadectw. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.186.2019.EL  Ewa Lik-Matuła 08.07.2019 DCH.5533.186.2019.EL Klasyfikacja uczniów klasy trzeciej w roku szkolnym 2018/2019. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Chełmie, ul. Reformacka 27A, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.187.2019.KS Krystyna Sawicka 12.07.2019 DCH.5533.187.2019.KS Działania pedagoga szkolnego podejmowane wobec uczennicy klasy IV w roku szkolnym 2018/2019, w tym czynności podjętych przez pedagoga w dniu 23.05.2019 r. Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.188.2019.EL Ewa Lik-Matuła   Henryk Radej 30.07.2019 DCH.5533.188.2019.EL Sposób realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 20 i 21 maja 2019 r. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Chełmie, ul. Reformacka 27A, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.189.2019.HR Henryk Radej
Maria Pawłowicz
10.09.2019 DCH.5533.189.2019.HR Zgodność z prawem działań dyrektora przedszkona podejmowanych wobec dziecka związanych z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 10 w Chełmie, ul. Zachodnia 49, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.190.2019.DK

Ewa Lik-Matuła

Dariusz Kostecki

10.09.2019 DCH.5533.190.2019.DK Sposób realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu
14 czerwca 2019 r.
Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.191.2019.KS Krystyna Sawicka
Eliza Orzeszko
18.09.2019 DCH.5533.191.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2018 r. w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego oraz procedur podczas przeprowadzenia postępowania powypadkowego w dniu 3 października 2018 r. Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce-Kolonia Brak
DCH.5533.192.2019.KS Krystyna Sawicka
Eliza Orzeszko
18.09.2019 DCH.5533.192.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27 lutego 2019 r. Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce-Kolonia Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.193.2019.EW Elżbieta Wołczuk 19.09.2019 DCH.5533.193.2019.EW Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnych przeprowadzonych w dniach 5.12.2018 r. i 11.06.2019 r. Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1a, ul. Szkolna 1, 22-220 Hanna Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.194.2019.EW Elżbieta Wołczuk 19.09.2019 DCH.5533.194.2019.EW Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 8.01.2019 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach, Zaświatycze46, 22-220 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.195.2019.EW Elżbieta Wołczuk 19.09.2019 DCH.5533.195.2019.EW Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 11.06.2019 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach, Dołhobrody 58, 22-220 Hanna Brak
DCH.5533.196.2019.EW Elżbieta Wołczuk 19.09.2019 DCH.5533.196.2019.EW Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 01.02.2019 r. oraz zapewnienie uczniom opieki podczas dowozu do szkoły. Szkoła Podstawowa w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Brak
DCH.5533.197.2019.KS Krystyna Sawicka
Eliza Orzeszko
19.09.2019 DCH.5533.197.2019.KS Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 13.02.2019 r. Szkoła Podstawowa w Święcicy, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.198.2019.KS Krystyna Sawicka
Eliza Orzeszko
19.09.2019 DCH.5533.198.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 20.12.2018 r. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.199.2019.KS Krystyna Sawicka
Eliza Orzeszko
19.09.2019 DCH.5533.199.2019.KS Kontrola realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 11.03.2019 r. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.200.2019.KS Krystyna Sawicka
Eliza Orzeszko
19.09.2019 DCH.5533.200.2019.KS Kontrola realizacji zaleceń z dnia 12.06.2019 r. w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w zakresie realizacji zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11.05.2019 r. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.201.2019.EO Eliza Orzeszko 20.09.2019 DCH.5533.201.2019.EO Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 7.01.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.202.2019.DK Dariusz Kostecki 18.09.2019 DCH.5533.202.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 1.04.2019 r. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.203.2019.DK Dariusz Kostecki 18.09.2019 DCH.5533.203.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 1.04.2019 r. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.204.2019.DS Dariusz Sułkowski 20.09.2019 DCH.5533.204.2019.DS Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27.03.2019 r. Szkoła Podstawowa w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Liszno Brak
DCH.5533.205.2019.DK Dariusz Kostecki 19.09.2019 DCH.5533.205.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 20.02.2019 r. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.206.2019.MP Maria Pawłowicz 19.09.2019 DCH.5533.206.2019.MP Prawidłowość realizacji zajęć z języka obcego w roku szkolnym 2019/2020 w młodszych grupach przedszkolnych Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmie, ul. Starościńska 4b, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.207.2019.MP Maria Pawłowicz 24.09.2019 DCH.5533.207.2019.MP Prawidłowość realizacji zajęć z języka obcego w roku szkolnym 2019/2020 w młodszych grupach przedszkolnych Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie, ul. Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.208.2019.MP Maria Pawłowicz 20.09.2019 DCH.5533.208.2019.MP Prawidłowość realizacji zajęć z języka obcego w roku szkolnym 2019/2020 w młodszych grupach przedszkolnych Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie, ul. Reja 54, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.209.2019.MP Maria Pawłowicz 19.09.2019 DCH.5533.209.2019.MP Prawidłowość realizacji zajęć z języka obcego w roku szkolnym 2019/2020 w młodszych grupach przedszkolnych Przedszkole Miejskie nr 6 w Chełmie, ul. Pocztowa 18a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.210.2019.MP Maria Pawłowicz 20.09.2019 DCH.5533.210.2019.MP Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 5.02.2019 r. Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie, ul. Reja 54, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.211.2019.MP Maria Pawłowicz 24.09.2019 DCH.5533.211.2019.MP Prawidłowość realizacji zajęć z języka obcego w roku szkolnym 2019/2020 w młodszych grupach przedszkolnych Przedszkole Miejskie nr 13 w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.212.2019.HR Henryk Radej 25.09.2019 DCH.5533.212.2019.HR Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14.02.2019 r. w zakresie zapewnienia uzcniom klasy IV własciwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole oraz po kontroli w dniu 7.06.2019 r. w zakresie realizacji zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKW-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11.05.2019 r. Szkoła Podstawowa w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.213.2019.HR Henryk Radej 26.09.2019 DCH.5533.213.2019.HR Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 10.01.2019 r. w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2018/2019.
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.214.2019.HR Henryk Radej 27.09.2019 DCH.5533.214.2019.HR Realizacja zaleceń wydanych po kontrolach doraźnych przeprowadzonych w dniach: 19 lutego 2019 r. w zakresie zgodności oceniania zachowania uczniów z prawem oświatowym oraz wewnętrznym prawem szkolnym; 21 czerwca 2019 r. w zakresie wpływu konfliktu między uczniami klas VI na roczną ocenę zachowania ucznia oraz w zakresie działań wychowawcy i dyrektora szkoły wobec uczestników zdarzenia, które miało miejsce podczas szkolnej wycieczki „Euroweek”.
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.215.2019.DK Dariusz Kostecki 24.09.2019 DCH.5533.215.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 3.10.2018 r. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.216.2019.DK Dariusz Kostecki 24.09.2019 DCH.5533.216.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 15.01.2019 r. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.219.2019.EO Eliza Orzeszko 26.09.2019 DCH.5533.219.2019.EO Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18.01.2019 r Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.220.2019.EO Eliza Orzeszko 27.09.2019 DCH.5533.220.2019.EO Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4.01.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul.Synów Pułku 15, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.221.2019.EO Eliza Orzeszko 02.10.2019 DCH.5533.221.2019.EO Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4.01.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 8 im. B. Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.222.2019.EO Eliza Orzeszko 08.10.2019 DCH.5533.222.2019.EO Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 21.01.2019 r Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.223.2019.DK Dariusz Kostecki 27.09.2019 DCH.5533.223.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 31.01.2019 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.224.2019.DK Dariusz Kostecki 27.09.2019 DCH.5533.224.2019.DK Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 31.01.2019 r. II Liceum ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.225.2019.DS Dariusz Sułkowski 27.09.2019 DCH.5533.225.2019.DS Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 20.02.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnie, Brzeźno 134, 22-174 Brzeźno Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.226.2019.EO Eliza Orzeszko
Elżbieta Wołczuk
3.10.2019 DCH.5533.226.2019.EO Ustalenia zgodności z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2019/2020 oraz udostępniania rodzicom dokumentacji w tym zakresie. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.227.2019.EL Ewa Lik-Matuła 8.10.2019 DCH.5533.227.2019.EL Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 6.06.2019 r. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.228.2019.EL Ewa Lik-Matuła 7.10.2019 DCH.5533.228.2019.EL Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 3.06.2019 r. Technikum Nr 2 w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.229.2019.EO

Krystyna Sawicka

Eliza Orzeszko

9.10.2019 DCH.5533.229.2019.EO Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klasy IV podczas ich pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Wydano 5 zalecen - patrz protokół kontroli
DCH.5533.230.2019.MP Maria Pawłowicz 10.10.2019 DCH.5533.230.2019.MP Kontrola w zakresie prawidłowości sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w przedszkolu. Przedszkole Miejskie nr 10 w Chełmie, ul. Zachodnia 49, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.231.2019.DK Dariusz Kostecki 10.10.2019 DCH.5533.231.2019.DK Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 22.01.2019 r. IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.232.2019.DK Dariusz Kostecki 10.10.2019 DCH.5533.232.2019.DK Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 4.04.2019 r. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.233.2019.EO Ewa Lik-Matuła
Eliza Orzeszko
16.10.2019 DCH.5533.233.2019.EO Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom klasy II i IV bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień 55, 22-113 Kamień Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.234.2019.EL Ewa Lik-Matuła 21.10.2019 DCH.5533.234.2019.EL Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 13.06.2019 r. Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna PIK w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 22-375 Izbica Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.235.2019.KS Krystyna Sawicka 30.10.2019 DCH.5533.235.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 19.10.2018 r. w zakresie przestrzegania przez szkołę procedury w zakresie zwalniania uczniów z wychowania fizycznego oraz procedury dotyczącej dostarczania rodzicom/prawnym opiekunom protokołu powypadkowego w przypadku zaistnienia wypadku ucznia. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.236.2019.KS Krystyna Sawicka 30.10.2019 DCH.5533.236.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 6.11.2018 r. w zakresie współpracy dyrektora szkoły z rodzicami oraz wybór drugiego języka obcego. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.237.2019.KS Krystyna Sawicka 30.10.2019 DCH.5533.237.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30.01.2019 r. w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.238.2019.KS Krystyna Sawicka 30.10.2019 DCH.5533.238.2019.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27.05.2019 r. w zakresie zapewnienia uczniom klasy pierwszej bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych organizowanych przez szkołę. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.239.2019.DK Dariusz Kostecki 30.10.2019 DCH.5533.239.2019.DK Realizacja zaleceń wydanych w dniu 19 listopada 2018 r. Liceum Ogółnokształcące im. R. Traugutta w Zespole Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze Brak
DCH.5533.240.2019.DK Dariusz Kostecki 31.10.2019 DCH.5533.240.2019.DK Prawidłowość tworzenia tygodniowego planu zajęć. II Liceum Ogólnokształcące im gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.241.2019.DK Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
12.11.2019 DCH.5533.241.2019.DK Sposób realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 10.09.2019 r. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.242.2019.MP Maria Pawłowicz 20.11.2019 DCH.5533.242.2019.MP Prawidłowość przeprowadzania rekrutacji do przedszkola dziecka, udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazywanie informacji o dziecku rodzicowi oraz kuratorowi sądowemu a także współpraca przedszkola z ojcem wychowanka. Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie, ul. Słowackiego 16, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.243.2019.KS Krystyna Sawicka 28.11.2019 DCH.5533.243.2019.KS Realizacja zalecenia wydanego po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4 stycznia 2019 r. w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi. Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.244.2019.KS Krystyna Sawicka 3.12.2019 DCH.5533.244.2019.KS Przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły Podstawowej im. Kazmierza Górskiego w Wierzbicy w zakresie działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.245.2019.EW Elżbieta Wołczuk 5.12.2019 DCH.5533.245.2019.EW Respektowanie przez dyrektora szkoły prawa rodzica do zasiegania informacji o postępach w nauce dziecka wynikającego ze sprawowanej przez niego władzy rodzicielskiej. Szkoła Podstawowa w Hańsku w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk Pierwszy Brak
DCH.5533.246.2019.EO Eliza Orzeszko 10.12.2019 DCH.5533.246.2019.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Czułczyce 71, 22-106 Czułczyce Brak
DCH.5533.247.2019.EO Eliza Orzeszko 9.12.2019 DCH.5533.247.2019.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin Brak
DCH.5533.248.2019.EO Eliza Orzeszko 9.12.2019 DCH.5533.248.2019.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej, Bukowa Wielka 34, 22-107 Sawin Brak 
DCH.5533.249.2019.EO Eliza Orzeszko 12.12.2019 DCH.5533.249.2019.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.250.2019.EO Eliza Orzeszko 12.12.2019 DCH.5533.250.2019.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie, ul. Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.251.2019.EO Eliza Orzeszko 18.12.2019 DCH.5533.251.2019.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.252.2019.EL Ewa Lik-Matuła 16.12.2019 DCH.5533.252.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.253.2019.EL Ewa Lik-Matuła 17.12.2019 DCH.5533.253.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.254.2019.KS Krystyna Sawicka 17.12.2019 DCH.5533.254.2019.KS Przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w zakresie współpracy z radą pedagogiczną oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.255.2019.EO Eliza Orzeszko 18.12.2019 DCH.5533.255.2019.EO Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.257.2019.EO Eliza Orzeszko 30.12.2019 DCH.5533.257.2019.EO Nieprawidłowości dotyczące zapewnienia uczniowi klasy V bezpieczeństwa w szkole w zakresie zgłaszanym przez rodzica w bieżącym roku szkolnym. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Brak
WKZ.5533.85.2019.RO Renata Olszewska 09.07.2019 WKZ.5533.85.2019.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, Klementowice 365, 24-170 Kurów Brak
WKZ.5533.86.2019.RO Renata Olszewska 09.07.2019 WKZ.5533.86.2019.RO Realizacja zaleceń wydanych na podstawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27 marca 2018 roku, dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz przydzielania nauczycielom zajęć zgodnie z kwalifikacjami. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, Klementowice 365, 24-170 Kurów Brak
WKZ.5533.87.2019.RO Renata Olszewska 09.07.2019 WKZ.5533.87.2019.RO Realizacja zalecenia wydanego na podstawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27 marca 2018 roku, dotyczącego przydzielania nauczycielom zajęć zgodnie z kwalifikacjami. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Klementowicach w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, Klementowice 365, 24-170 Kurów Brak
WKZ.5533.88.2019.UG Urszula Gralewska 19.07.2019 WKZ.5533.88.2019.UG Realizacja zaleceń wydanych na podstawie kontroli doraźnej WKZ.5533.9.2019.UG przeprowadzonej w dniu 6 lutego 2019 roku Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin Brak
 WKZ.5533.98.2019.UG Urszula Gralewska 19.07.2019  WKZ.5533.98.2019.UG Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.90.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  16.07.2019  WKZ.5533.90.2019.HD Kontrola w zakresie sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego, w szczególności: w zakresie przestrzegania przez szkołę zapisów art.14 ust.3 ustawy Prawo Ośwaitowe Policealne Studium Zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3b, 08-500 Ryki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.91.2019.KP  Krzysztof Paluch Marzanna Kondratowicz  09.08.2019  WKZ.5533.91.2019.KP Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wskazanych w piśmie z Prokuratury Okręgowej w Lublinie 64 słuchaczyt NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-950 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.92.2019.SP  Sebastian Płonka 12.08.2019 WKZ.5533.92.2019.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  Technikum Elektroniczne w Lublinie, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin Brak
 WKZ.5533.93.2019.SP  Sebastian Płonka 12.08.2019 WKZ.5533.93.2019.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin Brak
 WKZ.5533.94.2019.SP  Sebastian Płonka Renata Olszewska 22.08.2019 WKZ.5533.94.2019.SP Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.95.2019.SP  Sebastian Płonka Renata Olszewska 22.08.2019  WKZ.5533.95.2019.SP Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.96.2019.UG  Urszula Gralewska  05.09.2019  WKZ.5533.96.2019.UG Organizacja pracy szkoły i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole. Technikum TEB Edukacja w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-950 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.97.2019.UG  Urszula Gralewska  13.09.2019  WKZ.5533.97.2019.UG Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzonej kontroli dnia 5 września 2019 roku Technikum TEB Edukacja w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-950 Lublin  Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.98.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  13.09.2019  WKZ.5533.98.2019.HD Zapewnienie uczniom właściwych warunków higieny pracy, o których mowa  w par. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.   Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie, ul. Długa 6, 20-346 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.99.2019.SP  Sebastaiam Płonka  16.09.2019  WKZ.5533.99.2019.SP Sposób organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 oraz spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higienyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Technikum TEB Edukacja w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.100.2019.KP  Krzysztof Paluch  08.10.2019  WKZ.5533.100.2019.KP Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie oraz NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Lublinie NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul Krakowskie Przedmieście 68, 20-950 Lublin  Brak
WKZ.5533.101.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  10,11,17,23.10.2019 WKZ.5533.101.2019.HD Kontrola w zakresie realizacji uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 5 lipca 2019 roku. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Brak
WKZ.5533.102.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  10,11,17,23.10.2019 WKZ.5533.102.2019.HD Kontrola w zakresie realizacji uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 5 lipca 2019 roku. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Brak
WKZ.5533.103.2019.UG Urszula Gralewska  06.11.2019 WKZ.5533.103.2019.UG Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin Brak
WKZ.5533.104.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  27.11.2019 WKZ.5533.104.2019.HD Kontrola w zakresie realizacji uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6 listopada 2019 roku.   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3  Brak
WKZ.5533.105.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  27.11.2019 WKZ.5533.105.2019.HD Kontrola w zakresie realizacji uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6 listopada 2019 roku.   Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3  Brak
WKZ.5533.106.2019.SP Sebastian Płonka  27.11.2019 WKZ.5533.106.2019.SP Zapisy statutu szkoły dotyczące udzielania kar, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i praw uczniów w Branżowej Szkole I stopnia. Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.107.2019.KP Krzysztof Paluch  10.12.2019 WKZ.5533.107.2019.KP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.108.2019.KP Krzysztof Paluch  13.12.2019 WKZ.5533.108.2019.KP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin   Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.109.2019.KP Krzysztof Paluch  09.12.2019 WKZ.5533.109.2019.KP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.110.2019.UG Urszula Gralewska  05.12.2019 WKZ.5533.110.2019.UG Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Lublinie, ul. Kapucyńska 1-3, 20-009 Lublin Brak
WKZ.5533.111.2019.UG Urszula Gralewska 11.12.2019 WKZ.5533.111.2019.UG Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe w Zespole Szkół Rzemiosła I Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.113.2019.UG Urszula Gralewska 14.12.2019 WKZ.5533.113.2019.UG Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealne "Akademia Umiejętności" w Lublinie, ul. Gospodarcza26, 20-213 Lublin Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.114.2019.RO Renata Olszewska 17.12.2019 WKZ.5533.114.2019.RO Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Integracyjna Szkoła Branżowa I Stopnia w Puławach, ul. 4 Pułku Piechoty 17, 24-100 Puławy Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.115.2019.HD Halina Dudzińska  09.12.2019 WKZ.5533.115.2019.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Puławach, ul. Lubelska 2c/14, 24-100 Puławy Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.116.2019.HD Halina Dudzińska 11.12.2019 WKZ.5533.116.2019.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Kraśniku, Aleja Niepodległości 39, 23-204 Kraśnik Brak
WKZ.5533.117.2019.HD Halina Dudzińska  16.12.2019 WKZ.5533.117.2019.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealne Studium Zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3b, 08-500 Ryki Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.118.2019.HD Halina Dudzińska 18.12.2019 WKZ.5533.118.2019.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Świdniku Brak
WKZ.5533.119.2019.KP Krzysztof Paluch  28.11.2019 WKZ.5533.119.2019.KP Realizacja zaleceń pokontrolnych - WKZ.5533.32.2019.KP z dnia 31 maja 3,4,6 czerwca 2019 r. Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin   Brak
WKZ.5533.122.2019.MK Marzanna Kondratowicz  10.12.2019 WKZ.5533.122.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.123.2019.MK Marzanna Kondratowicz  10.12.2019 WKZ.5533.123.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczne Policealne Studium Medyczne TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.124.2019.MK Marzanna Kondratowicz  10.12.2019 WKZ.5533.124.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.125.2019.MK Marzanna Kondratowicz  13.12.2019 WKZ.5533.125.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13, 21-400 Łuków Brak
WKZ.5533.126.2019.MK Marzanna Kondratowicz  13.12.2019 WKZ.5533.126.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13, 21-400 Łuków Brak
WKZ.5533.127.2019.MK Marzanna Kondratowicz 12.12.2019 WKZ.5533.127.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Academia Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Lublinie, ul. Energetyków 28, 20-950 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.128.2019.EP Ewa Podkańska  18.12.2019 WKZ.5533.128.2019.EP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" w Lublinie al. Racławickie 7, 20-059 Lublin  Brak
WKZ.5533.129.2019.MK Marzanna Kondratowicz  14.12.2019 WKZ.5533.129.2019.MK Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła "Kursor" w Lublinie, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin Brak
WKZ.5533.130.2019.BF Beata Filipowska  18.12.2019 WKZ.5533.130.2019.BF Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia, ul. Lisów 115 A, 21-100 Lubartów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.131.2019.BF Beata Filipowska  16.12.2019 WKZ.5533.131.2019.BF Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Zaoczna Stowarzyszenia "Szansa" w lublinie, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.132.2019.KP Krzysztof Paluch 14.12.2019 WKZ.5533.132.2019.KP Kontrola w zakresie realizacji programów nauczania uwzględniajacych podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z ramowym planem nauczania szkoły danego typu NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68/4, 20-950 Lublin Brak
 DBP.5533.207.2019.EK Ewa Kwaśniewska  02.09.2019  DBP.5533.207.2019 Postepowanie rekrutacyjne, w tym umożliwienie dziecku prawa do edukacji przedszkolnej w ww. przedszkolu oraz przebieg dotychczasowej współpracy z rodzicami dziecka. Niepubliczne Przedszkole "Ananasek",
ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska
Wydano 2 zalecenia- patrz protokół kontroli
 DBP.5533.208.2019.BD.BBB  Bożena Duklewska, Barbara Bachonko-Breczko  12.09.209  DBP.5533.208.2019.BD.BBB Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, skuteczność podjętych w szkole działań w celu eliminacji przemocy wobec uczennicy, nadzór dyrektora nad pracą nauczycieli zatrudnionych w kierowanej szkole w zakresie przestrzegania art. 14 Konwencji o prawach dziecka w kontekscie przepisów o ochronie danych osobowych i sprawie przepływu danych, współpraca z rodzicami w zakresie działań służcych poprawie tej współpracy na rzecz dzieci. Szkoła Podstawowa w Zespole Oswiatowym w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica  Brak
 DBP.5533.209.2019.BD  Bożena Duklewska, Barbara Bachonko- Breczko  17.09.2019  DBP.5533.209.2019 Organizacja kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski  Brak
DBP.5533.210.2019.USz Urszula Szubińska, Ewa Kwaśniewska  24.09.2019  DBP.5533.210.2019.USz Działalność dyrektora szkoły dotycząca prawidłowości organizowania edukacji dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii, Komarno-Kolonia 13, 21-543 Konstantynów Wydano 6 zaleceń- patrz protokół kontroli
DBP.5533.211.2019.USz Urszula Szubińska, Edyta Gawryszuk 08.10.209  DBP.5533.211.2019.USz Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w przedszkolu. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie, ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów Wydano 7 zaleceń- patrz protokół kontroli
DBP.5533.212.2019.BD.BBB Bożena Duklewska,
Barbara Bachonko- Breczko
07.11.2019 DBP.5533.212.2019.BD.BBB Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, Krzewica 44, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
DBP.5533.213.2019.EG Edyta Gawryszuk 13.11.2019 DBP.5533.213.2019.EG Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska

Brak
DBP.5533.214.2019.USz.EK Urszula Szubińska, Ewa Kwaśniewska 13.11.2019 DBP.5533.214.2019.USz Zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 4, 21-532 Tuczna Wydano 6 zaleceń- patrz protokół kontroli
DBP.5533.215.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko 29.11.2019 DBP.5533.215.2019.BBB Zatrudnianie nauczycieli zgodnie
z kwalifikacjami oraz zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole.
Szkoła Podstawowa
w Tchórzewie Kolonii, Tchórzew Kolonia 186, 21-345 Borki
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.216.2019.USz Urszula Szubińska 04.12.2019 DBP.5533.216.2019.USz Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 8 października 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie, ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.217.2019.BF Brygida Fabrycka, Przemysław Głowacki 05.12.2019 DBP.5533.217.2019.BF Zapewnienie uczniom klasy  bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki
w szkole.
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Białce, Białka 49 a, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
DBP.5533.218.2019.BF.MŻ Brygida Fabrycka, Marek Żelisko 04.12.2019 DBP.5533.218.2019.BF.MŻ Zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy
i nauki oraz zgodności prowadzenia bieżącej dokumentacji nauczania
z przepisami prawa
w okresie od
27 listopada
2019 roku
do 4 grudnia
2019 roku.
Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białej Podlaskiej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
al. Jana Pawła II 97, 21-500 Biała Podlaska
Wydano 6 zaleceń- patrz protokół kontroli
DBP.5533.219.2019.USz Urszula Szubińska 16.12.2019 DBP.5533.219.2019.USz Organizacja procesu dydaktycznego, postępowanie dyrektora szkoły wobec uczniów, prawidłowość powierzenia stanowiska wicedyrektora, zatrudnianie nauczycieli wspomagających w oddziale przedszkolnym zgodnie z kwalifikacjami. Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu, ul. Szkolna 10, 21-512 Zalesie Wydano 8 zaleceń- patrz protokół kontroli
DBP.5533.220.2019.PG Przemysław Głowacki, Brygida Fabrycka 17.12.2019 DBP.5533.220.2019.PG Zapewnienie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Milanowie, ul.Szkolna 12, 21-210 Milanów
Wydano 10 zaleceń- patrz protokół kontroli
DBP.5533.221.2019.PG Przemysław Głowacki, Brygida Fabrycka 30.12.2019 DBP.5533.221.2019.PG Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku posiadajacemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przestrzegania praw dziecka. Przedszkole Samorządowe w Milanowie, ul.Szkolna 12a, 21-210 Milanów Wydano 8 zaleceń-patrz protokół kontroli
WES.5533.37.2019.AP Artur Pawłowski 27.11.2019 WES.5533.37.2019.AP Kontrola dotycząca zgodności funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20. Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość Nie wydano zaleceń.
WES.5533.38.2019.AP Artur Pawłowski 27.11.2019 WES.5533.38.2019.AP Kontrola dotycząca zgodności funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20. Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu Nie wydano zaleceń.
 WES.5533.35.2019.JS  Jan Skutnik  18.10.2019  WES.5533.35.2019.JS Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w rokum szkolnym 2019/2020 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Hrubieszowie  Bez zaleceń.
             
             

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-07-31 11:16:10
Data publikacji: 2019-07-31 13:40:43
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 4128

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-11 13:42:17Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-23 14:44:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-19 10:42:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-19 10:30:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-17 09:29:02Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-30 11:24:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-24 12:52:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-24 12:49:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-24 12:48:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-24 10:43:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-24 10:23:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-23 14:04:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-23 10:32:00Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-21 10:12:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-17 13:37:28Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-17 13:35:01Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-16 14:07:40Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-13 14:31:29Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-10 08:54:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-09 09:17:47Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-08 10:06:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-08 09:29:14Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-02 14:34:50Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-02 14:09:27Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-31 13:02:01Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-31 12:27:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-30 12:28:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-30 11:25:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-30 10:12:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-30 10:07:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-30 10:04:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-24 11:06:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-23 11:43:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-20 10:52:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-20 10:05:34Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-19 12:30:06Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-18 14:21:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-18 12:10:36Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-18 10:55:11Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-16 15:23:02Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-16 14:46:10Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-16 14:18:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-11 15:31:47Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-11 15:11:33Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-11 12:00:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-09 15:04:31Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:30:20Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:22:36Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:19:46Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:17:33Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:06:35Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:04:22Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 10:01:31Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-05 09:58:21Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-03 12:45:21Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-03 10:40:22Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-02 12:39:33Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-18 10:31:31Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-13 12:01:55Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-13 11:35:12Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-12 10:31:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-12 10:21:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-28 17:41:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-28 17:38:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-23 14:21:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-23 09:10:39Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-22 13:51:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-21 11:04:18Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-18 10:31:40Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-18 09:17:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-17 14:36:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-16 13:10:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-14 13:22:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-14 11:37:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-14 11:27:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-14 11:22:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-11 15:15:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-11 14:42:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-03 11:57:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-01 14:45:40Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-26 15:09:52Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-26 14:00:34Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-25 12:52:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-25 11:34:30Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-08 08:54:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-06 09:53:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-06 09:43:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-06 09:42:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 14:05:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 13:58:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja